Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.2) Půjčeno:19x 
BK
Smíšené literární formy
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989
607 s., [12] s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-04-21709-5 (váz.)
Učebnice pro vysoké školy
Rusko-český slovník
Obsahuje bibliografické odkazy
000102249
Autorství jednotlivých kapitol v literární části označeno zkratkami: Fo (E. Fojtíková), Kо (O. Kováčičová), Ma (S. Mathauserová) // Jazykovědnou část zpracoval V. Blate. // Úvodem (Fo)...10 // LITERÁRNÍ ČÁST // I. Ruská lidová slovesnost (Fo)...15 // O ruské lidové slovesnosti...15 // Pracovní písně (Ma)...18 // Zaříkadla, zaklínadla (Ma)...20 // Kalendářní obřadová poezie (Ma)...21 // Koledy...21 // Vesňanky...24 // Žňové písně...26 // Svatební písně (Ma)...27 // Pláč, žalozpěv (Fo)...29 // Přísloví (Fo)...30 // Pranostiky (Fo)...32 // Byliny (Ma)...33 // Pohádky (Ma)...48 // Lidové divadlo (Fo)...53 // Skaz (Fo)...58 // II. Staroruská literatura 11.—17. století...61 // Vyprávění o dávných dobách - Nestorův letopis ruský (Kо)...61 // Slovo o zákoně a milosti (Kо)...74 // Poučení Vladimíra Monomacha (Ко)...77 // Život Borise a Gleba (Fo)...80 // Slovo o pluku Igorově (Fo)...88 // Cesta bohorodičky do podsvětí (Ко)...119 // Nejstarší literatura překladová (Alexandreis, Fyziolog) (Ma)...123 // 5 // Literárněteoretické myšlení vе staré Rusi (Ma)...131 // Prosebný list Daniila Zatočnika (Ко)...132 // Vyprávění o tom, jak Bálú zpustošil Rjazaň (Ко)...137 // Slovo o záhubě ruské země (Ко)...143 // Život Alexandra Něvského (Ко)...144 // Zadonština (Fo)...152 // Život Stěfana Permského od Jepifanije Moudrého (Fo)...162 // Jak putoval Ioann Novgorodský na běsovi do Jeruzaléma (Ma)...164 // Putování za tři moře Afanasije Nikitina (Ко)...167 // O velkém vojvodovi Drákulovi (Ma)...171 // Vyprávění o muromském knížeti Petrovi a jeho manželce Fevronii (Fo)...177 // První poselství Ivana Hrozného A. M. Kurbskému (Ко)...185 // Historie velikého knížete moskevského od Andreje Kurbského (Ко)...190 // Spor Života a Smrti (Ко)...193 // Vyprávění o Ulianii Osorginové (Fo)...196 //
Vyprávění o obléhání Azova (Ко)...200 // Povídka o Mládenci a Hoři-Neštěstí (Fo)...206 // Povídka o Sávovi Grudcynovi (Fo)...219 // Povídka o Karpu Sutulovovi (Fo)...234 // Povídka o Frolu Skobejevovi (Fo)...239 // Semjakův soud (Fo)...249 // Vyprávění o Ježdíku Ježdíkoviči, synu Štětináčové (Fo)...251 // Příběh o kohoutovi a lišce (Fo)...254 // Slovo o opilci, jak se dostal do ráje (Fo)...257 // Překladová literatura 17. století (Kronika o Brunevtkovi, // Historie o Vasiliji Zlatovlasém) (Ma)...261 // Protopop Awakum Petrov (Fo)...264 // Život protopopa Awakuma jím samým sepsaný...264 // Simeon Polockij (Ma)...277 // Uvítání v Kolomenském...278 // Diva...282 // Kupectvo...282 // Intermedia...285 // III. Ruská literatura 18. století...287 // Světské povídky z počátku 18. století (Fo)...287 // Historie о Vasiliji Koriotském a královné Iraklii Florentské...288 // A. D. Kantěmir (Ma)...294 // Satira I., К rozumu...294 // V. K. Trediakovskij (Ma)...299 // Pochvalné verše na Rusko...300 // Milostná písnička...301 // Tilemachida...301 // M. V. Lomonosov (Ma)...303 // Rozhovor s Anakreónem...304 // Večerní rozjímání...u příležitosti velké polární záře...306 // Epištola o užitečnosti skla...308 // Chvála plnovousu...312 // Epištola o pravidlech ruského básnictví...313 // A. P. Sumarokov (Ко)...317 // Ponaučení těm, kdo chtějí být spisovateli...318 // Dimitrij Samozvanec...323 // O šlechetnosti...326 // Hlava a části těla...328 // Stížnost...328 // N. I. Novikov (Fo)...329 // „Dva recepty" z časopisu Trubec...329 // D. I. Fonvizin (Ко)...332 // Poselství к mým sluhům...332 // Výrostek...334 // A. A. Ablesimov (Ко)...344 // Mlynář — kouzelník, podvodník a dohazovač...345 // J. B. Kňažnin (Ко)...350 // Vadim Novgorodský...350 // I. F. Bogdanovič (Ma)...354 // Dušička...355 //
М. M. Cheraskov (Ma)...361 // Rossiada...362 // M. D. Čulkov (Ma)...364 // Sličná kuchařka...365 // Drahá štika...369 // G. R. Děržavin (Ma)...373 // Felica...373 // Vládcům a soudcům...378 // Na smrt knížete Meščerského...378 // Pomník...380 // Ruské dívky...381 // A. N. Radiščev (Fo)...381 // O samoděržaví...383 // Deník jednoho týdne...383 // Cesta z Petrohradu do Moskvy...388 // Volnost...398 // Chceš vědět, kdo jsem?...406 // I. A. Krylov (Fo)...406 // Oslavná řeč na paměť mého dědečka...407 // N. M. Karamzin (Fo)...412 // Ubohá Líza...412 // Čeho je autorovi zapotřebí...420 // JAZYKOVĚDNÁ CAST // Předmluva к jazykovědné části...425 // Úvod...427 // Poznámka k četbě staroruských textů...433 // Tabulka cyrilského písma...434 // Gnězdovský nápis...435 // Ostromirův evangeliář...436 // Postskripce k Ostromirovu evangeliáři...440 // 7 // T mutarakaňský nápis...442 // Kodex Svjatoslavův...443 // Novgorodské mešní mineje...447 // Přípisky na okrajích textu...450 // Mstislavova listina...451 // Donační listina Variaamova...454 // Smluvní listina smolenského knížete Mstislava Davidoviče s Rigou a Gotlandce...456 // Texty na březové kůře...465 // Novgorodské texty na březové kůře...469 // Texty na březové kůře ze Staré Russy...477 // Smluvní listina Novgorodu s velkoknížetem Jaroslavem Jaroslavičem...478 // Smluvní listina tverského knížete Michaila Jaroslaviče s Novgorodem...480 // Ruská pravda...482 // Závěť moskevského knížete Ivana Kalily...491 // Přípisek...494 // Smluvní obchodní listina Polocka s Rigou...496 // Letopis novgorodský...498 // Letopis Lavrenťjevský...510 // Svjatoslavova smlouva s Řeky...519 // Poučení Vladimíra Monomacha...521 // Suzdalský letopis podle Lavrentjevského opisu...522 // Listina haličského starosty Benka...523 // Listina pskovského knížete Ivana Alexandroviče...525 //
Pskovská soudní listina...529 // Dvinské listiny...533 // Zástavní listina Vlasije Stěpanoviče šuchčeněmskému klášteru z roku 1449 ...534 // Donační listina Jesipova...535 // Soudní listina o sporu Vlasije Tupicyna s Kňažoostrovany...536 // Darovací listina Ivana Michajloviče...537 // Letopis Moskevský...538 // О житии и n peera вленьи великого князя Дмитрся Ивановича...539 // О бою на Шолонѣ...540 // Stoglav...542 // Domostroj...546 // Како дѣ-ти оучити и страхомъ споїти...547 // Какъ избнад нардднА оустроити хорошо и чисто...548 // Korespondence Ivana Hrozného s Vasilijem Grjazným...549 // Tvorba Ivana Peresvetova...554 // Malý prosebný list...555 // Zpravodajství ruských vyslanců...557 // Kronika Ivana Timofejeva...560 // Vešti - kuranty...564 // Sněmovní zákoník cara Alexeje Michajloviče...567 // Kaljazinský prosebný list...570 // Korespondence a dokumenty období vlády Petra 1...575 // Dopis Petra I. carcvné Natalii...576 // Dopis Petra I. knížeti Repninovi...576 // Dopis J. B. Kurakinové В. I. Kurakinovi...577 // Majetkový výkaz K. Děmenťjeva...577 // Dopis A. D. Menšíkova P. J. Novikovovi...578 // Prosebný list N. Zvereva...579 // Лсксікон ь вокабулам-ь новым ь по алфавиту...580 // Юности честное зерцало...581 // Vedomosti — první ruské tištěné noviny...582 // Jazykovědné dflo M. V. Lomonosova...584 // Россійская грамматика...585 // О пользѣ книгь церковныхь в Россійскомъ языкѣ...586 // Dodatek: Středověký recept na inkoust...589 // Slovníček...591 // Příloha: Mapy...601 // Obrazová příloha v literární části za s. 272 ...601
(OCoLC)85654197
cnb000053675

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC