Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(25.3) Půjčeno:101x 
BK
Vyd. 2., upravené
Praha : Sociologické nakladatelství, 2002
250 s. : il.

objednat
ISBN 80-86429-05-9 (brož.)
Obsahuje grafy, předmluvu, jmenný a věcný rejstřík, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 221-240
Sociologie rodiny - pojednání
000098747
OBSAH // Autorská předmluva a poděkování 9 // První kapitola // RODINA JAKO MORFOSTATICKÁ INSTITUCE? 13 // Druhá kapitola // KLASICKÉ TEORIE RODINY 23 // 2.1. Počátky v devatenáctém století 23 // 2.2. Počátky české sociologie rodiny 34 // 2.3. Pokus o velké teorie - padesátá léta dvacátého století 42 // Třetí kapitola // TEORIE RODINY PO ROZPADU KLASICKÝCH TEORIÍ 55 // 3.1. Nové impulsy pro teorii rodiny ve změně společenského // klimatu 56 // 3.2. Teorie sociální směny 58 // 3.3. Skupina teorií systému a symbolické interakce 62 // 3.4. Teorie konfliktu 69 // 3.5. Sociobiologie 75 // Čtvrtá kapitola // RODINA JAKO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ KÁMEN NEROVNOSTI 79 // 4.1. Sociální stratifikace, manželství a rodina 81 // 4.2. Třídně zakotvené rozdíly v rodinném chování 85 // 4.3. Mimoekonomická stratifikace: kognitivní třídy 92 // 4.4. Shrnutí a výhledy 96 // Pátá kapitola // ZALOŽENÍ RODINY: SŇATKOVÝ TRH, LÁSKA A SEX 99 // 5.1. Sňatkový trh - teorie a deskripce 100 // 5.2. Sex, láska a jiné poměry mezi pohlavími 115 // Šestá kapitola // RODIČE, DÍTĚ A SOCIALISACE V RODINĚ 123 // 6.1. Rodičovství 124 // 6.2. SociaUsace ditéte \4\ // Sedmá kapitola // RODINA, DOMÁCNOST A EKONOMIKA 149 // 7.1. Zaměstnaná žena a rodina 149 // Osmá kapitola // ROZVOD A OPAKOVANÉ MANŽELSTVÍ 171 // 8.1. Historický vývoj právní úpravy zániku manželství 172 // 8.2. Vývoj rozvodovosti u nás a v mezinárodním srovnání 176
// 8.3. Příčiny a koreláty rozvodovosti 181 // 8.4. Opakované manželství 194 // 8.5. Perspektiva 195 // Devátá kapitola // KONEC RODINY? 199 // 9.1. Teorie rodiny v teorii individualisace 200 // 9.2. Individualisace transformuje lásku: důsledky pro rodinu 208 // 9.3. Intelektuální vise lásky a intimity a první testy této vise // v sociologii 216 // Bibliografie Jmenný rejstřík Věcný rejstřík // 221 // 241 // 247

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC