Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 2006
375 s. : il., mapy

objednat
ISBN 80-7021-844-4 (váz.)
Historica
Obsahuje ilustrace, mapy, rejstřík
Bibliografie na s. 319-344
Tibet (Čína) - dějiny - starověk - pojednání
000101014
OBSAH // Předmluva vydavatele / 15 // ODDÍL PRVNÍ // ZEMĚ // Území Tibetu prodělalo během dlouhého období geologického času dramatické změny. Vytvořila se mohutná himálajská hradba, zrodila se Tibetská náhorní plošina vysoká přes půl páta tisíce metrů a rostlinný a živočišný svět se na ní postupně rozvinul do jejich současných forem. // Z pohledu vědy / 21 // Kapitola I. // TVORBA TIBETSKÉ NÁHORNÍ PLOŠINY / 29 // Nejstarší kontinenty / 29 Tvorba superkontinentu / 30 Vytvoření Tibetské náhorní plošiny / 31 Zrození Himálaje / 32 Výzdvih Himálaje / 33 // Rozvoj řek a jezer / 34 // Kapitola 2. // DNEŠNÍ CHARAKTER TERÉNU / 39 Zlomové zóny a zemětřesení / 39 Geotermální činnost / 40 Horská pásma / 41 Horstvo Kchun-lun, Altyn Tagh, Nan-šan, Kokošili, Bajankara, Amňemač-hen. Dangla, Khamgangdug, Transhimálaj, Nänčhenthanglha, Gangtise, Ngarigangri, Hi-málaj: příbytek sněhů Jezera a řeky / 45 Mačhu, Ňagčhu, Dičhu, Dzačhu, Ngulčhu/Nagčhu, Gjalmongulčhu, Langpočhekhabab (Satladž), Tačhogkhabab (Cangpo), Mačhakhabab (Karnálí), Senggekhabab (Sindhu) // Kapitola 3. // KRAJINA TIBETU V NEJSTARŠÍCH DOBÁCH / 51 Podmořská říše / 51 Bažinatá země dinosaurů / 52 Zalesněná země dávných savců / 53 Zvířata tibetských lučin a pastvin / 54 Doba ledová / 55 // Zvířena studených stepí / 56 // Kapitola 4. // DNEŠNÍ ŽIVOTNÍ A PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ / 62 // Čhangthang / 63 Cchadam/64
Jižní Tibet / 64 Severovýchodní Tibet / 65 Jihovýchodní Tibet / 66 Ledovce na Tibetské náhorní plošině / 66 Zemědělství na Střeše světa / 67 Rozlehlé přirozené pastviny / 68 // ODDÍL DRUHÝ // LIDÉ // Tibetská náhorní plošina je po tisíce let osídlena, ale identita původních jejích obyvatel je dosud zahalena tajemstvím. Dějiny tibetských kmenů a jejich dávných vládců ukazují však na dávné kořeny tibetské kultury. // Problémy a výhledy studia tibetské minulosti / 99 // Kapitola 5. // NEJSTARŠÍ OBYVATELÉ / 107 // Spojení mezi opicemi a člověkem / 108 Původní lidské sídlo / 108 Nejdávnější lidé / 109 Moderní lidé / 109 Doklady z Tibetské náhorní plošiny /110 Stopy dávných osídlení / 111 Kultura zemědělského hospodářství / 112 Naleziště na vzdáleném severovýchodě /113 Pokroky dosahované v jiných částech světa /114 Kočovný způsob života /114 Megalitická naleziště /115 // Jiné rané vlivy /116 // Kapitola 6. // O PŮVODU TIBEŤANŮ / 120 // Opičí prapředek /120 Od opic k člověku /121 Určení stáří opičího prapředka /121 „Moře v Tibetu“ /122 Jak rozumět příběhu s opicemi / 122 Jiní dávní obyvatelé Tibetu / 123 Potomci opic a „ne-lidé“ mimajinové / 125 Jiné zkazky o původu Tibeťanů / 126 Míšení rodů / 127 // Kapitola 7. // STAROVĚKÉ TIBETSKÉ KMENY / 130 // „Malá království“ / 131 Určení doby a stáří „malých království“ / 132 Čtyři
velké kultury / 133 Sousední populace / 134 Čchiangové / 135 Tibeto-barmské jazyky / 136 Název Bö / 137 // Kapitola 8. // POTOMSTVA TIBETSKÝCH KMENŮ / 140 // Kmen Se / 140 Kmen Dong / 142 Kmen Tong / 144 Kmen Mu / 145 Kmeny ve starých čínských pramenech / 145 Další lid na Tibetské náhorní // plošině / 146 // Kapitola 9. // PRVNÍ TIBETŠTÍ KRÁLOVÉ / 151 // Dávné indické dynastie /151 Příchod do Jarlungu / 153 Král bohům podobný / 154 Úloha krále / 154 Založení nové dynastie / 155 Královský rodokmen a rodové linie lidí / 155 Éra krále Nathicänpa / 156 // Kapitola 10. // RANÁ TIBETSKÁ KULTURA / 161 // Vypovězení princů a jejich pozdější návrat / 162 Pokroky dosahované v tibetské kultuře / 163 Hrobky tibetských králů / 163 Rozvoj bönismu / 164 Éra dvou králů teng / 165 Šest králů leg a osm králů de I 166 Pět králů cän / 166 Éra panování legü, deü K с dnů / 167 Předbuddhistický Tibet /168 // Kapitola 11. // ŠŤASTNÉ GENERACE / 172 // První objevení se Dharmy / 173 Éra Lhathothoriho / 174 Dongňändeuovo smutné panování / 174 Tagriňanzig se stává králem / 175 Intriky za doby krále Tagriňänziga / 176 Moc přebírá Namri / 177 Styky se zahraničím // a obchod / 178 // ODDÍL TŘETÍ // ŘÍŠE // Počínaje 7. stoletím n. 1. velcí králové a generálové začali rozšiřovat tibetské území za hranice náhorní plošiny. S novými vlivy, mísícími se se starou kulturou, začala se
rozvíjet pokročilá civilizace a buddhismus se stal náboženstvím země. // Stručný historický přehled / 187 // Kapitola 12. // POKROKY V TIBETSKÉ CIVILIZACI / 192 // Písmo pro Tibet / 193 Prospěch z nového písma / 195 První tibetská literární díla a překlady / 195 Vytváření konstituce / 196 Šest konstitučních // kodexů / 197 // Kapitola 13. // DHARMA SE DOSTÁVÁ DO TIBETU / 202 // Akaramatišílovy mise / 202 Mise ministra Gara do Nepálu / 203 Přenesení královského dvora do Lhasy / 205 Mise ministra Gara do Cíny / 205 Příchod Kongdžo do Tibetu / 207 Čtrnáct zvláštních chrámů / 207 Neutuchající úsilí krále a jeho dvou královen / 209 // Kapitola 14. // ZÁKLADY ŘÍŠE / 213 // Sjednocení kmenů / 213 Dvorní intriky /214 Dobytí Žangžungu /215 Vztahy s Tchangskou Čínou a s Nepáleni /215 Útok na Indii /216 Ostatní styky s cizinou /217 Konec Songcän Gampovy vlády /218 Životopisná data Songcän Gampova /219 Stanovení chronologie pro královy sňatky a pro jeho dědice / 221 Jak stár byl Songcän Gampo? / 222 Songcän // Gampova éra / 223 // Kapitola 15. // ZVĚTŠOVÁNÍ ŘÍŠE / 226 // Vztahy s Tchangskou Čínou a s Tiirky / 226 Tibetská říše se rozšiřuje do Centrální Asie / 227 Mladý Düsong se stává králem / 228 Rozsah Tibetské říše / 229 Legitimní místo krále / 230 Düsong - král válečník / 232 // Kapitola 16. // VLÁDA KRÁLE MEAGCCHOMA / 236 // Princezna Kimšeng (Ťin-čcheng) kongdžo
/ 236 Vztahy s Tchangskou Čínou / 237 Nová spojenectví dojednaná Meagcchomem / 239 Boje na západní frontě / 239 Boje na východní frontě / 241 Rozšiřování tibetského vlivu / 242 Kulturní a náboženský rozvoj / 243 Ženy a dědicové // Meagcchomovi / 244 // Kapitola 17. // VYHLÁŠENÍ BUDDHISMU STÁTNÍM NÁBOŽENSTVÍM / 250 Nepřátelství vůči Dharmě / 250 Sántarakšitův příchod do Tibetu / 251 Do Tibetu přichází Padmasambhava / 252 Datování založení Samjá / 253 Buddhismus se stává náboženstvím Tibetu / 254 Vairóčana a Vimalamitra / 255 Thisong Decán - dharmarádža / 256 // Kapitola 18. // ŘÍŠE NA VRCHOLU / 261 // Výprava do Indie / 261 Územní zisky na východě / 262 Vztahy s Tchangskou Čínou / 263 Prohry a vítězství / 264 Tibet - veleříše Centrální Asie / 265 Kulturní styky s dalšími zeměmi / 266 Thisong Decánovi dědici a jeho odchod do ústraní / 268 Thisong Decánova éra / 269 // Kapitola 19. // SÄNALEG A RALPAČÄN / 273 // Sánaleg podporuje buddhismus / 274 Tibetská říše v devátém století / 275 Zahraniční styky za Sánalegovy vlády / 276 Identita cizích králů / 277 Začátek Ralpačänovy vlády / 278 Ralpačän pracuje pro Dharmu / 278 Ralpačá-nova říše / 279 Smlouva s Tchangskou Čínou z roku 822 / 280 // Kapitola 20, // KONEC ŘÍŠE / 285 // Langdarmovi dědicové / 286 Ztráta říše / 286 Potomstvo Ösungovo a Jumtá-novo / 287 Potomci dharmarádžů na západě / 289 Východní
království / 290 Doba rozdrobenosti / 291 Dharma v Tibetu dále pokračuje / 291 Mniši se vracejí do Centrálního Tibetu / 293 Z Indie přicházejí buddhističtí mistři / 293 V čem je jedinečný přínos starověkého Tibetu? / 295

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC