Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Pardubice : Východočeské muzeum, 1999
204 s.

objednat
ISBN 80-86046-34-6 (váz.) ISBN !80-86046-34-1 (chyb.)
Obsahuje německé resumé, soupis autorů příspěvků, poznámky, bibliografické odkazy
Česko - dějiny - odboj stavovský, r. 1547 - sborníky
Odboj stavovský v Čechách, 1547 - sborníky
000101226
OBSAH // Y // Rok 1547 v českých dějinách Josef PETRÁSÍ... // První krize habsburské monarchie // Jaroslav PÁNEK ... 11 - 28 // Morava a porážky českých stavovských povstání. // Josef VÁLKA ...Á9-40 // Pönfall neboli Šestinedělí v protihabsburském odboji roku 1547 // Lenka BOBKOVÁ ... 41-64 // Mezi Bečovem. Wildbergem a Norimberkem (Příspěvek ke komunikaci českých stavů se zahraničím ve čtyřicátých letech 16. století) // Václav BŮŽEK ...65-80 // "Přátelské snešení stavův českých’ z března 1547 a jeho signatáři // Petr VOREL ... 81-124 // Osoba prvního královského rychtáře ve Stříbře po roce 1547 // Vladimír BYSTRICKÝ... 125-134 // Méstská správa v Litoměřicích v 16. století // Quido KASTNER...135-144 // Praha - hospodářské a sociální poměry a předpoklady událostí r. 1547 // Jindřich TOMAS...145-166 // Odraz postoje moravského zemského hejtmana ke stavovskému odboji roku 1547 v českých pramenech // Zdeněk VYBÍRAL ... 167-184 // Ladislav ll. Popel z Lobkovic jako první president apelačního soudu // Marie RYANTOVÁ ... 185-204 // 5- 10

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC