Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3 (hodnocen1 x )
(14.5) Půjčeno:159x 
BK
Brno : Paido, 1998
268 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-85931-48-6 (brož.)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 247-256
000099260
Obsah // 1. ÚVOD...7 // 2. PŘEDMĚT SOCIÁLNI PSYCHOLOGIE...9 // 3. ČLOVĚK V SOCIÁLNÍM PROSTORU...15 // 3.1 Sociální prostředí a sociální situace...20 // 3.2 Sociální chování, sociální role a postoje...23 // 3.3 Motivace sociálního života...35 // 4. SOCIALIZACE JEDINCE - HUMANIZACE ČLOVĚKA...42 // 4.1 Socializační proces...42 // 4.2 Charakteristika struktury a dynamiky procesu socializace...47 // 4.3 Etapy socializace...49 // 4.4 Produkty socializace...52 // 4.5 Kritéria efektivity socializačního procesu...67 // 5. SOCIÁLNÍ UČENÍ...72 // 5.1 Formy sociálního učení...73 // 5.1.1 Sociální posilování...73 // 5.1.2 Imitace (nápodoba)...74 // 5.1.3 Identifikace...75 // 6. ČLOVĚK V KONTAKTU S JINÝMI LIDMI...78 // 6.1 INTERAKCE...!...78 // 6.1.1 Základní formy součinnosti...84 // 6.1.2 Základní formy mezilidských vztahů...87 // 6.2 PERCEPCE...93 // 6.2.1 Vnímání druhého člověka...95 // 6.2.2 Sebepercepce...101 // 6.2.3 Chyby v posuzování (percepční stereotypy)...102 // 6.3 KOMUNIKACE...107 // 6.3.1 Komunikační situace...109 // 6.3.2 Obsahová analýza komunikace...117 // 6.3.3 Formální analýza komunikace...120 // 6.3.4 Typy komunikace...123 // 6.3.5 Podmínky efektivní komunikace...125 // 5 // 7. NÁROČNÉ, ZÁTĚŽOVÉ A KONFLIKTNÍ SOCIÁLNÍ SITUACE...133 // 7.1.1 Náročné životní situace...133 // 7.1.2 Problémové situace...134 // 7.1.3 Frustrační situace... 136 // 7.1.4 Stresující situace...145 // 7.1.5 Konfliktní
sociální situace...151 // 8. PSYCHOLOGIE SKUPINOVÉHO ŽIVOTA...158 // 8.1 Psychologická charakteristika sociální skupiny...158 // 8.1.1 Struktura skupiny...160 // 8.1.2 Skupinové role (skupinové chování)...164 // 8.1.3 Skupinové normy...166 // 8.1.4 Skupinová atmosféra...169 // 8.1.5 Řízení a vedení skupiny...172 // 8.1.6 Vlastnosti skupiny...183 // 8.1.7 Klasifikace skupin...186 // 8.2 Rodina jako sociální skupina...192 // 8.2.1 Psychologická charakteristika rodiny...192 // 8.2.2 Problém stylu rodinných a výchovných interakcí...197 // 8.3 Školní třída jako sociální skupina...205 // 8.3.1 Problém adaptace žáků na podmínky školní třídy...207 // 8.4 Sebeprosazování se ve skupinovém a společenském životě...209 // 8.4.1 Prosazování se agresí...214 // 8.4.2 Manipulativní sebeprosazování...215 // 8.4.3 Adekvátní sebeprosazování...217 // 9. MOŽNOSTI APLIKACE NĚKTERÝCH METOD A TECHNIK // SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE V PRAXI UČITELE...224 // 9.1 Zjišťování vztahů ve školní třídě...225 // 9.1.1 Strukturované pozorování...225 // 9.1.2 Strukturovaný rozhovor...228 // 9.1.3 Plebiscit náklonnosti...232 // 9.1.4 Sociometrie...234 // 9.2 Měření postojů...241 // 9.3 Interakční hry...243 // literatura...247 // Slovníček odborných výrazů...257 // 6
(OCoLC)41216879
cnb000601839

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC