Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.11.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14) Půjčeno:28x 
BK
Biografie
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého, 2000
293 s. : il.

objednat
ISBN 80-244-0141-X (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 291-293
Díla literární - interpretace - vývoj - stol. 20. - učebnice vysokošk.
Kritika literární - směry - stol. 20. - učebnice vysokošk.
000100199
Úvodní poznámka ...7 // MORÁLNÍ KRITIKA ...9 // Lionel Trilling: O výuce moderní literatury ...17 // AMERICKÁ FORMALISTICKÁ KRITIKA ...25 // T. S. Eliot: Tradice a individuální talent ...31 // T S. Eliot: Hamlet a jeho problémy ...36 // Cleanth Brooks a Robert Penn Warren: Předmluva k 3. vydání Jak rozumět poezii.40 // ŠTRUKTURALISTICKÁ KRITIKA ...41 // Ferdinand de Saussure: Povaha jazykového znaku ...52 // Jan Mukařovský: Básnické pojmenování a estetická funkce jazyka ...56 // Lubomír Doležel: Subjektivizace vyprávění ...61 // PSYCHOANALYTICKO KRITIKA ...67 // Sigmund Freud: Formulace k dvěma principům psychického dění ...76 // Sigmund Freud: Básník a lidské fantazie ...81 // Jacques Lacan: Stadium zrcadla jako to, co formuje funkci Já, // jak je nám odhalována v psychoanalytické zkušenosti ...87 // ARCHETYPÁLNÍ KRITIKA ...93 // Northrop Frye: Historická kritika: teorie modů ...106 // C. G. Jung: O vztazích analytické psychologie k básnickému dílu ...129 // AMERICKÁ MYTOLOGICKÁ KRITIKA ...141 // D. H. Lawrence: Duch místa ...152 // R. W. B. Lewis: Mýtus a dialog ...157 // POSTSTRUKTURALISTICKÁ KRITIKA // Jacques Derrida: Struktura, znak a hra v diskursu věd o člověku // 163 // 169 // MARXISTICKÁ KRITIKA ...181 // Terry Eagleton: Literatura a dějiny ...188 // Fredric Jameson: Politika teorie: ideologické pozice v postmoderní diskusi.197 // RECEPČNÍ KRITIKA ...205 // Wolfgang Iser: Fenomenologický přístup ...209 // FEMINISTICKÁ KRITIKA ...223 // Elaine Showalterová: Femininní, feministické, ženské ...230 // Héléne Cixous: Výpady ...232 // Marxisticko-feministická skupina ...238 // Juliet Mitchellová: Feminita, vyprávění a psychoanalýza ...243 //
NOVÝ HISTORISMUS ...247 // Stephen Greenblatt: Sebeutváření v renesanci: Od Mora k Shakespearovi ...253 // Michel Foucault: Řád diskursu ...260 // Kam dál? ...263 // Libane Weissbergová: Černá, bílá a zlatá ...265 // Stručně o autorech textů ...283 // Bibliografie ...291 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC