Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2006
128 s. : il.

objednat
ISBN 80-248-1076-X (brož.)
Obsahuje grafy, tabulky, bibliografické odkazy
000101913
Obsah // ÚVOD...3 // 1 SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU...4 // 1.1 Vznik a vývoj Stolečné obchodní ???... // 1.1.1 Právní a institucionální předpokladyfungování společné obchodní politiky. // 1.1.2 Pravidla společné obchodní politiky... // 1.2 Proces sjednocování obchodní politiky ČR se Společnou obchodní politikou EU // 2 CELNÍ POLITIKA JAKO SOUČÁST SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY EU...12 // 2.1 Realizace celní tolitiky na území ČR...13 // 2.1.1 Celní správa ČR a její poslání...14 // 2.2 Základní pojmy z oblasti celní tolitiky...14 // 2.3 Celní hodnota...16 // 2.3.1 Zjišťování celní hodnoty...16 // 2.4 Celní režimy...18 // 2.5 Spolupráce EU se Světovou celní organizací...19 // 2.6 TRANZITNÍ SYSTÉMY V EVROPĚ...22 // 2.6.1 Společný tranzitní režim...24 // 2.6.2 Fungováni společného tranzitního režimu...25 // 3 EVROPSKÁ UNIE A SVĚTOVÁ OBCHODNÍ ORGANIZACE...29 // 3.1 VŠEOBECNÁ DOHODA O CLECH A OBCHODU (GATT)...31 // 3.1.1 Mnohostranná obchodníjednání GATT...33 // 3.2 Světová obchodní organizace (WTO)...36 // 3.2.1 Institucionální vymezení WTO...37 // 3.2.2 Struktura členů WTO...37 // 3.2.3 Financování WTO... 38 // 3.2.4 Mnohostranná obchodníjednání pod rámcem WTO...39 // 3.3 POSTAVENÍ EU VE WTO...41 // 3.4 Obchodní story ve WTO...41 // 4 NÁSTROJE SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY EU...45 // 4.1 Aplikace autonomních nástrojů v prostředí EU...45 // 4.1.1 Celní kvóty a celní stropy...50
4.1.2 Systém opatření na ochranu obchodu v EU...51 // 4.2 Smluvní nástroje společné obchodní politiky...52 // 5 PREFERENČNÍ SYSTÉM V EVROPSKÉ UNII...56 // 5.1 Institucionální rámec preferenčního systému v EU...56 // 5.2 Preferenční systém EU a rozvojové země...57 // 5.2.1 Preference poskytované zemím ACP...58 // 5.2.2 Všeobecný systém preferencí... 63 // 5.2.3 Iniciativa EBA...66 // 6 PŮVOD ZBOŽÍ A JEHO PROKAZOVÁNÍ...70 // 6.1 Nepreferenční PŮVOD ZBOŽÍ...70 // 6.1.1 Legislativní základ neprtferenčních pravidel v EU...71 // 6.2 Preferenční původ zboží...71 // 6.2.1 Legislativní základprtferenčních pravidel v EU...72 // 6.2.2 A utonomnípravidla preferenčního původu v EU...72 // 6.2.3 Pravidla preferenčního původu upravená smluvně...76 // 6.3 Vnitroununí prokazování původu zboží...78 // 7 EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR A OBCHODNÍ VZTAHY EU SE ŠVÝCARSKEM...80 // 7.1 Volný pohyb zboží v rámci EEA...84 // 7.2 Obchodní spolupráce EU se Švýcarskem...87 // 8 POSTAVENÍ EU VE SVĚTOVÉM OBCHODĚ___90 // 40 ’vj A // 8.1 Obchodní vztahy EU s USA...93 // 8.1.1 Obchodní výměna EU s USA...94 // 8.2 Obchodní vztahy EU s Ruskem...96 // 8.2.1 Obchodní výměna EUs Ruskem...98 // 8.3 Obchodní vztahy EU s Čínou...101 // 8.3.1 Obchodní výměna EU a Číny...103 // 9 PODPORA EXPORTU V EU A ČR...107 // 9.1 Podpora exportu na úrovni EU...107 // 9.2 Podpora extortu v ČR...109 // 10 METODIKA STATISTICKÉHO SLEDOVÁNÍ
A VYHODNOCOVÁNÍ // INTRAKOMUNITÁRNÍHO A EXTRAKOMUNIT ÁRNÍHO OBCHODU...113 // 10.1 Systém Intrastat...116 // 10.1.1 Systém sběru a zpracování údajů pro Intrastat v ČR.../18 // 10.2 Metodika sledování a vyhodnocování zahraničního obchodu v EU...122 // 10.2.1 Statistické sledování zahraničního obchodu v ČR...123 // 10.3 Klasifikace a nomenklatura...125 // 10.3.1 Klasifikace zboží...125 // 10.3.2 Klasifikace činností...127 // 10.3.3 Nomenklatura zemí a území...127 // SEZNAM ZKRATEK...129 // SEZNAM TABULEK...130 // SEZNAM GRAFŮ...130 // SEZNAM SCHÉMAT...130

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC