Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:10x 
BK
2. vyd., doplněné a aktualizované
Olomouc : Univerzita Palackého, 2004
313 s. : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 80-244-0873-2 (brož.)
Učebnice
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
Obsahuje bibliografické citace, předmluvy
Bibliografie: s. 307-313
Určeno pro posluchače prezenčního i kombinovaného studia všech pedagogických oborů (SPP, pedagogika, učitelství pro ZŠ a učitelství pro střední školy)
Pedagogika speciální - učebnice vysokošk.
000102872
Předmluva ...5 // Předmluva k 2. doplněnému a aktualizovanému vydání ...5 // OBECNÁ ČÁST // Speciální pedagogika - teoretická východiska ...9 (Marie Renotiérová) // Postižení, společnost, právo ...31 (Jan Michalík) // Měnící se paradigma české speciální pedagogiky a alternativní přístupy k edukaci žáků se speciálními potřebami ...49 (Milan Valenta) // Terapeuticko-formativní přístupy ve speciální pedagogice ...59 (Oldřich Müller) // Proces transformace ve speciální pedagogice ...73 (Jan Michalík) // Vzdělávání speciálních pedagogů v Evropě i v českých zemích ...87 (Milan Valenta) // Speciální školy a zařízení ...99 (Jan Michalík) // Organizace občanů se zdravotním postižením ...105 (Jan Michalík) // Mezinárodní organizace zdravotně postižených ...111 (Jan Michalík) // Současný stav školské integrace v ČR ...115 (Jan Michalík) // Kvalita života ...127 (Jindřich Kuja) // Speciálněpedagogická diagnostika ...135 (Milan Valenta) // Problematika péče o dítě s postižením v předškolním věku ...149 (Libuše Ludíková) // Poradenství ve speciální pedagogice ...155 (Libuše Ludíková) //
UVEDENÍ DO ZÁKLADNÍ PROBLEMATIKY OSOB SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI // Speciální pedagogika mentálně retardovaných ...161 (Olga Krejčířová) // Speciální pedagogika osob s postižením sluchu ...175 (Eva Souralová, Jiří Langer) // Speciální pedagogika osob s postižením zraku ...191 (Libuše Ludíková) // Speciální pedagogika osob s postižením hybnosti ...209 (Marie Renotiérová) // Protetické pomůcky osob s poruchou mobility ...241 (Vlasta Jonášková) // Herní specialista ...247 (Milan Valenta) // Speciální pedagogika osob s poruchami chování ...251 (Petra Řepová) // Speciální pedagogika osob s narušením komunikační schopnosti ...271 (Alžběta Peutelschmiedová) // Speciální pedagogika osob se specifickými vývojovými poruchami učení ...293 (Kateřina Vitásková) // Problematika osob s vícenásobným postižením ...303 (Libuše Ludíková) // Seznam literatury ...307
(OCoLC)85129827
cnb001488545
cnb001488545

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC