Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Galén : Karolinum, 2005
xv,424 s. : il.

objednat
ISBN 80-7262-312-5 (Galén)
ISBN 80-246-1079-5 (Karolinum)
Obsahuje černobílé fotografie a kresby, bibliografické odkazy, rejstřík
Neurologie - učebnice vysokošk.
000102652
VII // Obsah // Autorský kolektiv Předmluva... // I. NÁDORY NERVOVÉ SOUSTAVY // 1. Nitrolebeční nádory... // J. Bauer // 1.1. Patogeneze... // 1.2. Epidemiologie... // 1.3. Klasifikace... // 1.4. Charakteristika... // 1.4.1. Nádory neuroepiteliální tkáně... // ¦ Astrocytomy... // ¦ Oligodendrogliomy... // ¦ Ependymomy... // ¦ Smíšené gliomy... // ¦ Nádory choroideálního plexu.. // ¦ Neuroepiteliální nádory nejasného // původu...ä... // ¦ Neuronální a smíšené // neuronálně-buněčné nádory... // ¦ Pineální parenchymové nádory.. // ¦ Embryonální nádory... // 1.4.2. Nádory hlavových nervů... // 1.4.3. Nádory meningeální tkáně... // 1.4.4. Lymfomy a hemopoetické nádory ... // 1.4.5. Nádory germinativních buněk... // 1.4.6. Cysty a nádoru podobné léze... // 1.4.7. Nádory selámí oblasti... // 1.4.8. Lokální nádory... // 1.4.9. Metastatické nádory... // 1.4.10. Nádory v dětském věku... // 1.5. Klinický obraz... // 1.5.1. Klasické topické klinické obrazy // intrakraniálních nádorů... // 1.5.1.1. Nádory supratentoriální... // 1.5.1.2. Nádory infratentoriální... // 1.5.1.3. N ádory báze lebeční... // 3 // 3 // 3 // 4 // 5 5 5 8 8 8 8 // 8 // 8 // 9 // 9 // 9 // 9 // 11 // 11 // 11 // 11 // 12 // 12 // 13 // 13 // 14 // 14 // 15 // 16 // 1.5.2. // 1.6. // 1.7. // 1.7.1. // 1.7.2. // 1.7.3. // 1.7.4. // 1.7.5. // 1.7.6. // 1.7.7. // ¦ Nádory selámí oblasti... 16 // ¦ Nádory malého křídla
kosti klínové... 17 // ¦ Nádory sulci olfactorii... 17 // ¦ Nádory koutu mostomozeěkového... 18 // Paraneoplastické syndromy... 18 // Diagnostika... 18 // Terapie...20 // Chirurgická léčba...21 // Radiační léčba...21 // Chemoterapie...22 // Antiedematózní léčba... 22 // Symptomatická léčba...22 // Rehabilitační léčba a psychoterapie...22 // Ostami terapie...22 // 2. Nádory míchy a páteřního kanálu...23 // P. Drábek // 2.1. Nádory extradurální...23 // 2.1.1. Metastázy...23 // 2.2. Nádory intradurální extramedulámí...24 // 2.2.1. Nádory míšních kořenů...24 // 2.2.2. Meningeomy...25 // 2.2.3. Metastázy...26 // 2.3. Nádory intramedulární...27 // 2.3.1. Ependymomy...27 // 2.3.2. Astrocytomy...28 // 2.3.3. Hemangioblastomy...29 // 2.4. Atypické obrazy míšních expanzí...30 // II. NEUROINFEKCE // 3. Virové encefalitidy a meningitidy...35 // S. Doutlík // 3.1. Arbovirové encefalitidy...35 // 3.1.1. Středoevropská klíšťová encefalitida...35 // 3.1.2. Ruská jaro-lemí klíšťová encefalitida...36 // 3.1.3. Japonská encefalitida...37 // 3.1.4. Saintlouiská encefalitida...37 // vin // Speciální neurologie // 3.1.5. Západonilská horečka...37 // 3.1.6. Koňské encefalitidy americké...37 // 3.2. Epidemická encefalitida...38 // 3.3. Infekce vyvolané enteroviry...38 // 3.3.1. Dětská obrna...38 // 3.4. Infekce vyvolané viry Coxsackie...39 // 3.5. Echoviry a nové enteroviry (EV 70, 71)...40 // 3.6. Vzteklina...40
// 3.7. Lymfocytámí choriomeningitida...41 // 3.8. Příušnice...42 // 3.9. Parainfekční encefalitidy...42 // 3.9.1. Spalničky (morbilli)...42 // 3.9.2. Zarděnky (rubeola)...43 // 3.10. Herpetické infekce...43 // 3.10.1. Herpes simplex...43 // 3.10.2. Plané neštovice (varicella) // a herpes zoster...44 // 3.10.3. Ostatní herpetické infekce...45 // 3.11. Prionové infekce...45 // 3.11.1. Nemoc Creutzfeldtova-J akobova...46 // 3.11.2. Progresivní multifokální // leukoencefalopatie...46 // 3.11.3. AIDS...47 // 4. Bakteriální a parazitární // onemocnění CNS...51 // K. Urbánek // 4.1. Nespecifické bakteriální onemocnění // CNS...51 // 4.1.1. Purulentní meningitida...51 // 4.1.2. Cerebritis a absces mozku...52 // 4.1.3. Epidurální mozkový absces...53 // 4.1.4. Subdurální empyém...53 // 4.1.5. Tromboflebitida nitrolebečních splavů // a kôrových žil...53 // 4.1.6. Spondylitidy...53 // 4.1.7. Epidurální spinální absces...54 // 4.1.8. Subdurální spinální absces...54 // 4.2. Specifická onemocnění CNS ...54 // 4.2.1. Tuberkulóza...54 // ¦ Bazilámí tuberkulózni meningitida...54 // ¦ Tuberkulom mozku...55 // ¦ Spinální tuberkulóza...55 // 4.2.2. Lues...56 // ¦ Tabes dorsalis...56 // ¦ Progresivní paralýza... 56 // 4.3. Sarkoidóza...57 // 4.4. Granulomatózní meningitida // a encefalitida...57 // 4.5. Meningoencephalitis amoebica primaria...58 // 4.6. Toxoplazmóza...58 // 4.7. Mozková forma malárie...59 // 4.8. Helmintózy
CNS...59 // 4.8.1. Cysticerkóza...59 // 4.8.2. Echinokokus...60 // 4.8.3. Trichinelóza...60 // 4.8.4. Schistosomiáza...60 // 5. Postižení nervového systému při lymeské // borrelióze - neuroborrelióze...61 // M. Bojar // 5.1. Klinická definice...61 // 5.2. Patogeneze...62 // 5.3. Klinické projevy...62 // 5.4. Diagnostika...63 // 5.5. Diferenciální diagnostika...65 // 5.6. Terapie...67 // 5.7. Prognóza...68 // III. CÉVNÍ ONEMOCNĚNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY // 6. Cévní mozková onemocnění...73 // P. Kalvach // 6.1. Význam a epidemiologie // cerebrovaskulámích onemocnění...73 // 6.2. Rizikové faktory mozkových iktů...74 // 6.2.1. Faktory neovlivnitelné...74 // 6.2.2. Faktory ovlivnitelné...75 // 6.3. Anatomicko-fyziologické základy // mozkové perfuze...76 // 6.3.1. Cévní zásobení mozku...76 // 6.3.2. Fyziologie mozkového krevního zásobení ... 78 // 6.4. Ateroskleróza a další vaskulopatie...79 // 6.4.1. Ateroskleróza...79 // 6.4.2. Vaskulitidy...79 // ¦ Infekční vaskulitidy...79 // ¦ Lékové vaskulitidy...79 // ¦ Neinfekční imunokompetentní // vaskulitidy...80 // Na základě poruchy buněčné imunity...80 // Na základě imunokomplexových depozit. 80 // ¦ Vaskulitidy a angiopatie neznámé // etiologie...80 // ¦ Postradiační vaskulopatie...81 // 6.5. Ischemické selhání mozkového průtoku...81 // 6.5.1. Parametry mozkového nutričního průtoku ... 81 // 6.5.2. Tkáňová destrukce v ischemickém ložisku .. 82 // 6.5.3. Porucha
hematoencefalické bariéry...83 // 6.5.4. Hemoragická transformace // ischemického ložiska...83 // 6.5.5. Typologie mozkového infarktu...83 // ¦ Defekty makroangiopatické...83 // Teritoriální a interteritoriální // mozkové infarkty...83 // ¦ Defekty mikroangiopatické - status // lacunaris cerebri...84 // 6.5.6. Role extrakraniálních stenóz // ~ přívodních tepen...85 // Indikace chirurgické léčby stenóz karotických a vertebrálních tepen...85 // 6.6. Mozkové hemoragie...86 // 6.6.1. Intracerebrální hemoragie...86 // 6.6.1.1. Neaterosklerotické příčiny // mozkového krvácení...86 // Obsah // IX // 6.6.1.2. Klinický vývoj a osud hemoragického ¦ Traumatické subarachnoidální krvácení. 123 // koagula .. 87 ¦ Edém mozku 123 // 6.6.2. Subarachnoidální krvácení .. 90 ¦ Kombinované léze 124 // 6.6.2.1. Aneuryzmata .. 90 ¦ Infekce 124 // 6.6.2.2. Klinický obraz subarachnoidálního krvácení 91 ¦ Sekundární komplikace extracerebrální.. 124 // 6.6.2.3. Vazospazmy a hydrocefalus 8.5.3. Intrakraniální hypertenze 125 // po subarachnoidálním krvácení ... 92 ¦ Kraniokaudální deteriorace 125 // 6.6.3. Intraventrikulámí krvácení ... 93 ¦ Apalický syndrom 126 // 6.7. Definice klinického stavu pacienta 8.6. Polytraumata 126 // s cévní mozkovou příhodou ... 94 8.7. Následky kraniocerebrálních poranění 127 // 6.7.1. Semiologická a syndromologická 8.8. Terapie 128 // klasifikace ... 94 8.9. Kraniocerebrální
poranění - // 6.7.2. Kvantitativní klasifikace ... 94 neurochirurgické poznámky (P Kozler) 128 // 6.7.3. Dynamická klasifikace ... 95 8.9.1. Klasifikace 128 // 6.8. Praktické aplikace pomocných 8.9.2. Diagnóza 129 // vyšetřovacích metod ... 96 8.9.3. Terapie 129 // 6.8.1. Výpočetní tomografie ... 96 // 6.8.2. Magnetická rezonance ... 99 // 6.8.2.1. Magneticko-rezonančnl zobrazování . 100 9. Poranění míchy 133 // 6.8.2.2. Magneticko-rezonanční spektroskopie . 101 V. Beneš sen. // 6.8.3. Jednofotonová emisní tomografie . 101 9.1. Neurologická diagnostika 133 // 6.9. Prevence a léčba cévních mozkových 9.2. Funkční klasifikace 135 // příhod . 102 9.3. Terapie 136 // 6.9.1. Medikamentózni prevence . 103 9.4. Patofyziologie 136 // 6.9.2. Léčba akutního iktu . 104 ¦ Poruchy vegetativních reflexů 13? // 6.9.3. Chirurgická léčba hemoragických ¦ Poruchy močení 137 // a ischemických iktů .. 106 ¦ Proleženiny . 138 // ¦ Poruchy sexuální . 138 // ¦ Patologické vegetativní reflexy . 138 // 7. Cévní choroby míšní . 109 ¦ Bolesti a fantomové představy // P. Jedlička paraplegiků . 138 // 7.1. Ischémie .. 109 ¦ Psychické změny . 138 // 7.2. Míšní krvácení, hematomyelie .. 110 9.5. Rehabilitace . 139 // 7.3. Cévní malformace .. 110 9.6. Rekonstrukce míšních funkcí . 139 // IV. NEUROTRAUMATA ¦ 1 1 V- EPILEPSIE ¦ // 8. Kraniocerebrální poranění .. 113 10. Epilepsie . 143 // J. Nebudová, P. Kozler V.
Komárek, P. Urban, P. Bočan, I. Rektor // 8.1. Úrazové mechanismy (J. Nebudová) .. 113 10.1. Úvod (V. Komárek) . 143 // 8.2. Faktory ovlivňující průběh 10.2. Základní pojmy (P. Urban) . 144 // kraniocerebrálního poranění .. 113 10.2.1. Klasifikace epileptických záchvatů .. 145 // 8.3. Poranění měkkých částí a lebky .. 113 10.2.2. Klasifikace epileptických syndromů // 8.4. Diagnostika kraniocerebrálních poranění ... 114 10.2.3. Výskyt epilepsie .. 148 // 8.5. Klasifikace kraniocerebrálních poranění. ... 114 10.2.4. Patofyziologie epilepsie .. 148 // 8.5.1. Primární poranění ... 114 ¦ Primární epileptogeneze .. 149 // ¦ Difúzni axonální poranění ... 114 ¦ Sekundární epileptogeneze .. 150 // ¦ Otřes mozku ... 115 10.3. Epileptické záchvaty // ¦ Mozková kontuze ... 116 (P. Bočan, V. Komárek) .. 151 // ¦ Frontobazální poranění ... 117 10.3.1. Parciální záchvaty i .. 151 // ¦ Poranění cév ... 119 10.3.2. Generalizované záchvaty // ¦ Poranění mozkových nervů ... 119 10.4. Diagnostika epileptických záchvatů // 8.5.2. Sekundární traumatické změny ... 119 (I. Rektor) .. 154 // ¦ Epidurální hematom ... 120 10.5. Diferenciální diagnóza stavů, které mohou // ¦ Subdurální hematom ... 121 napodobovat epileptické záchvaty // ¦ Subdurální hygrom ... 122 (P. Bočan) .. 157 // ¦ Intracerebrální hematom ... 122 // x // Speciální neurologie // 10.6. Epilepsie a epileptické
syndromy // s věkovou vazbou (V. Komárek)... 157 // 10.6.1. Problematika epilepsie u dětí... 157 // ¦ Epileptické syndromy v prvním období // (od narození do 4 měsíců)... 158 // ¦ Epileptické syndromy u kojenců // a batolat (od 4. měsíce do 4. roku)...159 // ? Epileptické syndromy u dětí mezi 4. a 12. rokem... 160 // ¦ Epileptické syndromy u dospívajících // (12-18 let)... 161 // 10.7. Fokální epilepsie (/. Rektor)... 162 // 10.7.1. Epilepsie temporálního laloku... 162 // ¦ Epilepsie temporální laterální... 163 // ¦ Epilepsie amygdalo-hipokampální...163 // 10.7.2. Epilepsie frontálního laloku... 163 // 10.7.3. Epilepsie parietálniho laloku...164 // 10.7.4. Epilepsie okcipitálního laloku...165 // 10.8. Léčení epileptických záchvatů // a syndromů (P. Bočan, V. Komárek)... 165 // 10.9. Status epilepticus (P. Bočan)... 169 // 10.10. Epilepsie u těhomých žen (P. Bočan)... 170 // VI. PORUCHY SPÁNKU // 11. Poruchy spánku...175 // S. Nevšímalová // 11.1. Dyssomnie...175 // 11.1.1. Dyssomnie vyvolané vnitřními příčinami .. 175 // ¦ Insomnie...175 // ¦ Spánkový apnoický syndrom...176 // ¦ Periodické pohyby končetin... 177 // ¦ Syndrom neklidných nohou... 178 // ¦ Narkolepsie...178 // ¦ Idiopatická hypersomnie...179 // ¦ Periodická hypersomnie... 180 // 11.1.2. Dyssomnie vyvolané zevními příčinami ... 181 // 11.1.3. Poruchy cirkadiánní rytmicky... 181 // 11.2. Parasomnie... 183 // 11.2.1. Parasomnie
vázané na NREM spánek... 183 // 11.2.2. Parasomnie vázané na REM spánek...184 // 11.3. Poruchy spánku spojené s duševní nebo // somatickou poruchou... 184 // VII. BOLESTI HLAVY // 12. Bolesti hlavy...187 // G. Waberžinek // 12.1. Epidemiologie... 187 // 12.1.1. Primární bolesti hlavy...187 // 12.1.1.1. Migréna... 187 // ¦ Migréna bez aury... 188 // ¦ Migréna s aurou... 189 // ¦ Varianty migrény... 189 // 12.1.1.2. Tenzní bolest hlavy... 189 // 12.1.1.3. Cluster headache...191 // 12.1.1.4. Chronická paroxyzmální hemikranie... 192 // 12.1.2. Sekundární bolesti hlavy... 192 // 12.2. Diagnostika bolestí hlavy...193 // 12.3. Léčba migrény a jiných bolestí hlavy... 197 // 12.3.1. Léčba záchvatu migrény... 197 // 12.3.1.1. Léčba lehké ataky migrény... 197 // 12.3.1.2. Léčba střední až těžké migrény... 198 // 12.3.1.3. Léčba refraktemí migrény... 198 // 12.3.2. Profylaktická léčba migrény... 199 // Vlil. ONEMOCNĚNÍ BÍLÉ HMOTY M0ZK0MISNÍ // 13. Onemocnění bílé hmoty mozkomíšní...203 // P Jedlička // 13.1. Roztroušená skleróza mozkomíšní...203 // 13.1.1. Výskyt...203 // 13.1.2. Etiologie a patogeneze...204 // 13.1.3. Klinické projevy...205 // 13.1.4. Průběh...207 // 13.1.5. Laboratorní a instrumentální vyšetření...209 // 13.1.6. Terapie...210 // 13.1.7. Diferenciální diagnóza...211 // ¦ Neuromyelitis optica (Devie)...212 // ¦ Schilderova difúzni skleróza // a koncentrická skleróza Balóova...212
// 13.2. Leukodystrofie...212 // IX. DEGENERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY // 14. Poliodystrofie...215 // S. Nevšímalová // 14.1. Neuronální ceroid-lipofuscinózy // (Battenova nemoc)...215 // 14.2. Sfingolipidózy...216 // 15. Alzheimernva nemoc a jiné demence...219 // E. Růžička // 15.1. Definice...219 // 15.2. Epidemiologie ...219 // 15.3. Etiopatogeneze...219 // 15.4. Klinický obraz...220 // 15.5. Diagnóza...221 // 15.6. Terapie...223 // 15.7. Diferenciální diagnóza...224 // 15.7.1. Stavy napodobující demenci...224 // 15.7.2. Další primární degenerativní onemocnění // s projevy demence...224 // ¦ Frontotemporální demence...224 // ¦ Parkinsonova nemoc...225 // ¦ Jiná extrapyramidová onemocnění // s demencí...225 // 15.7.3. Sekundární demence...225 // Obsah // XI // ¦ Vaskulámí demence 226 Prokinetika trávicí trubice 242 // ¦ Normotenzní hydrocefalus 226 16.9.2. Neurochirurgická léčba 243 // ¦ Intoxikace 226 16.9.3. Rehabilitace, funkční reedukace. // ¦ Metabolické, endokrinologické sociální podpora 243 // a karenční příčiny demence 227 16.9.4. Strategie léčby 244 // ¦ Další chorobné stavy 16.9.4.1. Léčba základních příznaků 244 // s možnými projevy demence 227 16.9.4.2. Další chorobné projevy bez přímé závislosti // ¦ Prionové encefalopatie 227 na stadiu onemocnění 244 // 16.9.4.3. Léčebný postup u pozdních komplikací 244 // Kolísání stavu hybnosti // 16. Parkinsonova
nemoc (»fluktuace hybnosti«) 245 // a parkinsonské syndromy 229 Mimovolní pohyby (»dyskineze«) 246 // E. Růžička, J. Roth Polékové psychické komplikace 246 // 16.1. Definice 229 // 16.2. Epidemiologie 229 // 16.3. Etiopatogeneze 229 17. Dyskinetické syndromy - poruchy // 16.4. Patofyziologický podklad příznaků s abnormálními mimovolními pohyby 249 // Parkinsonovy nemoci a dalších J. Roth, E. Růžička // extrapyramidových poruch 230 17.1. Třes 249 // 16.5. Průběh 232 17.2. Chorea 253 // 16.6. Klinický obraz 233 17.3. (Hemi)balismus 254 // 16.6.1. Základní motorické příznaky 233 17.4. Myoklonus 254 // ¦ Hypokineze 233 17.5. Dystonie 255 // ¦ Rigidita 233 17.5.1. Blefarospazmus 256 // ¦ Třes 234 17.5.2. Oromandibulámí dystonie 257 // ¦ Posturální poruchy 234 17.5.3. Laryngeální dystonie 257 // 16.6.2. Nemotorické příznaky 235 17.5.4. Grafospazmus a jiné profesionální // ¦ Vegetativní dysfunkce 235 dystonie 257 // ¦ Senzorické poruchy a senzitivní 17.5.5. Torticollis spastica (cervikální dystonie)... 257 // projevy 235 17.5.6. Idiopatická generalizovaná torzní // ¦ Psychické změny 235 dystonie 258 // 16.7. Diagnóza a diferenciální diagnóza 235 17.5.7. Atetóza 258 // 16.7.1. Diagnostická kritéria 235 17.6. Tiky 258 // 16.7.2. Diferenciální diagnóza 236 17.6.1. Syndrom Gilles de la Tourette 258 // ¦ Sekundární (symptomatické) 17.7. Farmakogenně navozené extrapyramidové // parkinsonské
syndromy 236 syndromy 259 // ¦ Jiná degenerativní onemocnění 17.8. Psychogermí dyskineze 260 // nervového systému provázená 17.9. Dyskineze ve spánku či ve vazbě // parkinsonským syndromem na rytmus spánku a bdění 260 // (»Parkinson plus«) 237 17.10. Paroxyzmální dyskineze 261 // 16.8. Vyšetření pacienta 238 17.11. Stiff syndrom 261 // 16.8.1. Škály pro hodnocení tíže příznaků 238 // 16.8.2. Reakce na dopaminergní podnět 238 // 16.8.3. Pomocná vyšetření 239 18. Huntingtonova choroba 263 // 16.8.4. Neuropatologické nálezy 239 E. Havrdová // 16.9. Terapie 239 18.1. Etiologie, patogeneze a genetika 263 // 16.9.1. Farmakoterapie 239 18.2. Klinické projevy 263 // 16.9.1.1 . Substituční léčba 239 18.3. Pomocná vyšetření 264 // L-DOPA 239 18.4. Terapie 265 // Agonisté dopaminu 240 // 16.9.1.2. Kompenzační léčba 240 // Anticholinergika 240 19. Wilsonova choroba - hepatolentikulární // Amantadin 241 degenerace, Westphalova-Striimpellova // Inhibitory COMT 241 pseudoskleróza 267 // 16.9.1.3. Neuroprotekce 241 E. Havrdová // Selegilin 241 19.1. Etiologie, patogeneze a genetika 267 // 16.9.1.4. Adjuvantní léčba 242 19.2. Klinické projevy 267 // Antidepresiva 242 19.3. Pomocná vyšetření 268 // Atypická neuroleptika 242 19.4. Terapie 268 // XII // Speciální neurologie // 20. // 20.1. // 20.1.1. // 20.1.2. // 20.1.3. // 20.1.4. // 20.1.5. // 20.1.6. 20.2. 20.2.1. 20.2.2. // 20.3. // 20.4. // 20.5.
20.5.1. // 20.5.2. // 20.6. 20.7. // Neurodegenerativní onemocnění kmenová, mozečková a míšní... // H. Krejčová // Onemocnění motoneuronů... // Progresivní bulbámí paralýza... // Amyotrofická laterální skleróza // (Charcotova nemoc)... // Familiární amyotrofická laterální // skleróza... // Progresivní spinální svalová atrofie... // Primární laterální skleróza... // Kennedyho syndrom... // Vrozené a získané ataxie... // Cerebelámí a spinocerebelámí degenerace Dyssynergia cerebellaris myoclonica // Hunti - atrofie dentatorubrální... // Syringomyelie... // Hippelova-Lindauova choroba... // Fakomatózy... // Sturgeova-Weberova choroba... // Ataxia teleangiectasia... // Spastická spinální paralýza... // Malformace Amoldova-Chiariho... // 271 // 271 // 271 // 272 // 273 273 273 273 273 // 273 // 274 // 274 // 275 . 275 , 275 . 275 . 276 . 276 // X. ONEMOCNĚNÍ PŘEDNÍCH ROHŮ MÍŠNÍCH, PERIFERNÍCH NERVŮ A SVALŮ // 21. Spinální svalové atrofie // S. Nevšímalová // 279 // 22. // 22.1. // 22.1.1. // 22.1.2. // 22.1.3. // 22.1.4. // 22.1.5. // 22.1.6. 22.2. // 22.3. // Hereditární polyneuropatie... // S. Nevšímalová // Choroba Charcot-Marie-Tooth... // Hypertrofická, demyelinizační forma.. // Neuronální forma... // Recesivně vázaná forma... // X-chromosomálně vázaná forma... // Komplikované formy... // Hereditární tomakulózní neuropatie... // Hereditární senzorické a autonomní // neuropatie... // Dědičné
polyneuropatie při primárně metabolických či jiných degenerativních chorobách... // 281 // 281 // 281 // 282 // 283 // 283 // 283 // 283 // 284 // 284 // ¦ Smíšené nervy paže... // N. axillaris... // N. musculocutaneus... // ¦ Nervy předloktí a ruky // N. radialis...:... // N. ulnaris... // N. medianus... // 23.1.3. Nervy hrudníku a břicha // 23.1.4. Plexus lumbosacralis... // ¦ Plexus lumbalis... // ¦ Plexus sacralis... // 291 // 291 // 292 292 292 // 394 // 395 297 397 397 397 // 23.1.5. // 23.1.6. // ¦ Léze jednotlivých nervů // lumbosakrální pleteně... // N. iliohypogastricus, n. ilioinguinalis // a n. genitofemoralis... // N. cutaneus femoris lateralis... // N. femoralis... // N. obturatorius... // N. glutaeus inferior... // N. glutaeus superior... // N. cutaneus femoris posterior... // N. pudendus... // N. ischiadicus... // N. peroneus... // N. tibialis... // Léze mozkových nervů... // ¦ Oftalmoplegie... // Homerův syndrom... // ¦ Léze n. facialis... // ¦ Léze nn. hypoglossi... // Léčba poruch jednotlivých periferních // nervů... // 398 // 398 // 399 399 399 300 300 300 300 // 300 // 301 // 302 // 303 303 305 // 305 // 306 // . 306 // 23.1.7. Komplexní regionální bolestivý syndrom... 307 // 23.2. Polyneuropatie...307 // 23.2.1. Syndrom Guillainův-Barrého...311 // 23.2.2. Chronická zánětlivá // demyelinizační polyneuropatie... // 23.2.3. Multifokální motorická neuropatie .. // 23.2.4. Monoklonální gamapatie... // 23.2.5. Alkoholová
polyneuropatie... // 23.2.6. Deficit vitaminu B12... // 23.2.7. Karcinomatózní neuropatie... // 23.2.8. Hepatální polyneuropatie... // 23.2.9. Uremická polyneuropatie... // 23.2.10. Neuropatie u kolagenóz... // 23.2.11. Polyneuropatie při AIDS... // 23.2.12. Polyneuropatie kriticky nemocných // 23.2.13. Toxické polyneuropatie... // 313 // 313 // 314 314 // 314 // 315 315 315 // 315 // 316 316 316 // 23. Poruchy periferních nervů Z. Ambler ... 285 // 23.1. Mononeuropatie a plexopatie ... 287 // 23.1.1. Plexus cervicalis et brachialis ... 287 // ¦ Plexus cervicalis ... 287 // ¦ Plexus brachialis ... 288 // 23.1.2. Léze jednotlivých nervů pažní pleteně ... ... 290 // ¦ Motorické nervy pažní pleteně ... 290 // N. thoracicus longus ... 290 // N. suprascapularis ... 291 // 24. Myasthenia gravis // a myastenické syndromy... // O. Keller // 24.1. Autoimunitní poruchy nervosvalového // přenosu... // 24.1.1. Myasthenia gravis... // 24.1.1.1. Klinické projevy... // 24.1.1.2. Diagnóza... // 24.1.1.3. Terapie... // 319 // 319 // 319 // 319 // 320 // 321 // Obsah // XIII // 24.1.1.4. Myastenická krize a cholinergní krize..321 // 24.1.1.5. Gravidita u myasteniček...321 // 24.1.2. Lambertův-Eatonův myastenický // syndrom...322 // 24.2. Kongenitální myastenické syndromy...322 // 24.2.1. Kongenitální myastenické syndromy // s presynaptickou poruchou...322 // 24.2.2. Porucha bazálni laminy s kongenitálním // deficitem acetylchohnesterázy...323
// 24.2.3. Myastenické syndromy s postsynaptickou // poruchou spojené s myopatií...323 // 24.3. Toxické poruchy nervosvalového // přenosu...323 // 24.3.1. Botulismus...323 // 24.3.2. Penicilamin...323 // 26.3.3. Ostatní léky...323 // 25. Onemocnení kosterních svalů...325 // O. Keller // 25.1. Vrozená onemocnění svalu...327 // 25.1.1. Svalové dystrofie...327 // ¦ Dystrofie vázané na X-chromosom...327 // Progresivní svalová dystrofie - // dystrofinopatie...327 // Svalová dystrofie typu Emery-Dreifuss.. 329 // ¦ Pletencové dystrofie - // sarkoglykanopatie...329 // ¦ Distální dystrofie...330 // ¦ Kongenitální svalové dystrofie...330 // ¦ Ostatní dystrofie...331 // 25.1.2. Kongenitální myopatie...331 // ¦ Nemalinová myopatie...331 // ¦ Centronukleámí myopatie...332 // ¦ Central core disease...332 // ¦ Mini core disease...332 // 25.1.3. Myotonic a onemocnění membránových // kanálů...332 // ¦ Myotonická dystrofie...333 // ¦ Proximální myotonická myopatie...334 // ¦ Myotonia congenita // (Thomsenův syndrom)...334 // ¦ Myotonia congenita // (Beckerova myotonie)...334 // ¦ Draslíkem vyvolaná myotonie...335 // ¦ Hyperkalemická periodická obrna...335 // ¦ Hypokalemická periodická obrna...335 // ¦ Paramyotonia congenita // (Eulenburgův syndrom)...335 // ¦ Myotonia congenita // závislá na acetazolamidu...336 // ¦ Chondrodystrofická myotonie // (Schwartzův-Jampelův syndrom)...336 // ¦ Neuromyotonie // (Isaacsův-Mertensův
syndrom)...336 // ¦ »Stiff-man« syndrom...336 // 25.1.4. Mitochondriální myopatie...336 // ¦ MERRF (myoclonus epilepsy // with ragged-red fibres)...336 // ¦ MELAS (mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactic acidosis // and stroke-like episodes)...336 // ¦ Keamsův-Sayreův syndrom...336 // 25.1.5. Metabolická onemocnění svalů...337 // ¦ Poruchy glukózového metabolismu...337 // ¦ Poruchy lipidového metabolismu...338 // ¦ Maligní hypertermie...338 // 25.2. Získaná onemocnění svalu...338 // 25.2.1. Myozitidy...338 // ¦ Polymyozitida...339 // ¦ Dermatomyozitida...339 // ¦ Myozitida s inkluzními tělísky...340 // ¦ Granulomatózní myozitida...340 // ¦ Hypokalemická myopatie...340 // ¦ Transplantační myozitida...340 // ¦ Zánětlivá myopatie se ztluštěnými // »lead pipe« kapilárami...340 // ¦ Paraneoplastická nekrotizující // myopatie...340 // ¦ Idiopatická orbitální myozitida...340 // 25.2.2. Endokrinní myopatie...340 // 25.2.3. Toxické myopatie...341 // 26. Vertebrogenní onemocnění...343 // Z. Kadaňka, J. Bednařík // 26.1. Hlavní klinické neurologické syndromy // v krční oblasti...347 // 26.1.1. Akutní krční segmentový syndrom...347 // Klinický obraz...347 // Diagnostika...348 // Etiologie a diferenciální diagnostika.348 // Terapie...348 // 26.1.2. Krční kořenové syndromy...348 // Klinický obraz...348 // Diagnostika...349 // Elektrodiagnostika...351 // Etiologie a diferenciální diagnostika.353 // Terapie...353
// 26.1.3. Spondylogenní cervikální myelopatie...354 // Etiopatogeneze...354 // Klinický obraz...354 // Diagnostika...355 // Diferenciální diagnostika...355 // Terapie...356 // 26.2. Hlavní klinické neurologické syndromy // v hrudní oblasti...356 // 26.2.1. Hrudní segmentový syndrom...356 // 26.2.2. Hrudní kořenové syndromy...357 // 26.2.3. Hrudní myelopatie...357 // 26.3. Hlavní klinické neurologické syndromy // v lumbosakrální oblasti...357 // 26.3.1. Bederní segmentový syndrom...357 // Klinický obraz...357 // Terapie...360 // 26.3.2. Lumbosakrální radikulámí syndromy...361 // Klinický obraz...361 // Diagnostika...362 // XIV // Speciální neurologie // Etiologie a diferenciální diagnostika..362 // Terapie...363 // 26.3.3. Syndrom kaudy...365 // Klinický obraz...365 // Etiologie a diferenciální diagnostika..366 // 26.3.4. Neurogenní klaudikace...366 // Klinický obraz...366 // Diagnostika...366 // Etiopatogeneze...367 // Diferenciální diagnóza...368 // Terapie...368 // XI. PROFESNÍ POSTIŽENÍ NERVOVÉHO SYSTÉMU // 27. Profesní postižení nervového // systému...373 // E. Lukáš // 27.1. Vlivy fyzikálních faktorů pracovního // prostředí...373 // 27.1.1. Tunelové syndromy...374 // 27.1.2. Vibrace...375 // 27.1.3. Hluk... 376 // 27.1.4. Neionizující záření...376 // 27.1.5. Hlasová zátěž...376 // 27.2. Vlivy chemických látek pracovního // prostředí - neurotoxikologie...377 // 27.3. Profesní infekční onemocnění...379
// 27.4. Neurologické komplikace jiných // systémových profesních nemocí...380 // XII. NEUROLOGICKÉ KOMPLIKACE INTERNÍCH ONEMOCNĚNÍ // 28. Neurologické komplikace // diabetes mellitus...383 // H. Vondrová // 28.1. Diabetická neuropatie...383 // 28.1.1. Symetrická distální polyneuropatie...383 // 28.1.2. Proximální motorická neuropatie...384 // 28.1.3. Diabetická torakoabdominální neuropatie // či radikulopatie...384 // 28.1.4. Mononeuropatie...384 // 28.1.5. Kompresivní neuropatie - úžinové // syndromy...385 // 28.1.6. Autonomm neuropatie...385 // 28.2. Poruchy CNS při diabetes mellitus...386 // 28.2.1. Hypoglykémie...386 // 28.2.2. Hyperglykémie s ketoacidózou...387 // 28.2.3. Hyperglykémie s hyperosmolaritou // bez ketoacidózy...397 // 28.2.4. Cévní mozkové příhody...i... 387 // 28.2.5. Diabetická encefalopatie...387 // 29. Neurologické komplikace // ostatních interních chorob...389 // P. Jedlička // 29.1. Komplikace srdečních chorob...389 // 29.2. Neurologické projevy respiračních // onemocnění...390 // 29.2.1. Neurologické projevy akutní hypoxie...390 // 29.2.2. Neurologické projevy chronické hypoxie... 390 // 29.3. Neurologické projevy renální // insuficience...390 // 29.3.1. Encefalopatie při renálním selhání...390 // 29.3.2. Uremická neuropatie...390 // 29.3.3. Uremická myopatie...391 // 29.3.4. Neurologické komplikace hemodialýzy // při urémii...391 // 29.3.5. Neurologické komplikace transplantace
ledvin...391 // 29.4. Hepatální a gastrointestinální příčiny // neurologických poruch...392 // 29.4.1. Neurologické projevy jatemí encefalopatie // (portosystémová encefalopatie)...392 // 29.4.2. Komplikace gastrointestinálních // onemocnění...392 // 29.5. Neurologické projevy endokrinních // onemocnění...392 // 29.5.1. Tyreotoxikóza...392 // 29.5.2. Hypotyreóza...393 // 29.5.3. Porucha funkce nadledvin...393 // XIII. INTENZIVNÍ PÉČE V NEUROLOGII // 30. Intenzivní péče v neurologii...397 // M. Kalina // 30.1. Mechanismus primárního a sekundárního // cerebrálního postižení...497 // 30.2. Intrakraniální hypertenze...498 // Terapie...400 // 30.3. Poruchy vnitřního prostředí u akutních // stavů v neurologii...401 // 30.4. Neurogenně podmíněné poruchy dýchání.. 402 // Klinický obraz...402 // Terapie...403 // 30.5. EEG a evokované potenciály u kómat // a u mozkové smrti...403 // 30.6. Smrt mozku...405 // Seznam zkratek...407 // Rejstřík ...411

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC