Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, 2000
xiii,157 s. : il.

objednat
ISBN 80-7226-311-0 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, předmluvu, rejstřík, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 153
Součásti strojní - učebnice středošk.
000101368
Obsah // Předmluva ??? // 1. Úvodní kapitola___1 // 1.1 Normalizace 1 // 1.2 Dovolená napětí a tlaky 1 // 1.3 METODIKA VÝPOČTŮ 2 // 2. Šroubové spoje___5 // 2.1 Charakteristika šroubů a šroubových spojů 5 // 2.1.1 Hlavní části šroubového spoje 5 // 2.1.2 Druhy šroubů, matic a podložek 6 // 2.1.3 Druhy závitů, názvosloví 7 // 2.2 Teorie šroubu 9 // 2.2.1 Smykové tření 9 // 2.2.2 Utahovací moment 10 // 2.2.3 APLIKACE NAKLONĚNÉ ROVINY 11 // 2.2.4 Samosvornost závitu 13 // 2.2.5 Účinnost závitu 14 // 2.3 Konstrukční zásady šroubových spojů 14 // 2.3.1 Materiál šroubů, matic a podložek 14 // 2.3.2 Normalizace 15 // 2.3.3 Kritéria volby druhu závitu 16 // 2.4 Výpočet šroubových spojů 17 // 2.4.1 Způsoby zatížení a utahování, předpětí 17 // 2.4.2 Namáhání tahem 17 // 2.4.3 Namáhání smykem 20 // 2.4.4 Složené namáhání 22 // 2.4.5 Otlačení závitů 23 // vii // 2.5 Kontrolní otázky // 2.6 Příklady // 24 // 25 // 3. Spoje kolíky a čepy___27 // 3.1 Charakteristika kolíkového spoje 27 // 3.2 Konstrukční zásady kolíkových spojů 27 // 3.2.1 Materiál kolíku a provedení otvoru 27 // 3.2.2 Výpočet spojovacího kolíku 28 // 3.2.3 Výpočet pojišťovacího kolíku 29 // 3.3 Charakteristika čepových spojů 31 // 3.3.1 Konstrukční zásady čepových spojů 31 // 3.3.2 Výpočet čepových spojů 32 // 3.4 Kontrolní otázky 34 // 3.5 Příklady 34 // 4. Spojení hřídele s nábojem___35 // 4.1 Charakteristika
spoje 35 // 4.2 Konstrukční zásady 35 // 4.2.1. Spoj spárovým kolíkem 35 // 4.2.3 Spoj výměnným perem 37 // 4.2.4 Spoj kotoučovým (Woodruffovým) perem 37 // 4.2.5 Spoj klíny 37 // 4.2.6 Drážkové spoje 38 // 4.2.7 Svěrné spoje 38 // 4.2.8 Tlakové spoje 39 // 4.3 Výpočet těsného a výměnného pera 39 // 4.4 Výpočet tlakového spoje 41 // 4.5 Kontrolní otázky 43 // 4.6 Příklady 44 // 5. Svarové spoje___45 // 5.1 Charakteristika svarového spoje 45 // 5.2 Konstrukční zásady pro svařence 45 // 5.3 Výpočet koutových svarů 47 // viii // 5.3.1 Namáhání smykem a krutém 48 // 5.3.2 Složené namáhání 49 // 5.4 Výpočet tupých svarů 51 // 5.5 Kontrolní otázky 52 // 5.6 Příklady 52 // 6. Pájené a lepené spoje___55 // 6.1 Charakteristika pájených spojů 55 // 6.2 Konstrukční zásady pájených spojů 55 // 6.3 Výpočet pájených spojů 56 // 6.4 Charakteristika lepených spojů 56 // 6.5 Konstrukční zásady lepených spojů 57 // 6.6 Výpočet lepených spojů 57 // 6.7 Kontrolní otázky 58 // 7. Nýtové spoje___59 // 7.1 Charakteristika nýtových spojů 59 // 7.2 Konstrukční zásady 60 // 7.3 Kontrolní otázky 60 // 8. Pružiny___61 // 8.1 Charakteristika pružin 61 // 8.2 Konstrukční zásady kovových pružin 61 // 8.3 Konstrukční zásady nekovových pružin 65 // 8.4 Výpočet pružin namáhaných ohybem 66 // 8.5 Výpočet pružin namáhaných krutém 67 // 8.6 Kontrolní otázky 70 // 8.7 Příklady 71 // 9. Kluzná
ložiska 73 // 9.1 Charakteristika kluzných ložisek // 9.2 Konstrukční zásady radiálních ložisek // 73 // 74 // 9.2.1 Tvary ložisek 74 // 9.2.2 Ložisková vůle, délka ložiska, drsnost a tvrdost povrchů 75 // 9.2.3 Materiály ložisek 76 // 9.3 Konstrukční zásady axiálních ložisek 78 // 9.4 Mazání ložisek 79 // 9.4.1 Teorie mazání 79 // 9.4.2 Maziva a mazací přístroje 80 // 9.4.3 Provedení ložiska vzhledem ? mazání 80 // 9.5 Výpočet ložisek 80 // 9.6 Kontrolní otázky 83 // 9.7 Příklady 83 // 10. Valivá ložiska___85 // 10.1 Charakteristika valivých ložisek 85 // 10.2 Konstrukční zásady uložení s valivými ložisky 88 // 10.2.1 Volba druhu ložiska 88 // 10.2.2 Tolerance 89 // 10.2.3 Axiální pojištění kroužků ložiska 89 // 10.2.4 Mazání a těsnění 90 // 10.2.5 Montáž a demontáž 91 // 10.3 Výpočet ložisek 91 // 10.3.1 Ložiska namáhaná dynamicky 91 // 10.3.2 Ložiska namáhaná staticky 95 // 10.4 Kontrolní otázky 96 // 10.5 Příklady 96 // 11. Hřídele a hřídelové čepy___99 // 11.1 Charakteristika hřídelí a hřídelových čepů 99 // 11.2 Konstrukční zásady hřídelí a hřídelových čepů 100 // 11.2.1 Používané materiály 100 // 11.2.2 Tvary hřídelí, normalizace 101 // 11.2.3 Tolerování rozměrů, drsnost povrchu 101 // 11.3 Výpočet hřídelí a hřídelových čepů 102 // 11.3.1 Nosné hřídele 102 // 11.3.2 Hybné hřídele 103 // 11.4 Kontrolní otázky 110 // 11.5 Příklady ??
// 12. Hřídelové spojlcy___113 // 12.1 Charakteristika hřídelových spojek 113 // 12.2 Konstrukce spojek mechanicky neovládaných 114 // 12.2.1 Spojky nepružné 114 // 12.2.2 Spojky pružné 115 // 12.3 Konstrukce spojek mechanicky ovládaných 117 // 12.3.1 Výsuvné spojky 118 // 12.3.2 Pojistné spojky 120 // 12.3.3 Rozběhové spojky 121 // 12.3.4 Volnoběžné spojky 121 // 12.4 Výpočet spojek 122 // 12.4.1 Pružná kotoučová čepová spojka 123 // 12.4.2 Obručová spojka 126 // 12.4.3 Kotoučová spojka nepružná 128 // 12.4.4 Lamelová třecí spojka 129 // 12.4.5 Pojistná kolíková spojka 131 // 12.5 Kontrolní otázky 133 // 12.6 Příklady 134 // 13. Brzdy___135 // 13.1 Charakteristika brzd 135 // 13.2 Konstrukce mechanických brzd 135 // 13.3 Výpočet mechanických brad 137 // 13.3.1 Jednočelisťová bubnová brzda 137 // 13.3.2 Dvoučelisťová bubnová brzda s vnějšími čelistmi 138 // 13.3.3 Pásové brzdy 140 // 13.4 Kontrolní otázky 143 // 13.5 Příklady 143 // 14. Potrubí a armatury___145 // 14.1 Charakteristika potrubí a armatur 145 // xi // 14.2 Konstrukční zásady pro potrubí a armatury 146 // 14.2.1 Materiály a spojování trubek 146 // 14.2.2 Armatury 147 // 14.3 Výpočet potrubí 149 // 14.3.1 Světlost potrubí 149 // 14.3.2 Tloušťka stěny v podélném průřezu 149 // 14.3.3 Tloušťka stěny v příčném průřezu 151 // 14.4 Kontrolní otázky 152 // 14.5 Příklady 152 // Použitá literatura 153 // Rejstřík 155
x/7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC