Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.10.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:32x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2004
55 s. : il.

objednat
ISBN 80-7042-983-6 (brož.)
Systém celoživotního vzdělávání Moravskoslezska
Obsahuje tabulky, mapky na přílohách, úvod, závěr
Bibliografie: s. 57-58
Zemědělství - politika - Evropská unie - texty studijní
000102698
SLOVO AUTORA STUDENTŮM 1 // ÚVOD 3 // 1. HISTORICKÉ ASPEKTY VYTVÁŘENÍ SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY 5 // 1.1. Z historie evropského sjednocování 5 // 1.2. Dohoda o Společné zemědělské politice jako výsledek kompromisu 11 // 1.3. Postoje zakládajících členů к budoucí SZP 14 // 1.4. Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství/Evropského společenství 16 // 1.5. Římská smkouva a cíle společné zemědělské politiky 18 // 1.6.1962 - Společná zemědělská politika vstupuje v platnost 20 // 2. NÁSTROJE SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY 25 // 2.1. Financování Společné zemědělské politiky na jejím počátku - další politická krize na obzoru 26 // 2.2. Financování Společné zemědělské politiky v současnosti 27 // 2.2.1. Struktura rozpočtu Evropské unie 27 // 2.2.2. Rozpočet Evropské unie po roce 2000 29 // 2.3. Evropský zemědělský orientační a záruční fond - finanční nástroj Společné zemědělské politiky 31 // 2.3.1. Evropský zemědělský orientační a záruční fond jako součást strukturálních fondů 31 // 2.3.2. Struktura Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu 33 // 2.5. Cenové systémy 38 // 3. REFORMY SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY 41 // 3.1. Společná zemědělská politika obětí vlastního úspěchu - vnitřní důvody nevyhnutelnosti její reformy 41 // 3.2. Vnější tlaky na reformu Společné zemědělské politiky 43 // 3.3. Od Mansholtova plánu k Agendě 2000 46 // 3.3.1. Mansholtův plán - krok, který nenašel podporu aneb „sám voják v poli“ 46 // 3.3.2. Dílčí změny situaci zásadně nemění 47 // 3.3.3. Mac Sharryho reforma - nejambicióznější korekce SZP 49 // 3.3.4. Agenda 2000 - prohloubení reformního procesu z roku 1992 50 // 3.4. Pokračování reformního procesu v posledních letech - nové výzvy, nové úkoly 52 // Závěr 51 // Literatura // Přílohy

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC