Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Praha : Český spisovatel, 1993

objednat
ISBN 80-202-0421-0
000103143
Rekat.
Obsah // 9 Roztočení kola // 11 Modlitba (Cesta k mrazu, Jarní almanach básnický 1940, Lidové noviny 5. L 1940) // 12 Návrat (Cesta k mrazu, Národní práce 23. 6. 40, Lidové noviny 15. 7. 40 - přetištěno z Cesty k mrazu) // 12 A. Gide, Remy de Gourmont 12 M. de Unamuno, G. Duhamel 12 Balada 14 Doma // 14 M. de Unamuno // 15 Cesta k mrazu (Cesta k mrazu) // 16 Poznámky // 17 Pramen písně // 18 Přijde čas // 18 Rty písně (Cesta ? mrazu) // 19 Teďje Nový rok // 19 Holub na střeše (Cesta ? mrazu, Národní noviny v červnu 40, Nedělní list z října 40 - obojí přetištěno z Cesty ? mrazu) // 20 Jednoho dne (Cesta ? mrazu, Naše zprávy 24. 2. 40) // 21 Vyprávění z noci // 22 Ústí písně (Cesta ? mrazu) // 23 Vesele, vesele (Cesta ? mrazu) // 24 W. Shakespeare, Abakuk // 24 Bouře (Cesta ? mrazu) // 25 Noční jízda < Cvičení > // 25 Jaké to teď nastalo období // 26 Zimní procházka křížem krážem (Cesta ? mrazu) // 27 V. Dyk // 28 Prázdná sklenička // 28 Měl jsem napsat // 29 Snad se to neříká (Lidové noviny 23. 1. 40) // 29 Jsem unaven // 30 Všude jsou oči // 31 Na plný hlas (Cesta ? mrazu, Program D 40, 7. 5. 40) // 31 Milé světlo // 31 Přece jen // 32 Skloň se ? trávě (Cesta ? mrazu, Večerní České slovo 23. 5. 40 - přetištěno z Cesty ? mrazu) // 33 V. Larbaud // 33 Moto ? básni V mamince // 34 Mám skoro za sebou // 34 Myšlenka z procitání // 35 Protože jsem nemohl // 35 M. Bontempelli, R. M. Rilke // 36 Velmi
zřetelně // [294] // 36 // 37 // 38 // 38 // 39 // 39 // 40 // 40 // 40 // 41 // 41 // 42 // 42 // 43 // 43 // 44 // 44 // 45 // 45 // 46 // 48 // 48 // 49 // 49 // 50 // 51 // 53 // 53 // 54 // 54 // 55 // 56 // 57 // 57 // 57 // 58 // 58 // 59 // 60 // 61 // 61 // 62 // 62 // 63 // 63 // 63 // Tajemství Dnes v noci Je druhého února Jsou chvíle F. Tombari, H. Ibsen Celý rok Nepůjde to teď R. M. Rilke // J. Giraudoux Únorový slib Dopis // Bože, to jsou noci // Zbývá mi // Pomalý epitaf // Zdálo se mi // Ze všeho zklamán // Malá odpověď velkému proč // Předjaří (Ohnice, České slovo v lednu 41, Večerní České slovo v únoru 41) // Kolo se točí // Kam se nesmí (List mladých 27. 4. 40) // Stále jen sníh! (Ohnice) // Dnes v noci Nad rakví Tiše v noci Malá zpověď Oč opuštěn Daleko za matkou Ach vidím! // Klenba (Ohnice) // Z dopisů Vrže to Unavený pták A ještě // Vzpomínám si Calderón // Koncept kteréhosi dopisu Na slunci Elegie (Ohnice) // V noci (Ohnice) // Zem, říše otvorů (Ohnice) // Včera zase // A. ďAubigné // Koš s jahodami (Ohnice) // F. Tombari Lafcadio! // A v půl druhé odpoledne // [295] // 64 // 64 // 65 // 65 // 65 // 66 // 67 // 68 // 68 // 69 // 70 // 70 // 70 // 71 // 71 // 71 // 72 // 72 // 74 // 74 // 75 // 76 // 76 // 77 // 77 // 77 // 78 // 79 // 79 // 80 // 81 // 82 // 83 // 84 // 84 // 84 // 85 // 86 // 86 // 86 // 87 // 87 // 88 // 89 // 89 // 89 // 90 // Krásná (Ohnice) // Vždycky se našla
ruka (Ohnice) // R. L. Stevenson Co zpívá voda Vlahost věcí // Řecká báseň (Kritický měsíčník, III. roč., č. 5-6, 19. 6. 40) Pošetilosti, kde jsi? // V noci se mi zdálo Poslední přání (Ohnice) // Jaro (Lidové noviny 3. 4. 40) // Motám se štěstím // F. Blei, Z. Urbánek Ch. de Laclos, Rachilde Režíruji J. Demi Nepřítomnosti // Když tma je dvojitá (Ohnice) // Poznámky Hle, liják... // Sen z 27. na 28. 3. // Zamknutí Ošklivá pohádka Pohádka < Cvičení > // Prostranství // Rachilde // Báseň šera (Ohnice) // Touha (Ohnice) // Vítězství Celý den Skleničky // V noci na 9. dubna Odnikud (Ohnice) // Dopoledne // A večer // Skála u jezera (Ohnice, Večerní České slovo v únoru 41) Jaká síla Smutná (Ohnice) // Konečně Dnes už také Zdola // Půl druhé ráno Kamínek (Ohnice) // Z dopisu // Nebe plné zapadání Noc ladí < Cvičení > // V. Závada, J. Vrchlický, J. Seifert Poznámky // [296] // 90 // 91 // 91 // 92 // 92 // 93 // 94 // 94 // 95 // 96 // 96 // 97 // 97 // 98 // 98 // 98 // 99 // 99 // 101 // 101 // 101 // 102 // 102 // 103 // 103 // 103 // 104 // 104 // 105 // 105 // 106 // 106 // 107 // 107 // 108 // 108 // 108 // 109 // 111 // 112 // 112 // 113 // 113 // 114 // 114 // 115 // 115 // Mrtvé jaro (Ohnice) // Teskná procházka Pokračování Po smrti (Ohnice) // Co uděláme // Hladící dlaň (Naše zprávy 7. 8. 40) Tanec smrti Kniha žalmů Protože // Strom (Ohnice) // Čtyři dny Pohřeb (Ohnice) // Do knihy
básní R. Henriques, F. X. Salda Verše z minulé stránky L. Aragon Modlitba // Ta krajina (Ohnice) // Z nejtiššího výkřiku rouhače 23. 5. 37 F. M. Dostojevskij Po Henriquesově románu Před chvílí // Mamince (Naše zprávy 7. 8. 40) Takové skoky // Potkal jsem studánku (Ohnice) // Za mnou F. X. Salda // Báseň nové slávy (Ohnice) // Báseň nového odpočinku J. Vrchlický // Z Šaldových dopisů Z. B. // Loučení jara // Cvičení o smrti (Ohnice) // Bude to tak Dnes jsem dostal J. Opolský Na procházce Dopis a odpověď Ztracený voják (Ohnice) // Ten týden Čí jsem? (Ohnice) // Svět bývalého básníka Nenarozený (Ohnice) // V. Závada // To jediné // Těžké cvičení // První z červivých měsíců // [297] // 116 // 116 // 117 // 117 // 118 // 118 // 119 // 119 // 119 // 119 // 119 // 120 // 120 // 122 // 122 // 123 // 123 // 124 // 126 // 126 // 126 // 127 // 127 // 128 // 129 // 129 // 130 // 130 // 131 // 131 // 132 // 132 // 133 // 134 // 134 // 135 // 136 // 138 // 138 // 139 // 139 // 140 // 140 // 141 // 142 // 142 // 143 // Nenapsaná (Ohnice) // Ohnice (Ohnice) // Včera o půlnoci // Na starých stromech (Ohnice) // Život (Ohnice) // Zase jeden večer V této chvíli Výpisky z V. Navrátila Kdo je to? // Ještě než usne (Ohnice) // J. Demi // Cvičení se slovy Červnové odpoledne // Stará knížka (Ohnice, České slovo v lednu 41) Vrátil jsem se právě Kouří se z komína (Ohnice) // Sen z 15. na 16. června Báseň o sítu
J. Vrchlický Černý obraz (Ohnice) // Pomatení biřici Cvičení v šeru (Ohnice) // První báseň (Ohnice) // Na světě je nenávist Poznámky Dívčí (Ohnice) // A řekněte jim Západ (Ohnice) // Dobré, klidné // Tuchasmrti // Pojď, Žíhaná kniho // Říkal jsem si // T. Carlyle, J. Demi // Malá příroda (Naše zprávy 12. 10. 40) // Báseň léta (Ohnice, Program D 41, 6. 11. 41) Setkání ve snu Dávné dopisy Vločky (Ohnice) // Otázky // Zítra // Dnes // Doznělá (Ohnice) // Triptych (Ohnice) // Na dnešní noc // Tajná // Poznámky // Skonávají se slova Jobova (Ohnice) // [298] // 143 // 144 // 145 // 146 // 146 // 146 // 147 // 147 // 148 // 148 // 149 // 150 // 150 // 151 // 151 // 152 // 152 // 152 // 153 // 154 // 154 // 155 // 155 // 156 // 156 // 157 // 157 // 158 // 159 // 160 // 161 // 162 // 163 // 163 // 164 // 164 // 165 // 166 // 166 // 167 // 168 // 168 // 168 // 169 // 169 // 170 // 170 // A hrají píseň W. Shakespeare Křtitel (Ohnice) // K. Horký Přísloví // Pojď, Žíhaná kniho // Cvičení // Dopis // Na zimu myslil jsem (Ohnice) // Dopis a odpověď Prudká (Ohnice) // Četl jsem // Rondel na starý verš Nedělní dopoledne První noc (Ohnice) // F. M. Dostojevskij // Na stráních // Řeč ? nepřítomnému // Cvičení o polibku // Kačátku Dedoovi // Břeh // Chtěl bych Park // Jak pojmenovat Dnes, 26. července Věrná (Ohnice) // Výrostek (Ohnice) // Poznámky Mé město (Ohnice) // Výstava bezútěšnosti // Svatý
Jakub (Cyklus Kutné Hory) // Sen o třech mrtvých // J. Fabricius, R. M. Rilke // Přetekla nádoba // Hořká // Nebeský trubač (Cyklus Kutné Hory) Ty krásný anděle Boží muka (Cyklus Kutné Hory) Dětská (Ohnice) // Aforismy // V potu tváře // Od té doby // Cvičení v únavě // Nešel jsem // Zde na světě // V. Chlebníkov, Marek // Socha (Cyklus Kutné Hory) // [299] // 171 // 171 // 172 // 173 // 173 // 174 // 177 // 177 // 178 // 178 // 179 // 180 // 181 // 181 // 182 // 182 // 183 // 184 // 184 // 185 // 185 // 186 // 186 // 187 // 187 // 187 // 188 // 188 // 189 // 189 // 190 // 190 // 191 // 191 // 192 // 192 // 193 // 193 // 194 // 194 // 195 // 195 // 195 // 196 // 197 // 197 // 198 // Ticho, ticho Pojď, napij se Jednou provždy Stromy (Ohnice) // Poznámky Dostal jsem lístek Prach Večer // Matouš, V. Fingerová Z ničeho nic Trestná (Ohnice) // Zapisuji rozmluvu Báseň naděje (Ohnice) // Moje milovaná Citát a dokument // Kamenná kašna (Cyklus Kutné Hory) Zdálo se Ranění (Ohnice) // Včera zemřel Sonet // Jak jsem si pěkně odpočinul Matka boží (Cyklus Kutné Hory) Praho, jak jsi cizí! // Napsal jsem včera E. O’Neill // Co mi řekl kanárek (Ohnice) // Co jsem odpověděl kanárkovi (Ohnice) Co bys chtěl víc? // Ranění II Hodnota Jedno okno Jdi větrem Dolů! o // Pláč Jeremiášův // L. Bloy // Podzim (Ohnice) // Divadlo Zlé období Jak jinak Večer příštího dne Už ani nevím Upravuji do své řeči Zavátá stanice
Na návštěvě Na hranici Abych korunoval Ty minulé dny // [300] // 198 // 198 // 199 // 199 // 200 // 201 // 201 // 202 // 202 // 203 // 203 // 204 // 205 // 206 // 206 // 206 // 208 // 208 // 208 // 211 // 212 // 213 // 213 // 214 // 214 // 215 // 215 // 216 // 216 // 217 // 217 // 218 // 218 // 218 // 219 // 219 // 219 // 219 // 219 // 220 // 220 // 221 // 221 // 221 // 222 // 224 // 224 // Mystérie, mystérie Poslední báseň (Ohnice) // Ó Bože můj Dostal jsem dnes Jsou věci Jsem první večer Jak to bylo? // Kolo stojí Jsi na návštěvě Už ani psát... // Přišel čas... // Noční (Ohnice) // Okno, okno... // Teď, kdy je Ohnice Oblékl jsem Zle // E. O’Neill // Pláč Jeremiášův 3 // Jeremiášův pláč // Když jsem dopsal // A co jsem s takovou vírou // Vlak odjíždí // Zapisuji si // Pro ni // Rodinovo muzeum // G. Duhamel, W. Shakespeare, Zangwill, L. Bloy // Ukolébavka // Jablko, jablko // Kolik je hodin? // Po hudbé Sen o Otovi Pak jsem strávil Věčně Je to dnes V noci // Teď jsem vlastně // Prokletí // Ticho // Ještě si zakouřím Už nikdy O. Fischer Dny utíkají Je půlnoc Básnička // Náhodně ze Shakespeara Rozhovor (Scestí) // L. Bloy, Rachilde // [301] // 225 Zákazy // 225 Své mrtvé, matko... // 226 28. řijen // 227 Vánice nicoty // 227 Zítra se rozhodne // 228 Pravopisné přepisování nářků 228 M. J. Lermontov // 228 Je to v pořádku // 229 Klín // 230 Miti mýtinu 230 Šel jsem tam // 230 Popíjím // 231 Když
poláme se šíp // 231 Vy jste, pane // 232 To jsem napsal včera 232 [M. Hanuš] // 232 Báseň o lásce // 233 Položil se na mne // 233 L. Pirandello // 234 A druhý den // 234 Ó, nesvlékej se jako růže (Scestí) // 234 Zatímco // 235 I. Zangwill, H. Heine 235 Vidím před sebou // 235 A dál // 236 Jízda (Scestí) // 236 Žehrají // 236 Jób // 237 Řeka // 237 Čtyři poznámky // 238 Jako bych spal // 239 Přehoupl jsem se // 239 Náhodně ze Shakespeara // 240 Cvičení z četby // 240 Sen o ráji // 241 [A. Rimbaud] // 241 Je válka... // 241 Pár minut... // 242 Plno knih 242 Na cestu // 242 Jak to tedy bylo? // 243 Hymna // 245 Pak // 246 Zdál se mi sen 246 Jak smutný // 246 „Rez neunikne svému železu“ // 246 Ch. Dickens • // [302] // 247 // 247 // 248 // 249 // 249 // 249 // 250 // 250 // 250 // 251 // 251 // 251 // 252 // 253 // 253 // 254 // 254 // 255 // 255 // 256 // 256 // 257 // 257 // 257 // 258 // 258 // 258 // 259 // 259 // 262 // 263 // 263 // 264 // 264 // 265 // 265 // 266 // 266 // 268 // 269 // 269 // 271 // 271 // 272 // 274 // 282 // 286 // Slavnost (Scestí) // Anketa // Blahoslaveni mrtví (Scestí) // Tenké cvičení // Ó bratříčku // Zatím se mi podařilo // Budoucí (Kritický měsíčník 24. 12. 40) // Venku někdo křičí // Co je dnes? // Co bylo včera? // Nedokončená Mendian Teď je // První modlitba (Scestí) // V cizině (Scestí) // Včera byli mí domácí Kromě toho od rána do večera Je to vlastně zázrak
// U tebe teplo je... (Scestí) // Ne že bych plakal // Něco leteckého se mi zdálo // Květiny // Cvičení o básničce Roztrhl jsem si Vracím se Bude brzo půlnoc N. Gumilev Odpůldne Sen duše T. Wolfe Ničte! // V čekacím sále Druhá modlitba (Scestí) // T. Wolfe // Sedíš za večera Nevyspalý // Červený obraz (Scestí) // Epitaf // Pokračujme v líčení nemoci Epitaf // Věčný exodus Obsah Cesty ? mrazu Hlavní recenze [O Cestě ? mrazu] Obsah Ohnice (před cenzurou) // Četba 1940 Vysvětlivky Ediční poznámka // [303]

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC