Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.7) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 3., V Sociologickém nakladatelství (SLON) 1.
Praha : Sociologické nakladatelství, 2006
359 s. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-86429-51-2 (váz.)
Životopisná data
Obsahuje bibliografii na s. 320-323, bibliografické odkazy a rejstřík
Politologie - pojednání
Státověda - pojednání
000100721
PŘEDMLUVA 9 // ODDÍL PRVNÍ - ZÁKLADNÍ POJMY 13 // 1. Uvodnípoznámka o metodě 15 // 2. Norma a normový soubor 18 // 3. Pojem ústavy státu. Kontinuita a revoluce 24 // 4. Účel ve státovědě 31 // 5. Mravnost, spravedlnost a sociální účel v politice 3 6 // ODDÍL DRUHÝ-STÁTJAKO PRÁVNÍ ŘÁD 41 // 1. Normy o normách 4 3 // 2. Stát jako korporace 46 // 3. Normativní akty 51 // a) Pozitivní norma v technickém smyslu 51 // b) Normy obecné a konkrétní 52 // c) Právo subjektivní 5 5 // 4. Vymezenírozsahu působnosti normy 59 // a) Prostorové určení norem. Státní území 59 // b) Časové určenínorem. Platnost a účinnost 62 // c) Osobní určení působnosti norem. Státní občanství 66 // 5. Zákonodárství, správa a soudnictví 70 // 6. Právo mezinárodní 79 // ODDÍL TŘETÍ - POLITICKÁ A STÁTNÍ IDEOLOGIE 87 // A. IDEOLOGIE ÚČELOVÁ 89 // 1. Subjektivní a objektivní účely politiky. Touha po moci a touha po svobodě 89 // 2. Stát jako účel politiky. Státní rezóna 96 // 3. Účel státu mimo lid. Teokracie a monarchie 101 // 4. Účel státu v lidu 107 // Subjektivní a objektivní ideál člověka. Individualismus // a kolektivismus 107 // 5. Státajinákolektiva 116 // Národ, lid, třída, církev, politická strana 116 // ?. IDEOLOGIE NORMATIVNÍ 128 // 1. Subjektivní normy 128 // 2. Objektivní normy 135 // ODDÍL ČTVRTÝ-STÁTNÍ ZŘÍZENÍ 143 // A. POJEM STÁTNÍHO ZŘÍZENÍ 145 // B. DOSAZOVÁNÍ NORMOTVŮRCŮ 151 // 1. Dosazování aktivní 151 // 2. Dosazování automatické 159 // Sociální odstupňování lidí 15 9 // 3. Automatické dosazovací skutečnosti 163 // 4. Volba a elita. Dosazovacífunkce politických stran 183 //
C. DĚLENÍ MOCI VE STÁTĚ 196 // 1. Podstata a typy dělby moci 196 // 2. Trojdílnost moci států nové doby 202 // 3. Dualismus odborného a zastupitelského živlu 217 // 4. Prostorové a věcné dělení moci 224 // a) Autonomie a územní samospráva 224 // b) Zájmová samospráva 236 // c) Poměr samosprávy k jiným způsobům dělby moci 239 // 5. Časové dělení moci 242 // Trvalost funkcí v normotvorných orgánech 242 // 6. Stranicko-politické dělení moci 249 // D. TYP (POČETNOST) NEJVYŠŠÍHO ORGÁNU 254 // 1. Ideologie početnosti 254 // 2. Technika tvorby vůle 259 // E. PŘEHLED STÁTNÍCH ZŘÍZENÍ 264 // ODDÍL PÁTÝ - PROBLÉMY DEMOKRACIE 2 7 1 // 1. Dva základní postuláty demokracie. // Demokracie formální a materiální 27 3 // 2. Vůlelidu 276 // 3. Motivy vůle lidu 282 // 4. Normotvorná, dosazovací a kontrolní funkce vůle lidu 286 // 5. Celková a dílčívůle lidu 290 // 6. Aktivnía pasivní vůle lidu 293 // 7. Neomezená a omezená vůle lidu 300 // 8. Svoboda 306 // 9. Rovnost 312 // VÝBOR ZÁKLADNÍCH DĚL STÁTOVĚDECKÉ LITERATURY 320 // DOSLOV (DUŠAN HENDRYCH) 324 // STRUČNÝ ŽIVOTOPIS UNIV. PROF. ZDEŇKA NEUBAUERA 327 // REPREZENTATIVNÍ VÝBĚR Z DÍLA ZDEŇKA NEUBAUERA 329 // PODROBNÝ OBSAH 330 // REJSTŘÍK 349

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC