Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.04.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Institut pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků, 1991
59 s.

objednat
ISBN 80-7013-073-3 (brož.)
Učební text
Lékařství pracovní - texty učební
Ošetřovatelství - nemoci z povolání - texty učební
000102702
1. NÁPLŇ OBORU PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ 8 // 2. PŘEDMĚT, ÚKOLY A ZÁKLADNÍ POJMY VĚDNÍ DISCIPLINY NEMOCI Z POVOLÁNÍ 8 // 2.1. Nemoc z povolání 8 // 2.2. Profesionální otrava 9 // 2.3. Hromadná profesionálni otrava 9 // 2.4. Jiné poškození zdraví z práce 9 // 2.5. Pracovní úraz 9 // 2.6. Pracovní stigmata 9 // 2.7. Ohrožení nemocí z povolání 10 // 2.8. Hlášení nemoci z povolání 10 // 2.9. Odškodnění za bolest 10 // 2.10. Odškodnění za ztížení společenského uplatnění 10 // 3. PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY 10 // 3.1. Vstupní prohlídka 10 // 3.2. Periodická prohlídka 11 // 3.3. Výstupní prohlídka 11 // 4. PRACOVNÍ ANAMNÉZA 11 // 5. NEJD0LEŽITĚJŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY V PRACOVNÍM LÉKAŘSTVÍ 12 // 6. NEMOCI Z POVOLÁNÍ 12 // 6.1. Onemocnění z olova a jeho slitin a sloučenin 12 // 6.2. Onemocnění z fosforu a jeho sloučenin 13 // 6.3. Onemocnění z fluoru a jeho sloučenin 15 // 6.4. Onemocnění z rtuti a jejich amalgamů a sloučenin 16 // 6.5. Onemocnění z arsenu a jeho sloučenin 17 // 6.6. Onemocnění z manganu a jeho sloučenin 18 // 6.7. Onemocnění z kadmia a jeho sloučenin 18 // 6.8. Onemocnění z vanadu a jeho sloučenin 19 // 6.9. Onemocnění z chrómu a jeho sloučenin 19 // 6.10. Onemocnění ze sírouhlíku 20 // 6.11. Onemocnění ze sirovodíku 21 // 6.12. Onemocnění z oxidu uhelnatého 22 // 6.13. Onemocnění z kyanových sloučenin 23 // 6.14. Onemocnění z benzenu a jeho homologů 24 // 6.15. Onemocnění z nitroderivátů a aminoderivátů benzenu nebo jeho homologů a jejich odvozenin 26 // 6.16. Onemocnění z halogenderivátů uhlovodíků 27 // 6.17. Onemocnění z dusičných esterů glycerolu a dusičných esterů jiných látek mastné řady 29 // 6.18. Onemocnění z látek bojových 29 //
6.19. Onemocnění z ionizujícího záření a ze záření s obdobným biologickým účinkem 34 // 6.20. Onemocnění z elektromagnetického záření 36 // 6.21. Onemocnění kožní rakovinou způsobenou škodlivinami vyvolávajícími rakovinu 37 // 6.22. Kožní onemocnění účinkem škodlivin, které jsou v příčinné souvislosti s výkonem zaměstnání a kde bylo nutno vyloučit styk se škodlivinou 37 // 6.23. Onemocnění rakovinou plic z radioaktivních látek 37 // 6.24. Onemocnění přenosnými 9 parazitárními nemocemi 38 // 6.25. Tropické choroby přenosné a parazitární 39 // 6.26. Nemoci přenosné ze zvířat na lidi buď přímo, nebo prostřednictvím přenašečů 40 // 6.27. Onemocnění vyvolané prací ve stlačeném vzduchu 41 // 6.28. Onemocnění kostí, kloubů, svalů, cév a nervů končetin způsobené při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními 41 // 6.29. Onemocnění kostí, kloubů, šlach a nervů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného zatížení 43 // 6.30. Onemocnění nervu loketního z mechanických vlivů 44 // 6.31. Onemocnění dolních dýchacích cest a plic způsobené hliníkovým prachem a prachem z hliníkových slitin 45 // 6.32. Onemocnění dolních dýchacích cest a plic z berylia a jeho sloučenin 45 // 6.33. Onemocnění zaprášením plic prachem obsahujícím oxid křemičitý (silikóza, silikotuberkuloza) včetně uhlokopské pneumokoniozy 46 // 6.34. Onemocnění zaprášením plic azbestovým prachem (azbestoza) 48 // 6.35. Onemocnění při výrobě tvrdokovů 49 // 6.36. Onemocnění dolních dýchacích cest a plic škodlivými účinky Thomasovy moučky 49- 5 6.37. Asthma bronchiale 50 // 6.38. Porucha sluchu nadměrným hlukem 50 // 6.39. Onemocnění šedým zákalem 51 // 6.40. Onemocnění nystagmem v těžkých a složitých tvarech 51 //
6.41. Rozedma plic foukačů skla a hudebníků na dechové nástroje 52 // 6.42. a) Těžká hyperkinetické dysfonie 52 // b) Těžká fonastenie 52 // 6.43. Bronchopulmonální nemoci způsobené prachem z bavlny (byssinóza), lnu, konopí nebo sisalu 52 // 6.44. Vnější alergické alveolity a jejich následky způsobené vdechováním organických prachů typu farmářské plíce 53 // 7. Kožní nemoci z povolání 53 // 7.1.1. Onemocnění vyvolaná vláknitými plísněmi a kvasinkami 54 // 7.1.2. Onemocnění vyvolaná viry 55 // 7.1.3. Onemocnění vyvolaná bakteriemi 55 // 7.1.4. Onemocnění vyvolaná parazity 56 // 7.2.1. Dermatitis irritativa - zánětlivé podráždění kůže 56 // 7.2.2. Eczema contactum - kontaktní ekzém 57 // 7.3.1. Akne z olejů 58 // 7.3.2. Dehtová akne 58 // 7.3.3. Chlorová akne 58 // 7.4. Profesionální radiodermatitis 58 // 7.5. Profesionální kožní nádory 59

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC