Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
Praha : Artia, 1971
190 s. : il. (některé barev.), mapy ; 29 cm

objednat
Umění světa
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Slovník národů a kultur
Obsahuje bibliografii a jmenný a věcný rejstřík
Historie výtvarného umění na území Předního východu od 7. tisíciletí do 5. st. př. n. l. je zasazena do širších kulturních souvislostí tehdejších civilizací. Čelný italský odborník pojednává zvlášť o Mezopotámii, o okrajových teritoriích (na nichž se rozvíjela především syrsko-palestinská, perská, anatolská i chetitská a foinická tvorba) a o Egyptě. Kniha je vybavena 226 skvělými barevnými i černobílými vyobrazeními..
000101705
6 Seznam vyobrazení // 7 Úvod // 9 Mezopotámie // 74 Okrajová území // 118 Egypt // 177 Expanze umění // starověkého // Předního // východu // 182 Slovník národů a kul tur // 183 Literatura // 184 Rejstřík // Sumerská civilizace • Studium sumerského umění • Předdynastická architektura • Předdynastické sochařství • Předdynastické pečeti • První krize sumerské civilizace: přechodné období • Raně dynastické období • Raně // dynastická architektura • Pozadí raně dynastického sochařství • Místní // sochařské školy I. raně dynastického období • Sochařství II. raně dynastického období • Reliéfy II. raně dynastického období • Drobné umění • Akkadské období (asi 2350—2150 př. n. 1.) • Akkadské sochařství • Akkadské pečeti • Novosumerské období (2150—1950 př. n. 1.) • Novosumerské umění • Období isinsko-larské a starobabylónské • Architektura a malířství • Sochařství • Starobabylónské pečeti • Kassitská nadvláda • Asyřané • Novoasyrské období • Aššurnasirpal II. • Salmanasar III. • Tiglatpilesar III. • Sargon II. a Sancherib • Aššurbanipal ■ Asyrské malířství • Asyrské plánování měst a architektura • Novobabylónské období // Raná Palestina: Jericho • Raná Anatólie • Raný Írán • Írán a Mezopotámie • Protoelamské umění • Sumerské vlivy • Civilizace údolí Indu • Sýrie a Palestina ve třetím tisíciletí ■ Syrsko-palestinské sochařství • Anatólie ve třetím tisíciletí • Vzestup horských národů v druhém tisíciletí • Chetitská civilizace • Chetitská architektura a sochařství • Mitanni • íránská renesance • Sýrie a Palestina v druhém tisíciletí • Syrsko-palestinská architektura • Syrské sochařství ■
Syrské drobné umění ■ Úpadek a částečné ozdravění • Syrská architektura v prvním tisíciletí • Syrské reliéfy • Foinikie a Palestina • Foinické umění • Luristán • Perská říše • Perské umění • Anatólie v prvním tisíciletí • Sýrie a Palestina: konečná fáze • Foinikie // Všeobecné úvahy • Předdynastický Egypt: nástin • Umění na počátku dynastické doby • Časně dynastická architektura • Časně dynastické sochařství • Stará říše : doba pyramid • Sochařství Staré říše • Reliéfy Staré říše • Střední // říše: historické pozadí • Umění Střední říše • Jedenáctá dynastie • Dvanáctá dynastie • Druhé přechodné období • Kosmopolitismus Nové říše • Časná Nová říše • Sochařství za vlády královny Hatšepsówety • Vláda Thutmóse III. a doba pozdější • Malířství Nové říše • Amarnská revoluce • Pozdně amarnský styl • Na přechodu k 19. dynastii • Thébská malba na konci Nové říše • Sochařství rámessovské doby • Přechod k Pozdní době • Sajská dynastie • Konec egyptského umění // Núbie • Jižní Arábie • Etiopie . Foinická civilizace v zámoří • Punské umění
(OCoLC)42172950
cnb000272867

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC