Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:12x 
BK
Vyd. 2. upravené
Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1999
173 s. : il.

objednat
ISBN 80-7013-243-4 (brož.)
Popsáno podle dotisku, rok původního vyd. neuveden
Obsahuje ilustrace, tabulky
Bibliografie: s. 153-154
Ošetřovatelství - psychologie - učebnice středošk.
Psychologie speciální - učebnice středošk.
000102864
OBSAH // Úvod...5 // PSYCHOLOGICKÁ PROBLEMATIKA PRÍSTUPU K VÝVOJI A VÝCHOVĚ ZDRAVÉHO I NEMOCNÉHO ČLOVĚKA // 1. Ontogenetická psychologie v práci sestry (Čechová)...7 // 1.1 Podstata ontogeneze, vnější a vnitřní faktory vývoje psychiky...7 // 1.2 Vývojová období, jejich charakteristika...8 // 2. Základy sociální psychologie (Cechová)... 17 // 2.1 Základní pojmy, socializace, sociální učení...17 // 2.2 Interakce, sociální skupina, sociální role...19 // 2.3 Poruchy socializace...22 // 3. Komunikace (Mellanová)...25 // 3.1 Verbální a neverbální předávání informací...25 // 3.2 Podmínky efektivní komunikace...32 // 3.3 Specifické komunikační dovednosti...39 // 4. Základy pedagogiky (Rozsypalová)...47 // 4.1 Výchova v předchozím vývoji společnosti...47 // 4.2 Výchova a vzdělávání v současnosti...50 // 4.3 Sestra v úloze pedagoga...59 // 5. Psychologie nemocných (Čechová)...65 // 5.1 Bio-psycho-so.ciální přístup k nemoci a nemocnému člověku...65 // 5.2 Utváření zdravé osobnosti a vliv sebepojetí na profesionální chování 66 // 5.3 Techniky vyrovnávání se s náročnými životními situacemi...69 // 5.4 Změny v chovám a prožívání během nemoci, reakce na nemoc...72 // 5.5 Potřeby nemocného člověka...75 // 6. Profesionální chování (Mellanová)...78 // 6.1 Teoretická a praktická východiska profesionálního chování...78 // 6.2 Faktory ovlivňující kvalitu profesionálního chování...80
// 6.3 Předpoklady pro úspěšnou identifikaci s rolí sestry...84 // 6.4 Ošetřovatelský proces - nezbytný předpoklad profesionality...87 // VYBRANÉ PSYCHOLOGICKÉ PROBLÉMY OŠETŘOVATELSTVÍ // 7. Zvláštnosti práce s dětmi (Čechová)...89 // 7.1 Sledování vývoje dítěte, neuropsychický záznam...89 // 7.2 Nemocné dítě, pobyt v nemocnici, práce s rodinou...90 // 7.3 Zaměstnávání nemocného dítěte a působení na ně...92 // 7.4 Psychosomatické poruchy u dětí a dospívajících...93 // 8. Nemocný s mentálním, smyslovým a tělesným defektem (Čechová) 95 // 8.1 Psychologická problematika nemocných // s vrozenými i získanými vadami...95 // 8.2 Smyslové defekty, jejich vliv na psychiku...98 // 3 // 8.3 Vady řeči a fatické poruchy z psychologického hlediska...103 // 8.4 Psychologická problematika tělesně postižených...105 // 8.5 Psychologická problematika mentálně postižených...107 // 9. Psychologická problematika v ženském lékařství (Mellanová)...110 // 9.1 Psychosociální vývoj ženy a proces identifikace s ženskou rolí...111 // 9.2 Vliv psychiky na průběh těhotenství a porodu...116 // 9.3 Faktory ovlivňující psychiku těhotné ženy...118 // 10. Psychologická problematika stáří, umírání a smrti (Mellanová)...125 // 10.1 Formování vztahu ke stáří a omezenosti lidské existence...126 // 10.2 Psychika starších nemocných...129 // 10.3 Psychoterapeutické přístupy // k nevyléčitelně nemocným
a umírajícím...133 // 11. Psychologie sestry (Rozsypalová)...140 // 11.1 Fyzické a psychické zatížení sestry...141 // 11.2 Psychohygiena...145 // Doporučená literatura...153 // Přílohy...155

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC