Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
2. vyd. 1. dotisk
Brno : Masarykova univerzita, 1996
195 s.

objednat
ISBN 80-210-0818-0 (brož.)
Bibliogr. s. 191-192
Staroslověnština - texty - učebnice vysokošk.
000100566
- 193 - // KKK KK // PŘEDMLUVA... K // I. R U K O F’ I K- Y K NÁPISY 7 O. - l’l. (POČÁTKU 17.) // S T O L C T f ...6 // A) Kánon rukopisů a nápisů klasické staroslověnštiny (9tarobulharských) . 6 // 1. Kodex Zografský ... 6 // a) O 1.1 - 10 s paralelní řeckou předlohou ... K // b) Me 5.35 - 34 7 // c) L 2.40 - 51 s paralelním zněním českým dle Kralické bible ...8 // 2. Kodex Mariánský ... 9 // a) L 4.21 - 30 ... 9 // b) Mt 25.1 - 13 s paralelním zněním dle Ass ... 10 // 3. Kodex Assemanův ... 11 // a) Mt 18.23 - 35 s paralelní řeckou předlohou... 12 // b) L 6.31 - 36 13 // 4. KK janský palimpsest ... 13 // 0 19.6,9 - 19 14 // 5. Evangelní listy ochridské ... 15 // 0 20.19 - 25 15 // 6. Žaltář Sinajský ... 15 // a) Ps 48.1 - 12 16 // b) Ps 101.1 - 12 s paralelní řeckou předlohou ... 16 // c) Ps 118.22 - 29 s paralelním zněním českým dle ekumenického překladu bible ... 17 // 7. Euchologium Sinajské ... 18 // a) Dvě modlitby: 13b 19 - 14K9 19 // 17b 5 - 17 19 // b) 66b 1 - 67a8 19 // c) Ustanovení svátých otců : 105b5 - 102bl2 s paralelním českým překladem 20 // 8. Clozův sborník ... 21 // a) Anonymní (Metodějova) homilie : 208 - 2b6 s paralelním českým překladem ... 21 // b) 12bl - 30 s paralelní řeckou předlohou ... 23 // 9. Rylské hlaholské listy ... 24 // 10. Savvina kniga ... 25 // a) Mt 20.1 - 10; L 1.32 - 38 ... 25 // b) L 8.13 - 15. 12.21 a 7.1 - 4 26 // 11. Listy Undolského ... 27 // 12.
Eninský apoštol: Gal 4.22 - 30 s paralelní řeckou předlohou ... 29 // 13. Kodex Supraslský ... 30 // a) Život sv. Konona: 43.12 - 45.1 K paralelním českým překladem .. 31 // b) Homilie Dana Zlatoústého; 424.15 - 427.22 33 // c) Homilie Dana Zlatoústého: lal - ib5 s paralelním zněním dle Cloz ... 35 // 14. Chilandarské listy s paralelní řeckou předlohou ... 37 // 15. Makedonský cyrilsk/ list s paralelním českým překladem ... 38 // - 194 - // 16. Nápis cara Samuila s paralelním českým překladem ... 42 // 17. Nadpis Mostičův s paralelrlm českým překladem ... 43 // g) Rukopis staroslověnštiny paronskosloyinského původu ... 44 // Frizinské památky v originálním zněni (latinkou) 8 paralelní rekonstrukci v klasické staroslověnštině (cyrilici) ... 44 // C) Rukopisy staroslověnštiny českého typu ... 48 // 1. Kyjevské listy s paralelním textem latinským ... 48 // 2. Pražské zlomky hlaholské ... 52 // 0) Rukopisy a nápisy staroslověnštiny charvátského typu ... 53 // 1. Hlaholské listy Vídeňské ... 53 // 2. Baščanská deska ... ... // E) Rukopisy staroslověnštiny ruského typu ... 56 // 1. Ostromirův evangeliář ... 56 // a) Mt 26.69 - 74 56 // b) L 14.16 - 23 56 // 2. Mstislavovo evangelium ... 57 // a) 3 8.12 - 20 s paralelním zněním dle Zogr ... 57 // b) Mt 11.20 - 26 s paralelním zněním dle Mar ... 58 // 3. Oevgenijův žaltář ... 59 // a) Ps 85.5 - 11 s paralelním zněním dle PeSin ... 59 // b) Ps
88.5 - 9 s paralelním zněním dle PeSin ... 60 // 4. Minea Dubrovskóho ... 61 // 5. Izbornik 1076 ...62 // 6. Sinajský paterlk ... 63 // 7. Život Kondratův s paralelním zněním dle Supr ... 64 // II. LITERÁRNÍ TEXTY IX. -XI. STOL. DOLOŽENÉ // V MLADŠÍCH OPISECH ...66 // A) Texty velkomoravské ... 66 // 1. Život Konstantinův s paralelním českým překladem ... 66 // 2. Život Metodějův s paralelním českým překladem ... 85 // 3. Proglas k evangeliu s paralelním českým překladem ... 101 // 4. Liturgický kánon k uctění památky Dimitrije Soluňského ... 106 // 9.píseň ... 106 // český překlad ...1C7 // 5. Legenda Chersonská ... 107 // 6. Zákon sudnyj ljudem s paralelním českým překladem ...109 // 7. Pochvala Cyrilovi ... 112 // a) Z 1.redakce ...112 // český překlad ... 113 // b) Z 2.redakce ... 113 // Český překlad ... KK // - 195 - // 8. Pochvalné slovo Cyrilovi a “letodějovi - 114 // Český překlad ... 115 // B) Texty bulharské ... 116 // 1. Traktát mnicha Chrabře o slovanském pismu s paralelním českým překladem 116 // 2. Život Naumův s paralelním českým překladem ... 124 // 3. Prolog Dana exarcha bulharského k Bohosloví s paralelním českým // překladem ... 126 // 4. Proložni živo« Konstantinův a Metodějův s paralelním čeakým překladem . • 128 // 5. 2 akrostichových kánonů Konstantina Preslavského ... 130 // 6. Kliment Ochridský (Velický): Pochvalné slovo archandělovi Michailovi
// a Gabrielovi ... 131 // C) Texty české ... 134 // 1. Život knížete Václava (První stsl. legenda o sv. Václavu) s paralelním českým překladem . 134 // a) z redakce vostokovské ... 134 // b) z redakce minejni ... 135 // c) z redakce cř»arvát3ko-hlaholské ... 137 // 2. Druhá etsl. legenda o sv. Václavu ... 139 // Český překlad ... 140 // 3. Liturgický kánon k uctěni památky sv. Václava ... 141 // český překlad ... 142 // 4. Život sv. Vita s paralelním zněním latinským ... 143 // český překlad ... 145 // 5« Život svátého Benedikta ... 146 // 6« Besedy Řehoře Velikého na evangelium a paralelním zněním latinským ... 147 // SOUPIS HLAVNÍCH RUKOPISNÝCH ZKRATEK ... 150 // STAROSLOVĚNSKO - ČESKÝ SLOVNÍČEK ... 151 // LITERATURA ... 191 // 1. K lokálním redakcím staroslověnštiny K k literárním památkám ... 191 // 2. K slovní zásobě ... 191 // OBSAH // 193

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC