Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
Praha : Prospektrum, 1992
177 s.

objednat
ISBN 80-85431-50-5
000102631
Úvodem // I. Obchodní společnosti // 1. Právní úprava // 2. Rozdělení obchodních společností // II. Pojem a právní povaha společnosti s ručením omezeným // III. Předpoklady vzniku společnosti // 1. Obchodní jměno // 2. Sídlo // 3. Identifikační číslo // 4. Podnikatelské oprávnění // 5. Základní jmění // 6. Vklady společníků // 7. Společníci // IV. Vznik společnosti s ručením omezeným // 1. Založení společnosti // 2. Správa vkladu // 3. Úkony před vznikem společnosti // 4. Zápis do obchodního rejstříku // V. Práva a povinnosti společníků // 1. Splácení vkladů // 2. Příspěvek k úhradě ztrát // 3. Podíl // 4. Práva k řízení společnosti a ke kontrole její činnosti // 5. Rozdělení zisku // 6. Vrácení vkladu // VI. Orgány společnosti ...60 // 1. Valná hromada společníků ...60 // 2. Jednatelé ...65 // 3. Dozorčí rada ...66 // 4. Obecné o orgánech společnosti s ručením omezeným ...67 // 5. Zákaz konkurence ...71 // VIL Rezervní fond ...73 // VIII. Změna společenské smlouvy // (zakladatelské listiny) ...75 // 1. Zvýšení základního jmění ...75 // 2. Snížení základního jméní ...77 // IX. Zánik účasti společníka ve společnosti ...80 // 1. Převod obchodního podílu ...80 // 2. Vyloučení společníka valnou hromadou ...80 // 3. Zrušení účasti společníka soudem, prohlášení // či zamítnutí konkursu ...80 // 4. Vyloučení společníka soudem ...81 // 5. Dohoda o zrušení účasti společníka ve společnosti..82 // X. Zánik společnosti s ručením omezeným ...84 // 1. Zrušení společnosti ...84 // 2. Zrušení společnosti soudem ...85 // 3. Likvidace společnosti ...88 // 4. Zrušení společnosti bez likvidace ...91 // XI. Přechodná ustanovení obchodního zákoníku ...96 //
I. Postupné kroky při zakládání společnosti s ručením omezeným s praktickými doporučeními // II. Vzory listin a podání s poznámkami..105 // ... a vznikem společnosti s ručením omezeným ...107 // Vzor č. 1 Společenská smlouva o založení společnosti // s ručením omezeným ...108 // Vzor č. 2 Notářský zápis o založení společnosti // s ručením omezeným jedním zakladatelem ...123 // Vzor č. 3 Potvrzení banky o složení vkladů společníků // na základní jmění ...129 // Vzor č. 4 Návrh na zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku ...130 // Vzor č. 5 Usnesení o zápisu společnosti do obchodního rejstříku ...136 // Vzor č. 6 Ohlášení živnosti ...142 // Vzor č. 7 Živnostenský list ...147 // Vzor č. 8 Žádost o souhlas s umístěním provozovny ...150 // Vzor č. 9 Rozhodnutí o souhlasu s umístěním provozovny ...153 // Vzor č. 10 Smlouva o nájmu nebytových prostor ...156 // C. Vzory listin a podání souvisejících se změnami // společenské smlouvy ...163 // Vzor č. 11 Prohlášení o převzetí nového vkladu ...164 // Vzor č. 12 Zápis o usnesení valné hromady ...166 // Vzor č. 13 Návrh na změnu zápisu v obchodním rejstříku.168 // Vzor č. 14 Smlouva o převodu obchodního podílu ...172 // Vzor č. 15 Návrh na změnu zápisu v obchodním rejstříku 175

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC