Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 1997
151 s. : il.

objednat
ISBN 80-7184-484-5 (brož.)
Patologie speciální - učebnice vysokošk.
000102899
Obsah // 4. Patologie zažívacího ústrojí (A. Pasterňák, A. Chlumská, D. Dudorkinová, V. Povýsilová)...9 // 4.1 Dutina ústní...9 // 4.1.1 Vývojové poruchy... ® // 4.1.2 Regresivní a metabolické změny... // 4.1.2.1 Nekrózy... ® // 4.1.2.2 Atrofie...9 // 4.1.2.3 Dystrofie... // 4.1.2.4 Pigmentace...? // 4.1.3 Poruchy oběhu... // 4.1.4 Záněty... // 4.1.4.1 Nespecifické záněty... ? // 4.1.4.2 Specifické záněty...13 // 4.1.5 Progresivní změny...13 // 4.1.6 Nádory...14 // 4.2 Zuby... 13 // 4.2.1 Vývojové poruchy...13 // 4.2.2 Defekty zubních tkání...1® // 4.2.3 Zubní kaz (caries dentium) ... ? // 4.2.4 Pulpitis...13 // 4.2.5 Periodontitis...•••,—•...l 7 // 4.2.6 Parodontopatie...1 // 4.2.7 Cysty...18 // 4.2.8 Odontogenní nádory... 1° // 4.2.8.1 Ep i telové odontogenní nádory...13 // 4.2.8.2 Mezenchymové odontogenní nádory...19 // 4.2.8.3 Smíšené odontogenní nádor)’...19 // 4.3 Slinné žlázy... 0 // 4.3.1 Vývojové poruchy...20 // 4.3.2 Sialosis (sialoadenosis)...20 // 4.3.3 Sialoadenitis...20 // 4.3.4 Cysty...21 // 4.3.5 Nádor)’...21 // 4.3.5.1 Benigní epitelové nádory...21 // 4.3.5.2 Maligní epitelové nádory... 21 // 4.3.5.3 Ostatní nádory’...22 // 4.4 Hltan a toužily...22 // 4.4.1 Atrofie ...22 // 4.4.2 Hypertrofie... 22 // 4.4.3 Angina...22 // 4.4.4 Nádory hltanu...23 // 4.5 Jícen...23 // 4.5.1 Vrozené malformace...23 // 4.5.2 Divertikly...24 // 4.5.3 Hiátová hernie...24 // 4.5.4 Záněty...24
4.5.5 Nádory... 25 // 4.6 Žaludek...25 // 4.6.1 Malformace...25 // 4.6.2 Gastritis... 26 // 4.6.3 Žaludeční eroze...27 // 4.6.4 Ulcus pepticum...27 // 4.6.5 Polypy žaludku...28 // 4.6.6 Nádory...28 // 4.7 Střevo...30 // 4.7.1 Vývojové poruchy střeva...30 // 4.7.1.1 Anomálie tenkého střeva...30 // 4.7.1.2 Anomálie tlustého střeva...30 // 4.7.1.3 Divertikly tlustého střeva...31 // 4.7.1.4 Angiodysplazie...31 // 4.7.1.5 Hemorroidy...31 // 4.7.2 Malabsorpční syndrom ...31 // 4.7.2.1 Primární malabsorpční syndrom...31 // 4.7.2.1.1 Selektivní malabsorpce ...31 // 4.7.2.1.2 Celiakie...32 // 4.7.2.1.3 Tropická sprue...32 // 4.7.2.2 Sekundární malabsorpční syndrom...32 // 4.7.2.2.1 Whippleova choroba...32 // 4.7.3 Ischémie střeva...33 // 4.7.4 Záněty střeva...33 // 4.7.4.1 Nespecifické záněty...33 // 4.7.4.2 Záněty nejasné etiologie ...34 // 4.7.4.3 Tuberkulóza střeva...35 // 4.7.5 Appendix...36 // 4.7.6 Nádory apendixu...36 // 4.7.7 Poruchy souvislosti střeva...36 // 4.7.8 Získané změny polohy střeva...36 // 4.7.9 Změny průsvitu střeva...38 // 4.7.10 Nádory střeva...39 // 4.8 Peritoneum...40 // 4.8.1 Patologický obsah v dutině břišní...40 // 4.8.2 Peritonitis...41 // 4.8.3 Hernie...1...42 // 4.8.4 Nádory...43 // 4.9 Játra...43 // 4.9.1 Vývojové poruchy...44 // 4.9.2 Dystrofické změny hepatocytů...44 // 4.9.3 Ikterus, žloutenka...44 // 4.9.4 Venostáza jater...45 // 4.9.5 Trombóza jaterních žil (Buddova-Chiariho nemoc)
...45 // 4.9.6 Nekróza jaterní tkáně...46 // 4.9.7 Záněty jater...46 // 4.9.8 Tuberkulóza jater...48 // 4.9.9 Primární sklerózující cholangitida (PSC) ...48 // 4.9.10 Cirhóza jater...48 // 4.9.11 Nádory’ jater...50 // 4.10 Žlučové cesty’...51 // 4.10.1 Atrézie žlučových cest...51 // 4.10.2 Cholelithiasis...51 // 4.10.3 Cholecystitída a cholangiitida...52 // 4.10.4 Cholesterolóza žlučníku...52 // 4.10.5 Nádory žlučníku...52 // 4.11 Pankreas exokrinní...53 // 4.11.1 Malformace pankreatu...53 // 4.11.2 Cystická fibróza (mukoviscidóza, cystická pankreatofibróza)...53 // 4.11.3 Regresivní změny...54 // 4.11.4 Záněty pankreatu...54 // 4.11.5 Nádory pankreatu... 56 // 5. Patologie ústrojí močového (J. Stejskal)...57 // 5.1 Ledviny... // 5.1.1 Normální struktura ledvin...57 // 5.1.2 Funkce ledvin...58 // 5.1.3 Vývoj ledvin...58 // 5.1.4 Vývojové poruchy ledvin...59 // 5.1.5 Cirkulační poruchy...51 // 5.1.6 Choroby glomerulů...55 // 5.1.6.1 Primární glomerulopatie a glomerulonefritidy...68 // 5.1.6.2 Glomerulonefritidy při systémových chorobách...73 // 5.1.6.3 Glomerulární změny při vaskulárních chorobách...75 // 5.1.6.4 Glomerulární změny při metabolických chorobách...76 // 5.1.6.5 Hereditární nefropatie...’’ // 5.1.6.6 Ostatní glomerulopatie...78 // 5.1.6.7 Svráštělé ledviny konečného stadia...79 // 5.1.6.8 Nefropatie při rejekci transplantované ledviny...79 // 5.1.7 Tubulointersticiální choroby (TIN)
...80 // 5.1.7.1 Infekční tubulointersticiální nefritidy...80 // 5.1.7.2 Toxické tubulointersticiální nefritidy...— 83 // 5.1.7.3 Imunitní tubulointersticiální nefritidy...84 // 5.1.7.4 Metabolické tubulointersticiální nefritidy...85 // 5.1.7.5 Vrozené tubulární poruchy (tubulopatie)...86 // 5.1.8 Selhání ledvin a uremický syndrom...86 // 5.1.9 Nádory ledvin...87 // 5.1.9.1. Mezenchymové nádory...87 // 5.1.9.2. Epitelové nádory...88 // 5.1.9.3 Sekundární nádory ledvin...89 // 5.2 Odvodné cesty močové ...95 // 5.2.1 Normální struktura ...:...90 // 5.2.2 Vývoj močových cest...90 // 5.2.3 Vývojové poruchy...90 // 5.2.4 Získané choroby močových cest...91 // 5.2.4.1 Hydronefróza...91 // 5.2.4.2 Močové kameny...92 // 5.2.4.3 Záněty močových cest...92 // 5.2.5 Nádory močových cest...94 // 6. Patologie mužského pohlavního ústrojí (R. Kodet, K. Motlík)...95 // 6.1 Penis a skrotum...95 // 6.1.1 Vrozené vady...95 // 6.1.2 Oběhové změny...95 // 6.1.3 Záněty...95 // 6.1.4 Nádory a pseudotumory...96 // 6.1.4.1 Mezenchymální nádory a pseudotumor)’...96 // 6.1.4.2 Benigní epiteliální nádory...96 // 6.1.4.3 Carcinoma in situ (CIS)...96 // 6.1.4.4 Karcinom penisu...96 // 6.2 Varle a nadvarle... 97 // 6.2.1 Vrozené vady...97 // 6.2.2 Regresivní a oběhové změny, patologický obsah skrotálního vaku...98 // 6.2.3 Záněty...98 // 6.2.4 Nádory varlat, dalších intraskrotálních struktur a pseudotumory...99 // 6.2.4.1 Nádory’
germinální...99 // 6.2.4.2 Nádory gonadostromální (GST)... 102 // 6.2.4.3 Gonadoblastom... 102 // 6.2.4.4 Ostatní nádory a pseudotumory varlete, nadvarlete, semenného provazce a jejich obalů 103 // 6.2.4.5 Sekundární nádory varlat (metastázy) ... 103 // 6.2.5 Mužská neplodnost... 103 // 6.3 Prostata... 104 // 6.3.1 Vrozené vady... 104 // 6.3.2 Regresivní změny... 104 // 6.3.3 Záněty... 104 // 6.3.4 Nádory a pseudotumory prostaty... 104 // 6.3.4.1 Nodulární hyperplázie prostaty (nesprávně hypertrofie prostaty) ... 104 // 6.3.4.2 Nádory prostaty... 105 // 7. Patologie ženského pohlavního ústrojí (K. Motlík)... 108 // 7.1 Embryologické, histologické a anatomické poznámky... 108 // 7.2 Vulva... 109 // 7.2.1 Vrozené vady... 110 // 7.2.2 Regresivní a oběhové změny... 110 // 7.2.3 Záněty vulvy - vulvitis... 110 // 7.2.4 Nádory a pseudotumory... ? // 7.2.4.1 Pseudotumory... 111 // 7.2.4.1.1 Caruncula urethralis... Ill // 7.2.4.1.2 Cysty... Ill // 7.2.4.1.3 Dystrofie vulvy... 111 // 7.2.4.1.4 Dysplazie... 111 // 7.2.4.1.5 Condyloma acuminatum... Ill // 7.2.4.2 Nádory... ? // 7.3 Vagina...;... ?2 // 7.3.1 Vrozené vady... 112 // 7.3.2 Regresivní a oběhové změny. Trauma... 112 // 7.3.3 Záněty pochvy - kolpitis... 113 // 7.3.4 Nádory a pseudotumory... 113 // 7.3.4.1 Pseudotumory... 113 // 7.3.4.2 Nádory... 113 // 7.3.4.2.1 Benigní nádory pochvy... 113 // 7.3.4.2.2 Dysplazie a carcinoma in situ... 113 // 7.3.4.2.3 Karcinom pochvy... 113
// 7.3.4.2.4 Embryonální rabdomyosarkom... 114 // 7.4 Děloha - uterus... 114 // 7.4.1 Vrozené vady dělohy... 114 // 7.4.2 Regresivní a oběhové změny. Trauma. Změny polohy... 114 // 7.4.3. A Záněty hrdla (cenicitis)... 115 // 7.4.3. ? Záněty děložního těla... 116 // 7.4.3. B.1 Záněty endometria (endometritis) ... 116 // 7.4.3. ?.2 Záněty svaloviny dělohy (myometritis)... 116 // 7.4.3. ?.3 Záněty perimetria (perimetritis)... 116 // 7.4.4 Funkční změny korporálního endometria (tzv. dysfunkční endometria) ... 116 // 7.4.5. A Nádory’ a pseudotumory’ hrdla dělohy... 119 // 7.4.5. A.1 Hyperplázie a pseudotumory... 119 // 7.4.5. A.2 Nádory hrdla dělohy... 119 // 7.4.5. ? Nádory a pseudotumory těla dělohy... 122 // 7.4.5. B.1 Pseudotumory těla dělohy... 122 // 7.4.5.?.2 Nádory těla dělohy... 122 // 7.4.5. B.2.1 Benigní epitelové nádory... 123 // 7.4.5. B.2.2 Karcinomy... 123 // 7.4.5. B.2.3 Leiomyom... 124 // 7.4.5. ?.2.4 Leiomyosarkom... 124 // 7.4.5. ?.2.5 Nádory (korporálního) endometriálního stromatu... 124 // 7.4.5. B.2.6 Karcinosarkom a smíšeny mezodermový nádor... 125 // 7.4.5. B.2.7 Adenomatoidní nádor („mezoteliom“) dělohy... 125 // 7 5 Tuba uterina... 125 // 7.5.1 Vrozené vady tuby...-... 125 // 7.5.2 Regresivní a oběhové změny. Trauma. Změny polohy... 125 // 7.5.3 Záněty vejcovodu (salpingitis)... 125 // 7.5.4 Nádory a pseudotumory tuby... 126 // 7.5.4.1 Pseudotumory... 126 // 7.5.4.2 Nádory tuby...
126 // 7.6 Ovarium... 126 // 7.6.1 Kongenitální poruchy... 127 // 7.6.2 Regresivní a oběhové změny... 127 // 7.6.3 Záněty ovaria (oophoritis)... 127 // 7.6.4 Nádory a pseudotumory ovaria... 127 // 7.6.4.1 Pseudotumory ovaria... 127 // 7.6.4.1.1 Hyperplázie... 127 // 7.6.4.1.2 Metaplazie... 128 // 7.6.4.1.3 Cysty... 128 // 7.6.4.2 Nádory ovaria... 128 // 7.6.4.2.1 Obecné „epitelové“ nádory ovaria... 129 // 7.6.4.2.2 Nádory ze specializovaného mezodermu ovaria... 133 // 7.6.4.2.3 Nádory ze zárodečných buněk... 135 // 7.6.4.2.4 Smíšené germinální a gonadostromální nádory... 136 // 7.6.4.2.5 Jiné nádory ovaria... 136 // 7.6.4.2.7 Sekundární nádory ovaria... 137 // 7.7 Patologie těhotenství... 137 // 7.7.1 Nitroděložní odumření plodu. Potrat... 137 // 7.7.2 Úchylky velikosti, tvaru a polohy placenty a plodových blan. Regresivní a oběhové změny.. 137 // 7.7.3 Záněty placenty (placentitis) ... 139 // 7.7.4 Nádory a pseudotumory placenty... 139 // 7.7.5 Ektopické (mimoděložní) těhotenství... 140 // 7.7.6 Další komplikace těhotenství. Těhotenská toxikóza... 141 // 7.8 Somatosexuální poruchy... 142 // 7.8.0 Obecné poznámky... 142 // 7.8.1 Pseudohermafroditizmy... 142 // 7.8.1.1 Pseudohermafroditismus femininus... 143 // 7.8.1.1.1 Enzymopatický adrenogenitální syndrom... 143 // 7.8.1.1.2 latrogenní PHF... 143 // 7.8.1.1.3 PHF při androgenních nádorech matky... 143 // 7.8.1.2 Pseudohermaphroditismus masculinus (PH
mužský, PHM)... 143 // 7.8.1.2.1 Syndrom testikulární regrese... 143 // 7.8.1.2.2 Enzymopatický adrenogenitální syndrom... 144 // 7.8.1.2.3 Syndrom necitlivosti na androgeny (androgen insensitivity syndrome)... 145 // 7.8.2 Somatosexuální poruchy s patologickým karyotypem... 145 // 7.8.2.1 Somatosexuální poruchy s patologickým karyotypem a vzácnými úchylkami fenotypu ... 146 // 7.8.2.1.1 Klinefelterův syndrom... 146 // 7.8.2.1.2 Turnérův syndrom... 146 // 7.8.2.2 Somatosexuální poruchy s patologickým karyotypem // a častou somatosexuální nevyhraněností... 146 // 7.8.2.2.1 Dysgeneze gonád smíšená... 146 // 7.8.2.2.2 Hermaphroditismus verus (HV, H. pravý) ... 147 // * // 8. Patologie mléčné žlázy (V. Rychterová)... 148 // 8.1 Základní struktura a fyziologické změny v průběhu cyklu a laktace ... 148 // 8.2 Vrozené vývojové poruchy... 148 // 8.3 Regresivní změny... 148 // 8.4 Záněty... 148 // 8.5 Hyperplastické změny... 149 // 8.6 Nádory... 149 // 8.6.1 Mezenchymové nádory... 149 // 8.6.2 Smíšené nádory... 149 // 8.6.3 Epitelové nádory... 150 // 8.7 Patologie mléčné žlázy u muže... 151

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC