Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.06.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vizovice : Lípa, 1999
445 s.,front.

objednat
ISBN 80-86093-32-8 (váz.)
Otisky
Obsahuje předmluvu, úvod, doslov, jmenný rejstřík, seznam zkratek, o autorech
Na frontispise fotografie pplk. JUDr. Karla Vaše
Bibliografie: s. 437-440
Vaš, Karel (politik český, 1933- ) - r.1945-1964 - biografie
000100249
Obsah // Předmluva... 5 // Úvodem... 9 // Co předcházelo...11 // NascéneOBZ...17 // Upozornční pro čtenáře...47 // Dopis K.Vaše ÚV KSČ ze dne 20. března 1947...48 // Žádost pplk.JUDr.Karla Vaše Komisi stranické kontroly ÚV KSČ o prošetření jeho propuštění z armády ze dne 24.března 1951...55 // Z dopisu JUDr.Karla Vaše vedoucímu kádrového oddělení ÚV KSČ Bruno Köhlerovi ze dne 4.května 1951 v němž žádá // o pomoc při získání místa v civilním sektoru...66 // Žádost Karla Vaše o obnovu soudního řízení podle § 220 trestního // řádu ze dne 5.12.1955...67 // Zpráva generální prokuratury pro XI. oddělení ÚV KSČ // o prověření stížnosti dr.Karla Vaše a jeho žádosti o přešetření rozsudku // Nejvyššího soudu - vojenského kolegia o jeho spoluvině na vraždě // de Backera ze dne 18.února 1964...385 // Sdělení Generální prokuratury Dr.Karlu Vášovi o výsledku prošetření jeho // návrhu na povolení obnovy trestního řízení v jeho věci ze dne 21 .února 1964.392 // Přílohy ke zprávě Generální prokuratury pro XI. oddělení ÚV KSČ // Dopis dr. Karla Vaše Jozefu Vavračovi ze dne 7.10.1956...393 // 445 // Dopis dr. Karla Vaše Josefu MatějoviČovi ze dne 7.10.1956 // 395 // Dopis Jozefa Vavrače dr. Karlu Vášovi ze dne 17.10.1956...398 // Prohlášení npor. Mikuláše Roháče ze dne 28.10.1956...399 // Dopis dr. Karla Vaše Josefu MatějoviČovi ze dne 1.11.1956...401 // Hlášení
SNB stanice Povrly o činnosti Emila de Backera // v létě 1945 ze dne 14. října 1945...403 // Doslov...429 // Jmenný rejstřík...432 // Použité prameny a literatura...437 // Seznam použitých zkratek...441 // O autorech...443 // ¦

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC