Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15) Půjčeno:15x 
BK
Praha : Eurolex Bohemia, 2004
131 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-86432-96-3 (brož.)
Andragogika
Bibliografie: s. 123-131
Andragogika - občanství - hnutí sociální - studie
Občanství - andragogika - studie
000099394
Obsah // Předmluva a poděkování ...7 // Východiska...9 // 1 Pojem politického, vývoj občanství a politická socializace...18 // 1.1 Úvod ...18 // 1.2 Politika, vzdělávání a učení...20 // 1.2.1 Politické ...20 // 1.2.2 Občanské vzdělávání dospělých...22 // 1.2.3 Občanské ctnosti a občanské kompetence...23 // 1.3 Občanství a jeho historický vývoj...25 // 1.3.1 К pojmu občanství...25 // 1.3.2 Počátky evropské tradice ...26 // 1.3.3 Osvícenství a občanství ...27 // 1.3.4 Moderní stát, nacionalismus a občanství ...29 // 1.3.5 Národní hnutí devatenáctého století...31 // 1.3.6 Veřejnost a občanská společnost ...33 // 1.3.7 Diskuse o současném úpadku a možné renesanci občanství ...33 // 1.3.7.1 Shrnutí ...39 // 1.4 Aktuální změny činitelů politické socializace mimo // občanskou společnost...40 // 1.4.1 Shrnutí ...46 // 1.5 Exkurz: Vývoj vztahu občanství a vzdělávání v Českých zemích // od druhé poloviny osmnáctého století...47 // 1.5.1 Shrnutí ...50 // 1.6 Shrnutí kapitoly...51 // f 2 Proměny vztahu mezi sociálním hnutím a vzděláváním dospělých .. 54 // ’ 2.1 Úvod ...54 // 2.2 Definice a typologie sociálních hnutí ...57 // 2.2.1 Fenomén sociálního hnutí ...57 // 2.2.2 Druhy hnutí ...58 // 2.3 Stará a nová sociální hnutí jako místa vzdělávání a učení...61 // 2.3.1 Kognitivní přístup Eyermana a Jamisona...61 // 2.3.2 Stará sociální hnutí jako místa vzdělávání
a učení...62 // 2.3.3 Nová sociální hnutí jako místa vzdělávání a učení...66 // 2.3.3.1 Charakter nových sociálních hnutí...66 // 2.3.3.2 Já jako vlastní projekt...69 // 2.3.3.3 Shrnutí ...75 // 52.3.4 Problém hodnot ...76 // 2.3.5 Problém praxe ...78 // 2.3.6 Problém vybrané andragogické teorie - Illich ...79 // 2.4 Shrnutí kapitoly...82 // 3 Globalizace a vyhlídky sociálního hnutí jako // místa vzdělávání dospělých ...86 // 3.1 Úvod ...86 // 3.2 Formy komunity a komunitního vzdělávání ...88 // 3.2.1 Tradiční a moderní komunita...88 // 3.2.2 Komunitní práce a komunitní vzdělávání obecně...89 // 3.2.3 Aktuální pohledy na komunity...91 // 3.2.4 „Postmoderní“ komunity ...94 // 3.2.4.1 Shrnutí ...97 // 3.3 Globální občanství a sociální hnutí...98 // 3.3.1 Politický aspekt globalizace a nový rozměr občanství...98 // 3.3.2 Globalizující se občanská společnost...101 // 3.3.2.1 Transnacionální občanství - příklad EU...104 // 3.3.2.2 Shrnutí ...107 // 3.4 Exkurz: Dnešní stav občanského vzdělávání v kontextu // socio-ekonomické transformace ČR ...108 // 3.4.1 Shrnutí ...113 // 3.5 Shrnutí kapitoly...114 // 4 Závěry ...117 // Literatura...123 // 6
(OCoLC)85130479
cnb001489890

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC