Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18.3) Půjčeno:55x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Svoboda, 1970
394 s. : il. ; 21 cm

objednat
Sociologická knižnice
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
Syntetická informativní práce, jejíž poměrně velký rozsah neubírá výkladu na hutnosti a obsažnosti, je založena na hluboké znalosti starší i nové odborné literatury. Vymezuje předmět, systematiku, vznik a vývoj i aplikace a metody sociální psychologie a její vztah k jiným vědám. Poté probírá z dílčích analytických hledisek tuto vědu "o tom, jak se člověk v sociálních a kulturních situacích utváří a jak v nich působí". Objasňuje způsoby determinace lidské psychiky, prostředky společenského vlivu na psychiku jedince, socializaci individua, strukturu a roli osobnosti, sociální percepci, komunikace, motivace a postoje i prožívání a chování člověka ve skupině a v davu.
000099259
Rekat.
OBSAH // Předmět sociální psychologie 9 // Vymezení základních pojmů 9 // L Některé pokusy o vymezení předmětu sociální // psychologie 12 // Definice sociální psychologie 17 // Vztah sociální psychologie ? jiným vědám 22 // Vztah sociální a obecné psychologie 22 // Vztah sociální a vývojové psychologie 24 // Sociální psychologie a sociologie 24 // Sociální psychologie a kulturní antropologie 25 // Systematika sociální psychologie 26 // Pokusy o uspořádání sociálně psychologických problémů 26 // Struktura výkladu sociálně psychologických témat 27 // Vznik a vývoj sociální psychologie 30 // Utváření moderní psychologie 30 // Antropologické a sociologické zdroje sociální psychologie 31 // Vývoj sociální psychologie 34 // Aplikace sociální psychologie 37 // Možnosti aplikace sociální psychologie 37 // Sociální psychologie ve společenské praxi 38 // Determinace lidské psychiky 41 // Obecný princip psychické determinace 41 // Fyziologická homeostáza a sociální ekvilibrium 42 Sebeaktualizace a obrana ega 46 // Přeformované způsoby adaptace 52 // Sociální a kulturní vlivy v psychice člověka 56 // Společenská orientace a adaptace individua 63 // Kulturní faktory v psychologii člověka 68 // Nálezy kulturních antropologů 68 // Kulturní vzorce 78 // Modálni osobnost 92 // Individuum a kultura 98 // Sociální faktory v psychologii člověka 102 // Sociální vztah a jeho psychologický význam 102
// Raná dětská zkušenost 107 // Sociální faktory psychické adaptace 112 // Prostředky společenského vlivu na psychiku jedince 116 // Obecný přehled 116 // Rodina 117 // Sekundární malé skupiny 123 // Prostředky hromadné komunikace 125 // Duch doby a veřejné mínění 133 // Socializace individua 135 // Pojem a podstata socializace 135 // Sociální učení 138 // Symbolická složka sociálního učení 151 // Kategorie socializace 152 // Socializace emocí a motivů 155 // Socializace myšlení a osvojení referenčního systému 159 // Vývoj jáství a koncepce sebe sama 160 // Identifikace 162 // Průběh socializace a její výsledky 163 // Osobnost a její role 165 // Pojem osobnosti 165 // Struktura osobnostL 167 // Osobnost ve společenských a sociálních situacích 169 Společenské pozice a statusy 170 // Společenská role — j 171 // Úroveň aspirace 177 // Sociální percepce 179 // Pojem sociální percepce 179 // Zkušenost ve vnímání 181 // Sociální percepce osob 184 // Stereotypy 189 // Komunikace // 193 // Pojem komunikace a její formy 193 // Psycholingvistika 198 // Struktura komunikace 199 // Meta ?? m u n i kace 206 // Neverbální komunikace 207 // Extrasenzorická komunikace 209 // Motivace 210 // Pojem motivace a její charakteristika 210 // Determinace chování 214 // Potřeba 219 // Hodnoty 224 // Zájem 227 // Proces motivace 233 // Konflikt 238 // Frustrace a deprivace 244 // Stress 256 // Adaptace a obranné mechanismy 258
// Postoje 263 // Pojem postoje 263 // Charakteristika postojů 266 // Vytváření a proměny postojů 271 // Organizace postojů 280 // Předsudky 285 // Člověk ve skupině 291 // Pojem skupiny . - 291 // Klasifikace malých skupin ’ 293 // Sociální a skupinová situace 296 // Utváření malých skupin a jejich struktur 297 // Skupinový konformismus 301 // Skupinové normy a sankce 309 // Struktura vztahů uvnitř skupiny 314 // Druhy organizace a atmosféry skupinového života 324 // Vůdcovství ve skupině 328 // Člověk v davu 331 // Počátky psychologie davu 331 // Pojem davu a jeho klasifikace 332 // Dynamika davů 333 // Metody sociální psychologie 337 // Obecné problémy metodologie psychologie 337 // Metodika sociální psychologie 341 // Pozorování 342 // Experiment 349 // Dotazník 356 // Rozhovor 361 // Obsahová analýza 366 // Sociometrie 370 // Nespecifické metody sociální psychologie 376 // Bibliografie 378 // Jmenný rejstřík 383 // Věcný rejstřík 390
(OCoLC)42145173
cnb000161575

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC