Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.3) Půjčeno:44x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2005
237 s.

objednat
ISBN 80-7178-910-0 (brož.)
Obsahuje poznámky pod čarou, bibliografické odkazy, rejstřík, údaje o autorovi
Bibliografie na s. 215-234
Vztahy mezinárodní - státnost - zájmy národní - studie
000101344
Obsah // Seznam obrázků a tabulek...9 // Seznam zkratek...11 // Předmluva...13 // Poděkování...15 // Úvod...17 // 1 Analytický rámec...21 // Definice: Co je „mezinárodní“?...29 // A co je „vnitrostátní“?...35 // Poznámka k epistemologii a ontologii...38 // Shrnutí...40 // 2 Teorie vlivu „mezinárodního“ na „vnitrostátní“...41 // Logika homogenity...42 // Logika heterogenity...47 // Homogenita a heterogenita: analytický rámec...50 // 3 Vojensko-politická moc ovlivňující vnitrostátní struktury: // homogenita, nebo heterogenita?...53 // Sovětský svaz: případová studie...53 // Dnešní Rusko: „podobně se chovající jednotka“?...61 // Závěr...63 // 5 // Stát a mezinárodní vztahy // 4 Mezinárodní normy ovlivňující vnitrostátní struktury: // homogenita, nebo heterogenita?...65 // Mezinárodní normy a společenství států...66 // Mezinárodní normy po roce 1945...69 // Dekolonizace...75 // Závěr...78 // 5 Ekonomické síly ovlivňující vnitrostátní struktury: // homogenita, nebo heterogenita?...79 // Ekonomická globalizace a homogenizace: šíření tržní ekonomiky...80 // Globalizace a heterogenita: podoby ekonomického rozvoje...83 // Ekonomická globalizace a vyspělé ekonomiky...85 // Závěr...87 // 6 Typy států v současném mezinárodním systému...89 // Moderní stát...91 // Postkoloniální stát...100 // Postmoderní stát...104 // Závěr...108 // 7 Vnitrostátní aspekty bezpečnostních dilemat...111
// Bezpečnostní dilemata před vznikem moderního státu...115 // Bezpečnostní dilema Sovětského svazu...118 // Závěr...120 // 8 Bezpečnostní dilema v postkoloniálním státě ...123 // Mezinárodní normy a postkoloniální státy...124 // Nejistota obyvatelstva postkoloniálních států...127 // Reakce mezinárodního společenství...131 // Politické násilí, rozpad státu a humanitární intervence...136 // Hledání alternativ: secese a postsuverenita...140 // Závěr...144 // 9 Postmoderní státy: od bezpečnostního dilematu k proměnám efektivního vládnutí...147 // Z původní anarchie // ke koordinovanému bezpečnostnímu společenství...148 // Ekonomické problémy postmoderních států...151 // Problémy politického řádu postmoderních států...155 // Problémy národního cítění a identity v postmoderních státech...161 // Shrnutí: Staré a nové hrozby v postmoderních podmínkách...164 // Závěr...166 // 6 // Obsah // 10 Suverenita a promčny státnosti...169 // Kontinuita konstitutivních pravidel...170 // Proměny regulativních pravidel...173 // Pojetí suverenity v současném mezinárodním společenství...175 // Závěr: Budoucnost suverénní státnosti...186 // 11 Typy států a teorie mezinárodních vztahů...189 // Realismus...190 // Liberalismus...194 // Anglická škola...196 // Neomarxistická mezinárodní ekonomie...198 // Konstruktivismus...201 // Závěr...203 // 12 Závěr...205 // Literatura...215 // Rejstřík...235
// 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC