Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:11x 
BK
ZTRACENO
Vyd. 1.
Praha : Eurolex Bohemia, 2006
373 s. : il.

ISBN 80-86861-45-7 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, bibliografické odkazy, terminologické slovníky
Sociologie - učebnice
000098753
Obsah // Nejenom předmluva...13 // Něco málo o knize...13 // Kde se kniha vzala? Jak vznikala?...14 // Průvodce knihou...15 // Proč?...16 // Pro koho je kniha určena?...16 // Kolik času na to všechno?...17 // Jak knihu číst? Jak ji používat?...17 // Co dodat? ...18 // i. kapitola: Sociologie - věda o společnosti ...19 // Věda a vědecké myšlení...21 // Pravda a poznání...22 // Sociologie a sociologické myšlení...24 // Souvislosti vzniku sociologie...26 // Sociologie - Epizoda I: Skrytá subjektivita...26 // Common sense...28 // Sociologie - Epizoda II: Soužití pohledů...29 // Paradigma...30 // Předmět sociologického zkoumání...32 // Sociologie - Epizoda III: Myšlení sociologů...34 // Sociologie - Epizoda IV: Další definice...35 // Struktura sociologie...36 // Obecná a aplikovaná sociologie, sociologický výzkum ...37 // Makrosociologie a mikrosociologie ...39 // Sociální statika a sociální dynamika...41 // Funkce sociologie ...42 // Sociologie - Epizoda V a VI:...45 // Návrat k podstatě aneb k čemu je to všechno vlastně dobré...45 // Literatura...51 // Shrnutí kapitoly...52 // Základní pojmy...53 // Křížovka...54 // 5 // 2. kapitola: Sociologický výzkum...57 // Vědecká metoda...58 // Zkoumání sociální reality - sociologický výzkum...62 // Metody a techniky sociologického výzkumu ...63 // Anketa...66 // Rozhovor, dotazník a otázky...67 // Pozorování... 71 // Experiment...73 // Studium dokumentů ...73 // Literatura...74
// Schéma sociologického výzkumu ...75 // Shrnutí kapitoly...76 // Základní pojmy...77 // Křížovka...79 // 3. kapitola: Dějiny sociologie a myšlení o sociologii...81 // Protosociologie ...82 // Vznik sociologie a její klasické období...83 // Témata a otázky klasické sociologie...85 // Auguste Comte - zakladatel sociologie ...86 // Karel Marx - třídní boj a společenský konflikt...86 // Herbert Spencer - organicismus a sociálnídarwinismus...87 // Vilfredo Pareto - elity a masy...87 // Émile Durkheim - sociální integrace a sociálnífakta...88 // Georg Simmel - sociální vztahy...89 // Max Weber - subjektivita a sociální organizace ...89 // Sociologie 20. století...90 // Chicagská škola...90 // Frankfurtská škola ...91 // Symbolický interakcionismus...92 // Současná sociologie... 94 // Československá a česká sociologie...97 // Literatura ...99 // Shrnutí kapitoly...100 // Základní pojmy...103 // Křížovka...104 // 4. kapitola: Kultura a společnost...107 // Kulturní prvky...112 // 6 // Potřeby ... // Hodnoty... // Normy... // Sankce... // Zvyky... // Obyčeje... // Tabu... // Mravy... // Rituály ... // Jazyk... // Kultura a vztahy mezi kulturami. // Subkultura a kontrakultura... // Kulturní relativismus... // Stereotypy a předsudky... // Etnocentrismus ... // Rasismus a xenofobie... // Jak se žije na začátku 21. století? // Hyperrealita... // Počítačové hry... // Muppies... // Hra a zÁbava. Baviči a hráči ... // Masová
kultura ... // Konzumní společnost... // Společnost a média ... // Televize... // Vliv médií... // Média a moc... // Literatura... // Shrnutí kapitoly... // Základní pojmy... // Křížovka... // 112 // 113 // 114 117 // 117 // 118 118 118 119 // 119 // 120 120 122 123 123 // 123 // 124 126 128 // 129 // 130 132 134 141 // 141 // 142 // 143 // 145 // 146 148 152 // 5. kapitola: Struktura společnosti a sociální stratifikace...153 // Společnost a její struktura // Sociální nerovnost... // Sociální stratifikace... // Otroctví... // Kasty... // Stavy... // Třídy... // Vrstvy ... // Elity... // 154 // 155 // 155 // 156 // 156 // 157 // 157 // 158 // 159 // 7 // Sociální mobilita...159 // Otevřená a uzavřená společnost...161 // Literatura...161 // Shrnutí kapitoly...162 // Základní pojmy...164 // Křížovka...166 // 6. kapitola: Sociální skupiny...169 // Role ...171 // Konflikty...171 // Konflikt uvnitř role ...172 // Konflikt „já - role“...172 // Konflikt mezi rolemi...172 // Status ...173 // Statusové symboly...173 // Pozice...175 // Sociální skupiny...176 // Znaky sociální skupiny...177 // Typologie sociálních skupin ...179 // Sociometrie ...184 // Skupinová dynamika...185 // Literatura...187 // Shrnutí kapitoly...188 // Základní pojmy...190 // Křížovka...192 // 7. kapitola: Instituce a organizace...193 // Institucionalizace chování ...194 // Sociální instituce ...195 // Právo...197 // Organizace a byrokracie...198 // Formální
organizace...198 // Byrokracie...199 // Byrokratismus a klientelismus - nešvary dnešních dnů...203 // Literatura...206 // Shrnutí kapitoly...207 // Základní pojmy...208 // Křížovka...210 // 8 // 8. kapitola: Jedinec a společnost - // socializace a sociální interakce...213 // Člověk jako tvor přírodní a společenský ...214 // Socializace ...215 // Druhy a stádia socializace ...220 // A n ticipa ti vní socializace...220 // Re socializace ...221 // Stádia socializace...221 // Vztahy...221 // Sociální interakce...225 // Sociální percepce...225 // Sociální komunikace...225 // Literatura...226 // Shrnutí kapitoly...227 // Základní pojmy...228 // Křížovka...230 // 9. kapitola: Deviace a sociální kontrola...231 // Společnost a řád...232 // Co je vlastně normální?...233 // Norma ...234 // Sociální norma...235 // Sankce...237 // Sociální kontrola...239 // Konformita...242 // Emile Durkheim - mechanická a organická solidarita...243 // Uniformita...244 // Deviace a sociální deviace...245 // Teorie sociální deviace...246 // Příčiny a teorie vzniku sociálních deviací...247 // Sociologické teorie...249 // Anomie...251 // Teorie anomie Émila Durkheima...253 // % // Teorie anomie Roberta Kinga Mertona...254 // Teorie diferenciální asociace...256 // Teorie delikventního prostředí...257 // Etiketizační teorie...258 // Literatura...260 // Shrnutí kapitoly...261 // Základní pojmy...262 // Křížovka...264 // 9 // 267 // 10. kapitola:
Člověk, společnost a příroda // Populace ... // Populační trendy... // Město a urbanizace... // Město... // Urbanizace... // Město a migrace... // Formy a důsledky suburbanizace... // Město a životní styl... // Globální problémy... // Překročení mezí... // Katalog globálních problémů ... // Agresivita... // Lhostejnost... // Nezaměstnanost... // Životní prostředí... // Udržitelnost... // Příčiny a terapie... // Nové myšlení... // Literatura... // Shrnutí kapitoly... // Základní pojmy... // Křížovka... // 268 // 269 // 272 // 273 273 276 276 280 282 283 // 285 // 286 286 287 // 291 // 292 // 293 295 // 300 // 301 303 305 // 11. kapitola: Sociální změna...307 // Od archaické společnosti ke společnosti globální...308 // Archaická společnost - rodová společnost...310 // Zemědělská společnost - agrární společnost...311 // Průmyslová společnost - industriálni společnost ...313 // Globální společnost - postmoderní společnost...317 // Globalizace...329 // Co je vlastně zač?...330 // Globalizace má mnoha tváří...332 // Ekonomická globalizace...334 // Money talks... and people listen to it ...340 // Paradoxy současné společnosti...342 // Štěstí a pokrok ...342 // Volný čas a aktivita...343 // Zdání nekonečnosti...343 // Globalizace...344 // Pluralitní společnost...344 // 10 // Vzdelanostní a informační společnost...345 // Racionalita a iracionalita ...347 // Demokracie a demokratizace...348
Práce a nezaměstnanost...350 // Konzumerismus a blahobyt...351 // Literatura...352 // Shrnutí kapitoly...353 // Základní pojmy...356 // Křížovka... 360 // Řešení křížovek...363 // 1

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC