Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.12.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Praha : Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, 1994

objednat
ISBN 80-85270-37-4
Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR ; 25
000099917
Rekat.
Místo Československa v Brandtově východní politice // Přípravy ČSSR na jednání se SRN // Sondážní rozhovory // Oficiální jednání // Jednání o humanitárním dopise a o navázání diplomatických styků 37 // Návštěva spolkového kancléře W. Brandta v Praze a podpis smluv 7 // Rozpracování koncepce styků ČSSR se SRN // Ratifikace smlouvy ČSSR-SRN // Přílohy // Protokol o jednání vedeném dne 30. května 1973 v Bonnu mezi delegací vlády ČSSR a delegací vlády SRN o Smlouvě o vzájemných vztazích mezi ČSSR a SRN // Verbální noty k poskytování právní pomoci z 24. a 27. listopadu 1973 ... 71 // Smlouva o vzájemných vztazích mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa (11. prosince 1973) ... 73 // Vertrag iiber die gegenseitigen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik // vom 11. Dczember 1973 // Protokol o podpisu Smlouvy o vzájemných vztazích mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa a o výměně dopisů k ní přináležejících // Výměna dopisů k rozšíření smlouvy na Berlín (Západní) // Výměna dopisů o humanitárních otázkách // Dopis čs. ministra zahraničních věcí o trestním stíhání // Komuniké o navázání diplomatických styků // Výměna dopisů v souvislosti s navázáním diplomatických styků // Výměna dopisů k poskytování konzulárních služeb pro osoby s trvalým bydlištěm v Berlíně (Západním) // Výměna dopisů o poskytování víz osobám s trvalým bydlištěm v Berlíně (Západním) // Ansprache des deutschen Bundeskanzlers, Willy Brandt, aus Prag uber die Rundfunks- und Fernsehanstalten der Bundesrepublik Deutschland am 11. Dczember 1973 // Prohlášení spolkového ministra zahraničí SRN H.-D. Genschera z 19. července 1974 //
Prohlášení ministra zahraničí ČSSR B. Chňoupka z 19. července 1974 ... 90 // Seznam použitých zkratek // Zusammenfassung

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC