Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.12.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2004
64 s. : il.

objednat
ISBN 80-86552-81-0 (brož.)
čeština
Obsahuje tabulky, grafy, úvod
Evropská unie - politika sociální - Česko - začleňování - memoranda
Politika sociální - Česko - Evropská unie - začleňování - memoranda
000102739
SPOLEČNÉ MEMORANDUM O SOCIÁLNÍM ZAČLEŇOVÁNÍ // 1. EKONOMICKÝ VÝVOJ A TRH PRÁCE 8 // 1.1 Ekonomické trendy 8 // 1.2 Vývoj na trhu práce 9 // 1.3 Veřejné výdaje 11 // 2. SOCIÁLNÍ SITUACE 12 // 2.1 Demografický vývoj, obyvatelstvo a území ČR 12 // 2.2 Míra chudoby 13 // 2.3 Systém sociální ochrany 15 // 2.4 Vzdělávání, zdravotní péče, bydlení, sociálně patologické jevy, doprava 21 // 3. KLÍČOVÉ VÝZVY 20 // 4. OTÁZKY PRO POLITIKU // 4.1 Usnadnění účasti na zaměstnání // 4.1.1 Rozvoj preventivních a poradenských aktivit // 4.1.2 Zajistit, aby se práce vyplatila (zvyšování motivační funkce minimální mzdy) // 4.1.3 Zvýšení motivace podnikatelské sféry // 4.1.4 Modernizace vzdělávacího systému // 4.1.5 Podpora rozvoje celoživotního učení // 4.1.6 Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti znevýhodněných skupin // 4.2 Podpora přístupu ke zdrojům, právům, zboží a službám // 4.2.1 Sociální ochrana // 4.2.2 Vzdělávání // 4.2.3 Zdravotní péče // 4.2.4 Bydlení // 4.2.5 Doprava // 4.3 Prevence rizika sociálního vyloučení // 4.3.1 Prevence sociálně patologických jevů // 4.3.2 E-začlenění // 4.3.3 Solidarita rodin // 4.4 Pomoc nejzranitelnějším // 4.5 Mobilizace všech relevantních orgánů // 5. PODPORA ROVNOSTI MEZI POHLAVÍMI VE VŠECH POSTUPECH ZAMĚŘENÝCH NA POTÍRÁNÍ CHUDOBY A SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ // 6. STATISTICKÉ SYSTÉMY A UKAZATELE // 7. PODPORA SPOLEČNÝCH POLITIK SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ // 8. ZÁVĚRY // STATISTICKÁ PŘÍLOHA
(OCoLC)85108207
cnb001316590

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC