Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(36) Půjčeno:36x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Nakladatelství Tomáše Janečka, 1996
282 s.

objednat
ISBN 80-85880-10-5
000098284
Rekat.
OBSAH // Úvod ...5 // SEBEVRAŽDA JAKO VĚDECKÝ PROBLÉM // I. Sebevražda - charakteristika výchozích pojmů ... 13 // 1. Sebevražednost v historickém kontextu civilizačního // vývoje člověka...13 // 2. Sebevražda, sebezabití, sebeoběť. Bilanční sebevražda...19 // 3. Základní způsoby suicidálního jednám ...23 // - suicidální mentalita ...23 // - suicidální pokus a dokonaná sebevražda...24 // - rozšířená sebevražda, epidemie // sebevražedného jednání ...29 // II. Současná problémová a metodologická // východiska výzkumu sebevraždy - jejich kritika 37 // 1. Sociologický přístup ...37 // 2. Medicínský přístup ...43 // 3. Psychologický přístup...31 // III. Hodnotověmotivační koncepce sebevraždy...64 // 1. Hodnotové vědomí a hodnotový postoj...64 // 2. Sebevražda a hodnoty...67 // 3. Mechanismy autoagrese...70 // 4. Aktualistické a vývojové pojetí sebevraždy...73 // 5. Příčiny a modvy. Úloha modvace // v bilanční sebevraždě...79 // IV. Sebevražda a literatura...87 // 1. Obtíže dosavadního výzkumu sebevraždy ...87 // 2. Nové možnosti výzkumného přístupu: suicidální jednání // a tvůrčí proces ...89 // 3. Stručný historický a metodologický exkurs // do psychologie umělecké literatury ...91 // 4. Osobní dokumenty...98 // 5. Sebevražda a literatura...108 // SEBEVRAŽDA JAKO OSUD // V. K filozofii sebevražedných tendencí - // Ladislav Klíma ... 133 // 1. Případ Klímův... 133
// 2. Život a dílo Ladislava Klímy ...134 // 3. Klímova filozofie ... 137 // 4. Analyzovaný materiál a vnější okolnosti přípravy // k sebevraždě ...146 // 5. Podpůrné faktory suicidálních tendencí...156 // 6. Ideové komponenty sebevražedných // tendencí L. Klímy...165 // 7. Antinomie v suicidálních tendencích // Ladislava Klímy a projevy maladaptace ...174 // 8. Nerealizovaná sebevražda ...186 // VI. Na obou stranách hranice - Stefan Zweig // a Jochen Klepper ...191 // 1. Vymezení prostoru... 191 // 2. Netrpělivé srdce Stefana Zweiga ...196 // 3. Vynucená sebevražda Jochena Kleppera ...211 // VII. Analýza jednoho románu - Jack London ...219 // VIII. Sebevražda a řeč poezie: Cesare Pavese // a Sylvie Plathová ...237 // 1. Cesare Pavese ...238 // 2. Sylvie Plathová...251 // Závěr - autorův osobni dovětek ...263 // Literatura ...269

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC