Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Praha : Prospektrum, 1992

objednat
ISBN 80-85431-50-5
000102631
Rekat.
OBSAH // Úvodem // I. Obchodní společnosti... // 1. Právní úprava... // 2. Rozdělení obchodních společností // II. Pojem a právní povaha společnosti s ručením omezeným... // 7 // 9 // 9 // 9 // III. Předpoklady vzniku společnosti // 1. Obchodní jměno... // 2. Sídlo... // 3. Identifikační číslo... // 4. Podnikatelské oprávnění... // 5. Základní jmění... // 6. Vklady společníků... // 7. Společníci... // IV. Vznik společnosti s ručením omezeným // 1. Založení společnosti... // 2. Správa vkladu... // 3. Úkony před vznikem společnosti // 4. Zápis do obchodního rejstříku ... // V. Práva a povinnosti společníků... // 1. Splácení vkladů... // 2. Příspěvek ? úhradě ztrát... // 3. Podíl... // 4. Práva ? řízení společnosti a ke kontrole její činnosti // 5. Rozdělení zisku... // 6. Vrácení vkladu... // 13 // 13 // 17 // 20 // 21 // 29 // 29 // 31 // 32 // 32 // 36 // 37 // 38 // 45 // 45 // 51 // 51 // 57 // 58 // 59 // --- 4 --- // VI. Orgány společnosti...60 // 1. Valná hromada společníků...60 // 2. Jednatelé...65 // 3. Dozorčí rada...66 // 4. Obecné o orgánech společnosti s ručením omezeným...67 // 5. Zákaz konkurence...71 // VIL Rezervní fond...73 // VIII. Změna společenské smlouvy // (zakladatelské listiny)...75 // 1. Zvýšení základního jméní...75 // 2. Snížení základního jméní...77 // IX. Zánik účasti společníka ve společnosti...80 // 1. Převod obchodního podílu...80
// 2. Vyloučení společníka valnou hromadou...80 // 3. Zrušení účasti společníka soudem, prohlášení // či zamítnutí konkursu...80 // 4. Vyloučení společníka soudem...81 // 5. Dohoda o zrušení účasti společníka ve společnosti..82 // X. Zánik společnosti s ručením omezeným...84 // 1. Zrušení společnosti...84 // 2. Zrušení společnosti soudem...85 // 3. Likvidace společnosti...88 // 4. Zrušení společnosti bez likvidace...,91 // XI. Přechodná ustanovení // obchodního zákoníku... 96 // i // // 5 // Přílohy: // I. Postupné kroky při zakládání společnosti s ručením omezeným s praktickými doporučeními... // H. Vzory listin a podání s poznámkami..105 // ? ? V ? ? • % ? f • • ř r % ? V ŕ // 11 // a vznikem společnosti s ručením omezeným...107 // Vzor č. 1 Společenská smlouva o založení společnosti // s ručením omezeným...108 // Vzor č. 2 Notářský zápis o založení společnosti // s ručením omezeným jedním zakladatelem...123 // Vzor č. 3 Potvrzení banky o složení vkladů společníků // na základní jmění...129 // Vzor č. 4 Návrh na zápis společnosti s ručením // omezeným do obchodního rejstříku...130 // Vzor č. 5 Usnesení o zápisu společnosti // do obchodního rejstříku...136 // i I // i // Vzor č. 6 Ohlášení živnosti...142 // Vzor č. 7 Živnostenský list...147 // Vzor č. 8 Žádost o souhlas s umístěním provozovny...150 // Vzor č. 9 Rozhodnutí o souhlasu s
umístěním provozovny... 153 // Vzor č. 10 Smlouva o nájmu nebytových prostor...156 // C. Vzory listin a podání souvisejících se změnami // společenské smlouvy...163 // Vzor č. 11 Prohlášení o převzetí nového vkladu...164 // Vzor č. 12 Zápis o usnesení valné hromady...166 // Vzor č. 13 Návrh na změnu zápisu v obchodním rejstříku.168 // Vzor č. 14 Smlouva o převodu obchodního podílu...172 // Vzor č. 15 Návrh na změnu zápisu v obchodním rejstříku 175

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC