Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(28) Půjčeno:28x 
BK
Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2006
68 s. : il.

objednat
ISBN 80-85118-98-X (brož.)
Bibliografie na s. 68
Mládež nezaměstnaná - výzkumy sociologické - studie
Nezaměstnanost dlouhodobá - mládež - aspekty sociální - studie
Školy základní - absolventi - nezaměstnanost dlouhodobá - výzkumy sociologické - studie
000099519
OBSAH // 1. Úvod...5 // 1.1. Úvodní poznámky...5 // 1.2. Teoretická východiska...6 // 1.3. Předmět analýzy a cíle výzkumu...8 // 1.4. Výzkumné metody a techniky...8 // 2. Charakteristika rodinného a sociálního zázemí...11 // 2.1. Rodinná situace... // 2.2. Subjektivní hodnocení finanční situace v rodině // 2.3. Nezaměstnanost rodičů... // 2.4. Úroveň vzdělání rodičů... // 3. Ambice rodičů a podpora vzdělávání dítěte... // 3.1. Očekávané vzdělání dítěte... // 3.2. Požadavky rodičů na školní prospěch dítěte...20 // 3.3. Účast rodičů na školní přípravě dítěte...21 // 4. Průběh školní docházky na základní škole...24 // 4.1. Školní prospěch dětí...24 // 4.2. Důvody špatného školního prospěchu...25 // 4.3. Pomoc pedagogicko-psychologické poradny a hodnocení jejího přínosu...26 // 5. Zájem o studium na střední škole a důvody neúspěchu...29 // 5.1. Širší faktory, které ovlivnily podání přihlášky na střední školu...29 // 5.2. Žáci, kteří se nehlásili na střední školu...33 // 5.3. Žáci, kteří ke studiu nenastoupili a důvody tohoto rozhodnutí...34 // 5.4. Žáci, kteří ve studiu neuspěli a důvody odchodu ze střední školy...35 // 6. Představy nezaměstnaných o budoucnosti a ambice získat vzdělání...37 // 6.1. Vzdělávací ambice - subjektivní důvody...38 // 6.2. Vzdělávací ambice - analýza širších sociálních souvislostí...40 // 6.3. Představy
o budoucím zaměstnání...52 // 7. Názory tazatelů - pracovníků úřadů práce...54 // 7.1. Věrohodnost poskytnutých odpovědí...54 // 7.2. Důvody odchodu ze vzdělávání podle názorů pracovníků ÚP...55 // 8. Širší aspekty a souvislosti problémů mladistvých se vzděláváním - // kvalitativní analýza...57 // 8.1. Specifický životní styl a problémy ve škole...57 // 8.2. Nízká motivace ze strany rodiny i širšího sociálního okolí...59 // 8.3. Rodinné, zdravotní a osobní problémy...61 // 9. Závěr...64 // 4 // Oi hG ?

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC