Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.07.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Linde, 1998
211 s. : il.

objednat
ISBN 80-7201-142-1 (brož.)
Obsahuje tabulky - vzory formulářů na příloze
Bibliografie: s. 109-111
Písemnosti - správa - příručky
000102791
1. ÚVOD 9 // 1.1 Co to je spisová služba (SSL), její vznik a vývoj, spisová služba jako informační systém 12 // 1.2 Cíle SSL 20 // 2. ORGANIZACE PRÁCE S PÍSEMNOSTMI 22 // 2.1 Příjem a třídění 22 // 2.1.1 Příjem a třídění obyčejných zásilek 25 // 2.1.2 Příjem a třídění doporučených zásilek včetně zásilek na doručenku 25 // 2.1.3 Příjem a třídění zásilek zaslaných prostřednictvím faxmodemu, telefaxu, telegraficky, dálnopisem a prostřednictvím Internetu a BBS, scanování písemností 26 // 2.1.4 Příjem a třídění utajovaných a jiných zásilek, které se neotvírají 28 // 2.1.5 Příjem a třídění zásilek od doručovacích služeb a kurýrů a zásilek osobně předaných 29 // 2.1.6 Příjem účetních písemností 29 // 2.1.7. Příjem personálních písemností 30 // 2.1.8 Zacházení s přílohami 30 // 2.1.9 Zacházení s kopiemi 31 // 2.2 Označování (razítkování, prezentace) písemností 31 // 2.2.1 Obecné zásady, způsoby a důvody označování, druhy písemností, které se označují 32 // 2.2.2 Označování písemností razítkem, jednoduché označení (způsob a obsah), rozšířené označení (podací razítko, obsah razítkovacího pole) 33 // 2.2.3 Označování vyřízené písemnosti (ukládací a spisový znak, korespondenční značka, spisová značka) 34 // 2.3 Evidence (zapisování) písemností 37 // 2.3.1 Účel, funkce a způsoby zapisování 37 // 2.3.2 Evidenční pomůcky (podací deníky, způsoby zapisováni rubrikace, rejstříky, doručovací knížky, co zapisovat) // 2.3.3 Evidenční místa (centrální, v jednotlivých útvarech) // 2.3.4 Práce s číslem jednacím // 2.3.5 Evidence utajovaných písemností // 2.3.6 Evidence účetních písemností a písemností spojených // s hospodářskou agendou organizace // 2.3.7 Evidence písemností spojených s personalistikou //
2.3.8 Evidence jiných písemností (např. elektronických) // 2:3.9 Tisky evidenčních a jiných pomůcek // 2.4 Oběh a vyřizování // 2.4.1 Práce se spisem (vytvoření, založení, uzavření spisu, pravá a nepravá priora) // 2.4.2 Schvalování vyřízení // 2.4.3 Práce se spisovými (ukládacími) znaky // 2.4.4 Práce s termíny // 2.4.5 Kancelářský systém // 2.4.6 Náležitosti vyřizování a vyhotovování // 2.5 Podepisování // 2.6 Vybavení a odeslání (způsoby vybavení a odeslání) // 2.6.1 Převzetí do výpravny // 2.6.2 Třídění ve výpravnách // 2.6.3 Markování obyčejných a doporučených zásilek // 2.6.4 Potvrzení poštou (předávací poštovní arch) // 2.6.5 Odesílání elektronických písemností (faxů, dálnopisů, telegramů) // 2.6.6 Práce s doručenkou // 2.7 Ukládání // 2.7.1. Funkce, způsoby a organizace ukládání (uspořádání písemností, ukládací znaky a ukládací soustavy, evidence, typy spisoven [registratur], jejich uspořádání a zařízení) // 2.7.2 Evidence písemností ve spisovně (archivní kniha) // 2.7.3 Příruční spisovna (registratura) referenta // 2.7.4 Příruční spisovna (registratura) organizační jednotky // 2.7.5 Specializované spisovny 69 // 2.7.6 Spisovna útvaru 69 // 2.7.7 Ústřední spisovna organizace 69 // 2.7.8 Spisovna po skartačním řízení - meziarchiv 70 // 2.7.9 Půjčování písemností a spisů ze spisovny 71 // 2.8 Vyřazování písemností (skartace) 72 // 2.8.1 Skartace (předěl mezi SSL a ASL) 72 // 2.8.2 Skartační směrnice (škartační řád) 73 // 2.8.3 Skartační znaky 74 // 2.8.4 Skartační lhůty a jejich počítání 75 // 2.8.5 Příprava a provádění skartačního řízení (skartační návrh, skartační protokol, informace o nakládání s písemnostmi po skartačním řízení, státní a soukromé archivy) 76 //
2.9 Informace o stavu vyřizování písemnosti nebo spisu 79 // 2.10 Sankce 79 // 3. ARCHIVNÍ SLUŽBA 81 // 3.1 Archivní služba a její cíle 81 // 3.2 Archiv a archiválie 81 // 3.3 Personální zabezpečení archivu 85 // 3.4 Materiálně-technické zabezpečení archivu 85 // 3.5 Organizace činností archivní služby 89 // 3.5.1 Příjem archiválií 90 // 3.5.2 Evidence archiválií 97 // 3.5.3 Ochrana a kategorizace archiválií 94 // 3.5.4 Zpracování archiválií 97 // 3.5.5 Využívání archiválií 101 // 4. PŘEHLED PŘEDPISŮ A DOKUMENTACE 105 // 5.1 Přehled obecně závazných právních předpisů SSL 105 // 5.2 Přehled obecně závazných právních předpisů ASL 111 // 5. POUŽITÁ LITERATURA 113 // 6. PŘÍLOHY 116

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC