Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(22) Půjčeno:22x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2005
69 s. : il.

objednat
ISBN 80-86878-28-7 (brož.)
Obsahuje tabulky, diagramy, úvod, přílohu
Dávky sociální - Česko - příručky
Podpora sociální státní - Česko - publikace informační
000100716
Část A // Obsah - Contents // 1. Úvod 6 // v // 2. Sociální ochrana v České republice 9 // 3. Státní sociální podpora 10 // 3.1. Obecný přehled 10 // 3.2. Řízení 10 // 3.3. Informační systém 11 // 3.4. Důležité pojmy 12 // 4. Dávky státní sociální podpory 15 // 4.1. Přídavek na dítě 15 // 4.2. Sociální příplatek 16 // 4.3. Příspěvek na bydlení 17 // 4.4. Rodičovský příspěvek 18 // 4.5. Dávky pěstounské péče 19 // 4.6. Příspěvek na péči o dítě v zařízení // pro děti vyžadující okamžitou pomoc 22 // 4.7. Porodné 23 // 4.8. Pohřebné 24 // 5. Státní sociální podpora a Evropská unie 25 // 6. Odkazy 27 // 7. Příloha 28 // 7.1. Vzorce pro výpočet dávek státní sociální podpory 28 // 7.2. Statistická data 34 // 3 // Part K // 37 // 1. Introduction 39 // 2. Social protection system of the Czech Republic 43 // 3. State social support 44 // 3.1. General overview 44 // 3.2. Awarding procedures 44 // 3.3. Information system 45 // 3.4. Important terms 46 // 4. State social support benefits 49 // 4.1. Child allowance 49 // 4.2. Social allowance 50 // 4.3. Housing allowance 51 // 4.4. Parental allowance 52 // 4.5. Foster care allowances and grants 53 // 4.6. Child care allowance for a child in a facility // for children in need of immediate assistance 56 // 4.7. Birth grant 57 // 4.8. Funeral grant 58 // 5. State social support and the European Union 59 // 6. References 61 // 7. Annex 62 // 7.1. Formulas for state
social support benefits calculations 62 // 7.2. Statistical data 68 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC