Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.12.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14) Půjčeno:14x 
BK
1. vyd.
Žďár nad Sázavou : Logopedické centrum, 1999
123 s. : il.

objednat
ISBN 80-902536-0-1 (brož.)
Logopaedia clinica
Obsahuje ilustrace, úvod
Bibliografie: s. 121-122
Dyslalie - náprava - příručky
Logopedie - texty cvičné - příručky
000100509
Obsah // Úvod... // 1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ // 1.1. Zahájení logopedické péče... 9 // 1. 2. Základní údaje z fonetiky... 11 // 1. 3. Výslovnost hlásek - artikulace, vývoj... 12 // 1.4. Vadná výslovnost, patlavost - dyslalie ... 14 // 1. 5. Lexikální vývoj... 15 // 1. 6. Opoždění vývoje řeči... 12 // 1. 7. Některé podobnosti dysfázie a mentální retardce... 18 // 1. 8. Některé podobnosti dysfázie a sluchového postižení ... 18 // 1. 9. Některé podobnosti dysfázie a dysartrie ... 19 // 1.10. Některé podobnosti dysfázie a mutizmu... 21 // 1.11. Některé podobnosti dysfázie a infantilní afázie... 21 // 1.12. Akustická agnozie, dysgnozie... 22 // 2. VÝVOJOVÁ DYSFÁZIE // 2. 1. Vývojová dysfázie - specificky narušený vývoj řeči... 22 // 2. 2. Stručná charakteristika receptivní dysfázie... 24 // 2. 3. Stručná charakteristika expresívni dysfázie... 24 // 2. 4. Dyspraxie větná a dysgramatizmus... 25 // 2. 5. Slovní patlavost - verbální dyspraxie... 26 // 2. 6. Rozlišení nesprávné výslovnosti, dyslalie a verbální dyspraxie... 30 // 2. 7. Pokyny ? terapii... 31 // 3. SOUBORY SLOV // 3.1. Slova jedno- a dvojslabičná jednoduchá ... 33 // 3. 2. Slova s koncovou souhláskou jedno-, dvoj- a trojslabičná I ... 34 // 3. 2. Slova s koncovou souhláskou jedno-, dvoj- a trojslabičná II... 35 // 3. 3. Slova dvojslabičná jiná ... 36 // 3. 4. Slova se souhláskovými shluky... 37 // 3. 5. Trojslabičná slova
s otevřenými slabikami... 38 // 3. 6. Trojslabičná slova (různá) a čtyřslabičná slova s otevřenými slabikami. 39 // 3. 7. Slova se slabikami bě, pě, vě, fe... 40 // 3. 8. Slova obsahující hlásky ď, ť, ň (+ 1)... 41 // 3. 9. Slova s hláskou „1“ -1 ... 42 // 3. 9. Slova s hláskou „1“ - II... 43 // 3. 9. Slova s hláskou „1“ - III... 44 // 3. 10. Slova jednoslabičná s hláskami: s, z, š, ž, c, č, r, ř... 45 // 3.11. Slova dvojslabičná s typy: o xo + xo xo + xo xox... 46 // 3.11. Slova dvojslabičná s typy: xox xo + xxo xo... 47 // 3.11. Slova dvojslabičná s typy: xox xox + xxo xox + xxox xo... 48 // 3. 11 . Slova dvojslabičná - různé hláskové sestavy... 49 // 3. 12. Slova tříslabičná s rôznou slabičnou a hláskovou sestavou I... 50 // 3. 12. Slova tříslabičná s různou slabičnou a hláskovou sestavou II... 51 // 3. 12. Slova tříslabičná s různou slabičnou a hláskovou sestavou III... 52 // 3. 13. Slova čtyřslabičná I... 53 // 3. 13. Slova čtyřslabičná II... 54 // 3. 13. Slova čtyřslabičná III... 55 // 3. 14. Slova se souhláskovými shluky „st“, „skř“... 56 // 3. 15. R + L v jednom slově... 57 // 3. 16. Slova se slabikami di, ti, ni a dy, ty, ny... 58 // 3. 17. Slova s různými sykavkami (polosykavkami) v jednom slově I... 59 // 3. 17. Slova s různými sykavkami (polosykavkami) v jednom slově II ... 60 // 3. 17. Slova s různými sykavkami (polosykavkami) v jednom slově III... 61 // 3.
18. Slova pětislabičná I... 62 // 3. 18. Slova pětislabičná II... 63 // 3. 19. Slova víceslabičná... 63 // 4. OBRÁZKOVÉ SESTAVY // 4. 1. Slova jedno- a dvojslabičná jednoduchá... 65 // 4. 2. Slova s koncovou souhláskou... 72 // 4. 3. Slova dvojslabičná jiná ... 80 // 4. 4. Slova se souhláskovými shluky... 83 // 4. 5. Trojslabičná slova s otevřenými slabikami ... 85 // 4. 6. Trojslabičná slova (různá) ... 88 // 4. 7. Slova se slabikami bě, pě, ve, fé ... 89 // 4. 8. Slova obsahující hlásky ď, ť, ň (+ 1)... 92 // 4. 9. Slova obsahující hlásku „?... 94 // 4. 10. Slova jednoslabičná s hláskami: s, z, š, ž, c, č, r, ř... 97 // 4. 11. Slova dvojslabičná ... 100 // 4. 12. Slova tříslabičná ... 102 // 4. 13. Slova čtyřslabičná ... 104 // 4. 14. Slova se souhláskovými shluky „st“, „skř“...109 // 4. 15. R + L v jednom slově ... 112 // 4. 16. Slova se slabikami di, ti, ni a dy, ty, ny ... 116 // 4. 17. Slova s různými sykavkami (polosykavkami) v jednom slově ... 117 // 4. 18. Slova pětislabičná ...120 // Literatura // 121

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC