Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19) Půjčeno:19x 
BK
Brno : Paido, 2007
157 s. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7315-149-2 (brož.)
Terminologický slovník
Obsahuje tabulky
Obsahuje bibliografii na s. 129-137 a bibliografické odkazy
000100704
OBSAH // Úvod 9 // 1 KAPITOLA TEORETICKÁ: SOCIALIZACE, RODINA A TELEVIZE 13 // Co je socializace? 13 // Podstata socializačního působení 14 // Socializační mechanismy 15 // Primární a sekundární socializace 20 // Rodina jako nejdůležitéjší socializační činitel 20 // Specifika rodinné socializace 23 // Televize jako socializační činitel 25 // Specifika televizní socializace 28 // Rodina a televize ve vzájemné interakci 30 // Televize jako „člen rodiny“ 31 // Socializace televizního diváctví v rodině 32 // Rodinná mediální vychová 33 // Prolínání socializačních vlhla: rodina jako socializační filtr 35 // Shrnutí 36 // 2 KAPITOLA METODOLOGICKÁ: // PARAMETRY EMPIRICKÉHO ŠETŘENÍ 37 // Výzkumný problém a jeho teoretický kontext 37 // Kvalitativní výzkum jako výzkumná metodologie 38 // Zakotvená teorie jako design výzkumu 39 // Základní výzkumná otázka, specifické výzkumné otázky 41 // Volha vzorku, způsob vstupu do terénu 41 // Techniky sběru dat 43 // Analytické postupy 44 // Zpětné zakotvení teorie 47 // Další techniky kontroly kvality výzkumu 48 // Shrnutí 50 // 3 KAPITOLA EMPIRICKÁ: DĚTI A RODIČE PŘED TELEVIZÍ 51 // Dětské televizní diváctví 51 // Množství času u televize 52 // Sledované pořady 54 // Modus sledování 58 // Režim dětského televizního diváctví 59 // Dětské televizní diváctví: Shrnutí a diskuse 61 // 5 // Zdroje a limity dětského televizního diváctví
// Rodičovské potřeby // Rodičovský diskurz o televizi // Diskurz versus potřeby // Přání dítěte jako intervenující proměnná // Dítě versus rodič // Zdroje a limity ve vztahu ? dětskému televiznímu režimu Zdroje a limity dětského televizního diváctví: shrnutí a diskuse // Domácí rutiny jako kontext // Akcenty v domácích rutinách Časoprostorové schéma Prostor jako dimenze domácích rutin Čas jako dimenze domácích rutin Čemu slouží integrace? // Televizní rituály // Socializační potence domácích rutin Domácí rutiny jako kontext: shrnutí a diskuse // Rodinná mediální výchova // Omezování přístupu ? televizi // Divácká doporučení // Monitoring // Spoludívání // Konverzace u televize // Explicitní informace o televizi // Rodičovské strategie // Výchovný styl jako pozadí rodičovských strategií Rodinná mediální výchova: shrnutí a diskuse // 4 KAPITOLA KONCEPTUÁLNI: ZAKOTVENA TEORIE RODINNÉ SOCIALIZACE DĚTSKÉHO DIVÁCTVÍ // Základní analytický příběh // Rozpracování základního analytického příběhu Kauzální model // Vztahy mezi jednotlivými kategoriemi // Rodinná socializace dětského diváctví jako proces // Reverzibilní krátkodobé změny // Reverzibilní dlouhodobé změny // Ireverzibilní změny // Centrální teoretický koncept: // dvousložkový model rodinné socializace dětského diváctví // Divergence v socializačních složkách // Shrnutí // 63 // 63 // 65 // 67
// 69 // 71 // 73 // 74 // 76 // 76 // 77 // 78 80 82 // 83 // 84 // 85 // 88 // 89 // 92 // 92 // 93 95 97 // 100 // 102 // 103 // 107 // 107 // 107 // 109 // 110 114 114 116 117 // 117 // 119 // 120 // 6 // ZÁVĚR 121 // Reflexe v socializačních složkách 121 // Participace na činnosti jako centrální mechanismus rodinné socializace dětského diváctví 123 // Funkční užívání televize v rodině 125 // Zakouzlená televize a mediální vychová 127 // Otázky a odpovědi ... a nové otázky 128 // POUŽITA LITERATURA // 129 // Příloha A: // Slovníček induktivně vytvořených termínů Příloha B: // Schéma polostrukturovaného rozhovoru Příloha C: // Informace o jednotlivých případech Příloha D: // Zpětné zakotvení teorie // 139 // 145 // 147 // 153 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC