Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Ročenky
Praha : Ústav školských informací, 1989

objednat
ISBN 80-211-0009-5
000101857
Rekat.
SOUHRNNÉ ÚDAJE // školy, třídy, žáci-denní studium ...13-14 // školy, třídy, studující-studium při zaměstnání ...15 // učitelé 16-17 // vychovatelé, pěstounky a ostatní pedagogičtí pracovníci ...16-20 // sociální složení studujících podle druhd škol ...21-23 // absolventi ...24 // stipendisté-stipendia ...25 // děti, žáci a učni ubytovaní v internátních školách a školních zařízeních ...26 // rekreace mládeže ...27-26 // PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENI // Dětské útulky // počet útulkú celkem, podle správy ...31 // zapsané děti ...32 // Mateřské školy // školy, třídy, zapsané děti ...33-35 // přípravná a jeslová oddělení ...36 // školy, třídy, děti podle vyučovacího jazyka ...37 // evidenční počet pracovníků, učebny nově uvedené do provozu ...36 // Školská VÝCHOVNA ZAŘÍZENI // Zařízení pro zájmové studium // Lidové školy umění // školy, učebny, učitelé ...41žáci v. ročnících 42-45 // Jazykové školy a lidové školy jazyků ...46-47 // Mimoškolní výchovná zařízení // Domy pionýrů a mládeže ...46 // okolní družiny a školní kluby ...49 // Domovy mládeže ...50-53 // Školní zařízení pro výkon ústavní výchovy // a ochranné výchovy // Dětské domovy // počet domovů, počet dětí...54 // umístěni dětí ...55 // evidenční počet pracovníků ...56 // Dětské výchovné a diagnostické ústavy // počet ústavů, učeben, dětí 57-56 // umístění dětí ...59-60 // třídy a žáci na základních školách a zvláštních školách podle ročníků ...61-62 // žáci, kteří ukončili školní docházku ...63 // evidenční počet pracovníků ...64-65 // Ústavy s výchovně léčebným režimem ...66 // Výchovné a diagnostické ústavy pro mládež // Počet ústavů, učeben, pedagogičtí pracovníci ...67 // chovanci ...68 //
třídy a učni v odborném učilišti ...69 // Zařízení školního stravování // Stravování dětí a mládeže // počet Jídelen při jednotlivých typech školních aařízení ...70- 7 počty stravovaných ve všech Jídelnách ...71 // počty stravovaných ve školních Jídelnách MŠ a DÚ, ZŠ a SŠ » 72-73 // počty stravovaných v závodech veřejného stravování. Jídelnách DD, DU a internátních // školách ...74 // kapacity Jídelen ...73 // evidenční počet pracovníků ...76 // zíkladní Školy // školy, třídy, žáci ...79 // počet učeben, vyučování ve 2. směnš ...60 // počet tříd podle ročníků ...81 // žáci podle ročníků ...82-63 // národnost žáků ...£4 // opakující žáci podle ročníků ...85 // školy, třídy, žáci podle vyučovacího Jazyka ...86 // žáci, kteří ukončili na ZŠ školní docházku 87 // rozšířené vyučování ...j...88-89 // vyrovnávací třídy, žáci, kteří odešli do oMTZF a DD ...90 // třídy a oddělení pro cikánské děti ...91 // organizace vyučování ...92-93 // učitelé, vychovatelé a vedoucí FO ...94 // DTfeDNÍ ODBORNÍ UČILIŠTĚ A STREDISKA PRAKTICKÉHO VYUČOVÍNÍ // školy, domovy mládeže, učebny ...97-93 // třídy podle druhu a délky studia 99-100 // žáci podle druhu a délky studia 101-123 // národnost žáků ve čtyřletých studijních oborech...124-8 // nově přijatí do 1. ročníků ...125-128 // absolventi podle druhu a délky studia 129 // evidenční počet pedagogických pracovníků ...30-133 // žáci podle studijních a učebních oborů ...134-175 // studium při zaměstnání-školy, třídy, studující, absolventi, nově přijatí ...176 // studium při zaměstnání-třídy podle druhu studia ...177 // studium při zaměstnání-studující podle druhu studia ...178 //
studium při zaměstnání-studující podle studijních oborů ...179-203 // střediska praktického vyučování ...204 // GYMNÁZIA // školy, učebny, 2. směna, absolventi ...207 // třídy a žáci podle ročníků, cizinci ...208 // třídy a žáci podle studijního zaměření 209-212 // nově přijatí žáci do 1. ročníku ...213 // národnost žáků československého státního občanství ...214 // školy podle vyučovacího jazyka ...215 // učitelé ...216 // studium při zaměstnání-školy, nově přijatí, absolventi ...217 // studium při zaměstnání-žáci podle druhu studia a podle ročníků ...218-219 // STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A KONZERVATOŘE // školy, učebny, 2. směna, absolventi 223-228 // třídy podle druhu a délky studia ...229-234 // žáci podle druhu a délky studia . 235-240 // dívky podle druhu a délky studia ...241-246 // nově přijatí do 1. ročníku ...247-252- 9 národnost žáků československého státního občanství ...253-254 // učitelé 255-260 // třídy, žáci, nově přijatí, absolventi podle studijních oborů 261-271 // studium při zaměstnání-školy, třídy, studující ...272-277 // studium při zaměstnání-nově přijatí, absolventi ...278-283 // studium při zaměstnání-ostatní druhy studia ...284-285 // studium při zaměstnání-třídy, studující, absolventi podle studijních oborů ...286-300 // sportovní Školy, hudební a taneční Školy // školy, učebny, třídy ...303 // počet žáků v ročnících základní školy ...304 // národnost žáků základní školy ...305 // počet žáků v ročnících střední školy ...306 // národnost žáků střední školy ...307 // sociální složení žáků střední školy ...308 // učitelé ...309 //
ŠKOLY PRO MLÁDEŽ VYŽADUJÍCÍ ZVLÁŠTNÍ PÉČI // školské správy, školy, třídy, žáci podle druhu vad ...313-318 // učebny, školy s internátní, celodenní péčí ...319 // počet žáků ve všech školách v 1.-9. ročníku ...320 // počet žáků v ročnících 1.-9. na školách pro mládež mentálně postiženou ...321 // nově zařazení žáci do 1.-9. ročníků ...322 // počet tříd a žáků na gymnáziích, SOŠ a konzervatořích ...323 // počet tříd a žáků SOU a zvláštních odborných učiliší ...324 // žáci, kteří dokončili školní docházku, absolventi gymnázií, středních odborných škol // a konzervatoří, středních odborných učiliši a zvláštních odborných učilišl ...325- 10 evidenční počet pracovníků ...326 // učni podle učebních oborů v jednotlivých ročnících 327-331 // VYSOKÉ oKOLY // studující čs. státního občanství, cizinci, mimořádné studium, postgraduální // studium, ostatní formy studia ...335-340 // studující čs. státního občanství podle škol, fakult, oborů-denní studium ...341-363 // studující čs. a jiného státního občanství podle skol,fakult, oborů-studium // při zaměstnání ..... 364-410 // studující čs. státního občanství podle studijních oborů-denní studium 41T-429 // studující, čs. a jiného státního občanství podle studijních oborů-studium při // zaměstnání 430-444 // cizinci podle státního občanství ...445-450 // studující jiného státního občanství podle škol a fakult ...451-456 // nově přijatí do 1. ročníku podle škol, fakult a podle vzdělání ...457-463 // studující podle národností, opakující ...464 // učitelé ...465-472 // absolventi denního studia a studia při zaměstnání podle škol a fakult ...473-476 //
absolventi denního studia a studia při zaměstnání podle studijních oborů ...479-493 // stipendisté-stipendia ...494 // vysokoškolské koleje ...495-497 // vysokoškolské menzy ...496-499 // vysokoškolské knihovny ...500-501

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC