Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.1) Půjčeno:13x 
BK
Vydání 2., upravené a doplněné
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1979
245 stran ; 21 cm

objednat
Učebnice pro vysoké školy
Rozložená titulní strana
500 výtisků
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
000101687
OBSAH // (Předmluva) ... 5 // OVOD 7—36 // 1. Některé specifické rysy starší literatury a periodizace jejího vývoje... 7 // 2. Význam studia starší české literatury . . 17 // 3. Přehled dosavadního bádání. Hlavní prameny // a metody studia...28 // DOBA PÍSEMNICTVÍ STAROSLOVĚNSKÉHO A LATINSKÉHO 37—67 // 1. Mezinárodní literární kontext. Celkový ráz // a periodizace české literatury v tomto období 37 // 2. Slovanské kořeny českého písemnictví . . 45 // 3. Boj literatury staroslověnské a latinské . . 52 // 4. Dočasné vítězství latiny a první stopy literárního užití češtiny...61 // vznik Česky psané literatury a jej! rozvoj // VE 14. STOLETÍ 69—108 // 1. Mezinárodní literární kontext. Celkový ráz a periodizace české literatury v tomto // období...69 // 2. Počátky laicizace a zčeštění literatury . . 78 // 3. Vrchol feudální kultury a úsilí o demokratizaci literatury...89 // ZLIDOVĚNI LITERATURY V DOBĚ HUSITSKÉ 109—131 // 1. Mezinárodní literární kontext. Celkový ráz a periodizace české literatury v tomto období...109 // 2. Účast literatury na ideové přípravě revolučního hnutí a na revolučních bojích . . . // 3. Doznívání husitských ideálů v literatuře po // likvidaci revolučního hnutí... // ÚSILÍ O SPOJENÍ LITERATURY S ŽIVOTNÍ PRAXÍ ZA KULTURNÍ PŘEVAHY MĚŠŤANSTVA 133—179 // 1. Mezinárodní literární kontext. Celkový ráz a periodizace české literatury
v tomto období // 2. Počátky nového rozvoje literatury . . . // 3. Rozkvět měšťanské literatury . . . . // ÚSTUP MĚŠŤANSKÉ KULTURY A ROSTOUCÍ VÝZNAM LIDOVÉ TVORBY V OBDOBÍ VLÁDNOUCÍ PROTIREFORMACE 181—222 // 1. Mezinárodní literární kontext. Celkový ráz // a periodizace české literatury v tomto období ... // 2. Dovršení předbělohorské kulturní tradice // v literatuře emigrantské a nástup protireformace v literatuře domácí... // 3. Lidová ústní slovesnost v popředí domácího // literárního procesu... // ROZVÍJENÍ TRADIC STARŠÍ ČESKÉ LITERATURY V DOBĚ NÁRODNÍHO OBROZENÍ 223—229 // REJSTŘÍK 231 // 113 // 123 // 133 // 148 // 161 // 181 // 191 // 204
(OCoLC)40081664
cnb000130613

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC