Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:4x 
BK
Publikace z konference
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2000
74 s. : il.

objednat
ISBN 80-7042-790-6 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, mapky, bibliografické citace, resumé anglicky
Geomorfologie - výzkumy - sborníky
000098323
Bíl, M.: Vztah orientace říčni site a staikturních prvků (na příkladu povodí Vsetínské Bečvy) 3 // Hradecký, J. - Pánek, T : Příspěvek k pleistocenní modelaci horské skupiny Smrku (Moravskoslezské Beskydy, ČR) 7 // Kirchner, K. - Krejčí, O.: Ke geomorfologii vrcholové oblasti Kněhyně a Čertova mlýna (Moravskoslezské Beskydy) 11 // Máčka, Z: Kvantitativní analýza morfologie svahů-srovnání rozdělení četností sklonu svahů tří povodí jižní Moravy 14 // Máčka, Z.- Kirchner, K. - Hrádek, M. - Ivan, A.: K poznání charakteru říční sítě v CHKO Litovelské Pomoraví 19 // Pánek, T.: Morfostrukturní aspekty reliéfu Západních Beskyd (na příkladu české části Čantoryjské hornatiny) 22 // Sobol, O.: Svahové deformace podél komunikace 11/481 přes Soláň ve východní části Vsetínských vrchů 27 // Jakál, J.: Vývojové fázy planinového krasu Západných Karpát 33 // Lacika, J. - Urbánek, J.: Morfoštruktúrna analýza reliéfů západnej časti Slovenského Rudohoria 35 // Minár, J.: Geomorfologický výskum a mapovanie z pohľadu ich praktického využitia 41 // Dulias, R.: Procesy eoliczne na wyżynie Śląsko-krakowskiej w póżnym średniowieczu 45 // Dwucet, K.: Litogeneza lessów Vistuliańskich Wyżyn Polskich 49 // Radosz, J.: Rozwój wybranych form antropogenicznych w zachodniej częsci Zagłębia Dąbrowskiego do końca XX wieku 53 // Hradecký, J. - Pánek, J.: Recentní svahové procesy v Krymských horách (Ukrajina) 57 // Prášek, J: Geodynamická evoluce Krymsko-černomořské oblasti 62

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC