Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:20x 
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 1999
115 s. : il.

objednat
ISBN 80-7184-526-4 (brož.)
Obsahuje ilustrace
Patologie speciální - učebnice vysokošk.
000103119
Obsah // 10 Patologie centrálního nervstva (?. Dvořák, J. Feit) a periferních nervů (A. Jirásek)...9 // 10.1 Reaktivní a dystrofické změny tkáně CNS...9 // 10.1.1 Reaktivní a dystrofické změny neuronů a glic ...9 // 10.1.2 Reaktivní a dystrofické změny šedé a bílé hmoty... 10 // 10.2 Edém mozku, hydrocefalus ... 10 // 10.3 Poruchy krevního oběhu CNS... 11 // 10.3.1 Ischemie mozková... 11 // 10.3.1.1 Kompletní ischemie... 11 // 10.3.1.2 Globální ischemie... 12 // 10.3.1.3 Regionální ischemie - mozkový infarkt (encefalomalacie)... 12 // 10.3.1.4 Chronické ischemické změny... 12 // 10.3.1.5 Prenatální ischemická poškození...13 // 10.3.2 Ischemické postižení páteřní míchy... 13 // 10.3.3 Nitrolební krvácení... 13 // 10.3.3.1 Epidurální kn ácení... 13 // 10.3.3.2 Subdurální krvácení... 13 // 10.3.3.3 Subarachnoidální krvácení... 13 // 10.3.3.4 Intracerebrální knácení... 14 // 10.3.3.5 Nitro komorové knácení (Haemocephalus)... 14 // 10.3.4 Spinální kn ácení... 14 // 10.3.5 Poruchy cév... 14 // 10.3.5.1 .Anatomické odchylky... 14 // 10.3.5.2 Intrakraniálni cévní mallormace... 14 // 10.3.5.3 // 10.3.5.4 // 10.3.5.5 // 10.3.5.6 // Vakovitá aneuryzmata... 15 // Ateroskleróza... 15 // Arterioloskleróza... 15 // Polyarteriitis nodosa... 15 // 10.3.5.7 Amyloidová angiopatie... 15 // 10.4 Traumatické postižení CNS... 15 // 10.4.1 // 10.4.2 // 10.4.3 // 10.4.4 // 10.4.5 // 10.4.6 // 10.4.7 // 10.4.8 // Otevřená
poranění hlavy ... 15 // Fraktur)’ lebky ...16 // Commotio cerebri... 16 // Contusio cerebri... 16 // Lace race... 16 // Difúzni axonální postižení... 16 // Fraumatické poruchy cév... 16 // Krvácení... 17 // 10.4.9 Postižení CNS u traumat jiných orgánů... 17 // 10.4.10 Míšní traumata... 17 // 3 // 10.5 Infekční a zánětlivá onemocnění CNS... 17 // 10.5.1 Meningitidy... 17 // 10.5.1.1 Leptomeningitidy...17 // 10.5.2 Mozkový absces... 18 // 10.5.3 Encefalitidy... 19 // 10.5.3.1 Virové encefalitidy běžné... 19 // 10.5.3.2 Pomalé virové a prionové encefalitidy...20 // 10.5.3.3 Ricketsiové encefalitidy...21 // 10.5.3.4 Neurosyphylis...21 // 10.5.3.5 Encefalopatie nejasné etiologie...21 // 10.5.3.6 Záněty mozku novorozenců a kojenců...22 // 10.6 Degenerativní onemocnění mozku a míchy...23 // 10.6.1 Změny mozku způsobené stárnutím (senilní atrofie)...23 // 10.6.2 Patologie degenerativních onemocnění CNS...23 // 10.6.2.1 Degenerativní onemocnění postihující převážně mozkovou kůru ...24 // 10.6.2.2 Degenerativní onemocnění postihující převážně extrapyramidový systém...24 // 10.6.2.3 Degenerativní onemocnění mozečku ...25 // 10.6.2.4 Degenerativní onemocnění míchy...25 // 10.7 Demyelinizační onemocnění...26 // 10.8 Epilepsie (epileptické syndromy)...27 // 10.9 Metabolická onemocnění...28 // 10.9.1 Lyzosomální onemocnění...28 // 10.9.1.1 Neuronální střádací onemocnění // (Neuronální tezaurizmózy)...29
// 10.9.1.2 Leukodystrofie...30 // 10.9.2 Avitam inózy...30 // 10.9.3 Encefalopatie z exogenních příčin...31 // 10.9.4 Poškození mozku při hypoxii...31 // 10.9.5 Encefalopatie při jaterních chorobách...32 // 10.10 Patologie mozku novorozenců...32 // 10.10.1 Vývojové vady CNS ...32 // 10.10.1.1 Vady vzniklé v období dorzální indukce...32 // 10.10.1.2 Vady vzniklé v období ventrální indukce...33 // 10.10.1.3 Vady vzniklé v období neuroblastické proliferace...33 // 10.10.1.4 Neurokutánní syndromy...33 // 10.10.1.5 Vady vzniklé v období buněčné migrace...34 // 10.10.1.6 Skupina hydrocefalu...34 // 10.10.1.7 Poškození mozku v procesu buněčné diferenciace a myelinizace ...35 // 10.10.2 Perinatální trauma CNS a nitrolební krvácení...35 // 10.10.2.1 Hypoxickoischemická encefalopatie novorozenců (HIE)...35 // 10.10.3 Jádrový ikterus (hyperbilirubinemická encefalopatie)...37 // 10.11 Mozkové nádory...37 // 10.11.1 Nádory odvozené z histogenetické řady glie - gliomy...37 // 10.11.2 Nádory odvozené z bistogenetické řady neuronů...39 // 10.11.3 Metastatické nádory mozku...39 // 10.11.4 Nádor)’ mozkových plen ...39 // 10.11.5 Ostatní intrakraniální nádoiy...40 // 10.12 Periferní nervy...40 // 11 Patologie pohybového aparátu (C. Povýšil, A. Jirásek)...42 // 11.1 Kosti (C. Povýšil)...42 // 11.1.1 Základní strukturální a funkční charakteristika kostní tkáně...42 // 11.1.2 Růst kostí a jejich remodelace...43
11.1.3 Poruchy vývoje skeletu...43 // 11.1.3.1 Osteochondrodysplazie...43 // 11.1.3.2 Poruchy růstu dlouhých kostí anebo obratlů...43 // 11.1.3.2.2 Poruchy vývoje chrupavčité a vazivové komponenty skeletu...45 // 4 // 11.1.3.2.3 Abnormity hustoty kostní tkáně diafýz anebo tvaru metafýz...45 // 11.1.3.3 Dysostózy...46 // 11.1.3.3.1 Kraniofaciální dysostózy...46 // 11.1.3.3.2 Dysostózy axiálního skeletu...47 // 11.1.3.3.3 Dysostózy s postižením končetin...47 // 11.1.3.4 Ostatní poruchy s postižením skeletu...47 // 11.1.3.5 Vývojové poruchy skeletu podmíněné primárními metabolickými poruchami...48 // 11.1.4 Metabolické osteopat ie ...48 // 11.1.4.2 Rachitis...48 // 11.1.4.3 Osteomalacic...49 // 11.1.4.4 Möllerova-Barlowova choroba (infantilní skorbut)...49 // 11.1.4.5 Fibrózní osteodystrofie (Recklinghausenova choroba, osteitis fibrosa cystica).50 // 11.1.4.6 Ostatní hormonální osteopatie...51 // 11.1.4.7 Renální osteopatie (uremická osteopatie, renální osteodystrofie)...51 // 11.1.5 Atrofie, osteopénie a osteoporóza...51 // 11.1.6 Nekróza kosti (osteonekróza, aseptická či avaskulární nekróza kosti, kostní infarkt)... 52 // 11.1.7 Zlomeniny kostí a jejich hojení...53 // 11.1.7.1 Klasifikace zlomenin...53 // 11.1.7.2 Hojení zlomenin...53 // 11.1.8 Záněty kostí (ostitis, osteomyelitis, osteoperiostitis)...54 // 11.1.8.1 Osteoperiostitis (periostitis)...54 // 11.1.8.2 Osteomyelitis purulenta...54 // 11.1.8.3 Ostitis tuberculosa...55
// 11.1.8.4 Syfilis kostí...55 // 11.1.8.5 Ostatní specifické a nespecifické ostitidy...55 // 11.1.9 Pagetova choroba (ostitis deformans) ...55 // 11.1.10 Tumoriformní léze kostí...57 // 11.1.11 Nádory kostí...57 // 11.1.11.1 Osteogenní nádory...57 // 11.1.11.1.1 Benigní osteogenní nádory...57 // 11.1.11.1.2 Maligní osteogenní nádory...58 // 11.1.11.2 Chondrogenní nádory...58 // 11.1.11.2.1 Benigní chondrogenní nádory...58 // 11.1.11.2.2 Maligní chondrogenní nádoiy...59 // 11.1.11.3 Ostatní mezenchymové nádory...60 // 11.1.11.3.1 Vaskulární nádoiy...60 // 11.1.11.3.2 Nádory z kolagenního vaziva...60 // 11.1.11.4 Obrovskobuněčný nádor...60 // 11.1.11.5 Nádoiy kostní dřeně...61 // 11.1.11.6 Ostatní kostní nádory...61 // 11.2 Klouby (C. Povýšil)...61 // 11.2.1 Základní strukturální a funkční charakteristika kloubů...61 // 11.2.2 Vrozené malformace kloubů...62 // 11.2.3 Traumata...62 // 11.2.4 Deformity páteře...62 // 11.2.5 Dystrofické změny kloubů...63 // 11.2.5.1 Arthrosis deformans (osteoarthrosis, osteoarthritis degenerativa)...63 // 11.2.5.2 Spondylosis a spondyloarthrosis deformans...64 // 11.2.5.3 Arthritis uralica...64 // 11.2.5.4 Ochronóza...65 // 11.2.5.5 Arthritis calcinosa, chondrocalcinosis...65 // 11.2.6 Arthritis...65 // 11.2.6.1 Arthritis serosa...65 // 11.2.6.2 Arthritis rheumatica...65 // 11.2.6.3 Arthritis infectiva...66 // 11.2.6.4 Arthritis rheumatoides (polyarthritis progressiva primaria chronica)...67
// 11.2.6.5 Seronegativní artropatie a artritidy...68 // 11.2.7 Nádoiy kloubů...69 // 5 // 11.3 Šlachy, fascie, pouzdra šlachová...70 // 11.3.1 Dystrofie...70 // 11.3.2 Záněty šlach, šlachových pochev a fascií...70 // 11.3.3 Nádorovité afekce...70 // 11.3.4 Nádory...72 // 11.4 Hlenové váčky (bursae mucosae)...72 // 11.5 Svaly (A. Jirásek)...73 // 11.5.1 Denervace...73 // 11.5.2 Svalové dystrofie...73 // 11.5.3 Myositis...74 // 11.5.4 Myopatie vrozené...74 // 12 Patologie endokrinního systému (J. Dušková, C. Povýšil, K. Motlík) . // 12.1 Hypofýza a hypotalamus (J. Dušková)... // 12.1.1 Poruchy vývoje hypofýzy... // 12.1.2 Regresivní změny adenohypofýzy... // 12.1.3 Záněty hypofýzy ... // 12.1.4 Hyperplázie a nádory adenohypofýzy ... // 12.1.4.1 Hypofyzární syndromy... // 12.1.4.2 Typy adenomů a přidružené syndromy... // 12.2 Epifýza - glandula pinealis (J. Dušková)... // 12.2.1 Poruchy vývoje, regresivní změny... // 12.2.2 Nádory epifýzy... // 12.3 Štítná žláza (J. Dušková)... // 12.3.1 Kongenitální malformace... // 12.3.2 Regresivní a oběhové změny štítné žlázy... // 12.3.3 Záněty štítné žlázy... // 12.3.3.1 Subakutní granulomatózní tyreoiditida (cle Quervainova) // 12.3.3.2 Chronická lymfoplazmocelulární tyreoiditida... // 12.3.3.3 Chronická sklerozující (invazivní) tyreoiditida (Riedelova) // 12.3.4 Hyperplázie a nádory štítné žlázy... // 12.3.4.1 Hyperplázie ... // 12.3.4.2 Nádory...
// 12.3.5 Tyreoidální syndromy ... // 12.3.5.1 Hypotyreóza... // 12.3.5.2 Hypertyreóza ... // 12.4. Příštítná tělíska (C. Povýšil) ... // 12.4.1. Paratyreoidální syndromy... // 12.4.1.1. Hypoparatyreoidizmus... // 12.4.1.2. Pseudohypoparatyroidizmus... // 12.4.1.3. Pseudopseudohypoparatyreoidizmus... // 12.4.1.4. Hyperparatyreoidizmus... // 12.4 Nadledviny (K. Motlík)... // 12.5.1 Ortologické poznámky... // 12.5.2 Vrozené malformace nadledvin... // 12.5.3 Kůra nadledvin ... // 12.5.3.1 Nespecifické reakce kůry nadledvin ... // 12.5.3.2 Regresivní a oběhové změny kůry nadledvin... // 12.5.3.3 Záněty kůry nadledvin (epinefritis)... // 12.5.3.4 Nádory, hyperplázie a pseudotumory kůry nadledvin .. // 12.5.3.4.1 Hyperplázie kůr)’ nadledvin... // 12.5.3.4.2 Nádory kůry nadledvin... // 12.5.3.5 Nadledvinové korové (adrenokortikální) syndromy... // 12.5.3.5.1 Hypofunkční adrenokortikální syndromy... // 12.5.3.5.2 Hyperfunkční korové syndromy... // 12.5.4 Dřeň nadledvin a chromafmní paraganglia... // 12.5.4.1 Nenádorové léze... // 75 // 75 // 75 // 76 76 76 // 76 // 77 // 78 // 78 // 79 79 79 // 79 // 80 80 80 // 80 // 80 // 81 // 81 // 82 // 82 // 83 // 83 // 83 // 83 // 84 84 // 84 // 85 // 85 // 86 86 86 87 87 87 87 // 87 // 88 88 90 92 92 // 6 // 12.5.4.2 Nádor)’ dřeně nadledvin a chromafinních paraganglii...92 // 12.6. Langerhansovy ostrůvky (C. Povýšil)...93 // 12.6.1. Diabetes mellitus...93 // 12.6.2. Hyperplázie a
nádory z buněk Langerhansových ostrůvků...94 // 13 Patologie kůže (B. Bednář, D. Kodetová) ...95 // 13.1 Záněty...95 // 13.1.1 Alterativní záněty...95 // 13.1.1.1 Záněty (alterativní) cytolytické z balónové a retikulární degenerace...95 // 13.1.1.2 Záněty (alterativní) akantolytické...96 // 13.1.1.3 Záněty (alterativní) epidermolytické...96 // 13.1.1.4 Záněty (alterativní) bazeolikvefakční...96 // 13.1.1.5 Záněty alterativní (nekrolytické)...97 // 13.1.2 Exsudativní záněty kůže...97 // 13.1.2.1 .97 // 13.1.2.1.1 Záněty serózně exsudativní...97 // 13.1.2.1.2 Dermatitidy serózní (exsudativní) s vyznačenou vaskulární složkou...98 // 13.1.2.2 .99 // 13.1.2.2.1 Povrchové hnisavé exsudativní záněty kůže...99 // 13.1.2.2.2 Hnisavé folikulární a jiné procesy ...99 // 13.1.2.2.3 Hnisavé granulomatózní záněty...99 // 13.1.2.3 Nehnisavé (exsudativní) dermatitidy... 100 // 13.1.2.4 Dermatitidy exsudativní s fibrinoidními změnami vaziva... 100 // 13.1.2.5 Dermatitidy s primární cévní složkou... 101 // 13.1.3 Proliferaiivní záněty... 102 // 13.1.4 Granulomatózní a specifické záněty kůže... 102 // 13.1.5 Dermatomykózy... 102 // 13.2. Hyperplastické a nádorovité procesy epidermis... 103 // 13.2.1 Hyperkeratózy... 103 // 13.2.2 Papilomatózně akantotické hyperkeratózy... 103 // 13.2.3 Pseudoepiteliomatózní hyperplázie a jiné prekancerózy... 104 // 13.3 Nádoiy... 104 // 13.3.1 Nádory epidermis...
104 // 13.3.2 Trichoepitelové nádory... 104 // 13.3.3 Nádory a cysty kožních žláz... 105 // 13.3.4 Mezenchymové nádory... 105 // 13.3.5 Névy... 107 // 14 Smysly (A. Jirásek)... 109 // 14.1 Oko... 109 // 14.1.1 Nenádorové afekce... 109 // 14.1.2 Nádory... 109 // 14.1.3 Orbita... 109 // 14.2 Ucho... 110 // 14.2.1 Nenádorové afekce... 110 // 14.1.2 Nádor)’... 110 // 15 Patologie novorozence (B. Habanec)... 111 // 15.1 Mors praenatalis... 112 // 15.2 Mors neonatalis... 112 // 15.2.1 Hyalinní membrány (HM)... 113 // 15.2.2 Bronchopulmonální dysplázie (BPD)... 113 // 15.2.3 Intersticiální emfyzém (IE)... 114 // 15.2.4 Extrapulmonální komplikace... 115 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC