Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2005
247., [16] s. obr. příl.
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 80-247-0931-7 (brož.)
ISBN 978-80-247-6369-9 (online ; pdf)
Na obálce též logo Avicenum
Bibliografie na s. 235-235, rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
Lékařství soudní - pojednání
Právo medicínské - pojednání
000103163
Úvod 9 // 1 Soudně lékařská thanatologie a traumatológie (J. Štefan) 11 // 1.1 Smrt 11 // 1.2 Posmrtné změny 12 // 1.2.1 Posmrtné skvrny (livores mortis) 12 // 1.2.2 Posmrtná ztuhlost (rigor mortis) 14 // 1.2.3 Chladnutí těla (algor mortis) 15 // 1.2.4 Zasychání kůže a slizníc 16 // 1.2.5 Autolýza 17 // 1.2.6 Hniloba, tlení 17 // 1.2.7 Biologičtí činitelé urychlující rozklad 18 // 1.2.8 Mumifikace, adipocire 19 // 1.2.9 Balzamování, konzervace 20 // 1.3 Prohlídka a pitva zemřelých 20 // 1.4 Identifikace 25 // 1.5 Náhlé úmrtí 28 // 1.6 Násilná smrt 34 // 1.7 Poranění ostrým nástrojem 34 // 1.7.1 Řezné rány 34 // 1.7.2 Sečné rány 36 // 1.7.3 Bodné rány 37 // 1.8 Poranění tupým nástrojem 39 // 1.8.1 Pohmoždění (contusio) kůže 40 // 1.8.2 Oděrky (excoriationes) 40 // 1.8.3 Krevní výrony (hematoma) 41 // 1.8.4 Tržně zhmožděné rány (vulnera contusolacera) 42 // 1.8.5 Tupá poranění vnitřních orgánů 43 // 1.8.6 Zlomeniny 49 // 1.8.7 Rány vzniklé kousnutím 52 // 1.9 Střelné rány (vulnera sclopetaria) 53 // 1.10 Dušení 58 // 1.10.1 Oběšení 60 // 1.10.2 Uškrcení 62 // 1.10.3 Zardoušení 63 // 1.10.4 Zakrytí nosu a úst 64 // 1.10.5 Vdechnutí cizích těles 65 // 1.10.6 Utopení 66 // 1.10.7 Traumatická asfyxie (smáčknutí trupu) 69 // 1.10.8 Vdechování vzduchu neadekvátního složení 69 // 1.10.9 Nepřirozená (neadekvátní) poloha těla 70 // 1.11 Exploze 70 // 1.12 Pracovní úrazy 72 // 1.13 Mimopracovní úrazy 74 // 1.13.1 Domácí úrazy 74 // 1.13.2 Sportovní úrazy 75 // 1.13.3 Dopravní úrazy 75 // 1.14 Poranění fyzikálním násilím 79 // 1.14.1 Vysoká teplota a nízká teplota 79 // 1.14.1.1 Úpal, úžeh 79 // 1.14.1.2 Popálení, opaření 80 // 1.14.1.3 Omrznutí 82 // 1.14.1.4 Podchlazení (hypotermie) 83 // 1.14.2 Elektrický proud, zasažení bleskem 84 //
1.14.3 Změny atmosférického tlaku 87 // 1.14.4 Záření 89 // 1.15 Poškození chemickými látkami - otravy 91 // 1.15.1 Obecná část 92 // 1.15.2 Psychofarmaka 97 // 1.15.3 Hypnotika 99 // 1.15.4 Opiáty a jiné omamné látky 101 // 1.15.5 Atropin 102 // 1.15.6 Těkavé narkotické látky 102 // 1.15.7 Halucinogeny 103 // 1.15.8 Psychostimulancia 104 // 1.15.9 Kokain 104 // 1.15.10 Oxid uhelnatý 105 // 1.15.11 Ostatní krevní a tkáňové jedy 107 // 1.15.12 Etylalkohol (etanol) 108 // 1.15.13 Metylalkohol 110 // 1.15.14 Etylenglykol 111 // 1.15.15 Pesticidy (insekticidy a herbicidy) 111 // 1.15.16 Poživatiny 112 // 1.15.17 Hmyzí jed 115 // 1.15.18 Hadí jed 115 // 1.15.19 Anorganické jedy 115 // 1.15.19.1 Kyseliny a zásady 115 // 1.15.19.2 Arzen 116 // 1.15.19.3 Olovo 116 // 1.15.19.4 Rtuť 117 // 1.15.19.5 Thallium 117 // 1.16 Hladovění 118 // 2 Úloha lékaře v soudním řízení (J. Štefan) 121 // 2.1 Lékařské potvrzení, odborné vyjádření 121 // 2.2 Lékař jako svědek 122 // 2.3 Lékař jako znalec, znalecký posudek 123 // 2.4 Soudní pitva 126 // 2.5 Zdravotnická dokumentace a její význam 127 // 2.6 Prohlídka a vyšetření poškozeného 128 // 2.7 Prohlídka a vyšetření osob podezřelých ze spáchání trestného činu 129 // 2.7.1 Nepříčetnost, stav zmenšené příčetnosti 132 // 2.7.2 Ochranná opatření 133 // 2.8 Mechanismus zranění 134 // 2.9 Příčinná souvislost 135 // 2.10 Kvalifikace poranění v trestním řízení 137 // 2.10.1 Ublížení na zdraví 137 // 2.10.2 Těžká újma na zdraví 139 // 2.11 Týrání svěřené osoby 144 // 2.12 Vražda 146 // 2.12.1 Vražda novorozeného dítěte matkou 149 // 2.12.2 Opuštění dítěte 152 // 2.13 Sebevražda (suicidium), účast na sebevraždě 152 // 2.14 Fyzické napadení, loupež, rvačka 156 // 2.15 Nedovolené přerušení těhotenství 160 //
2.16 Znásilnění 162 // 2.17 Pohlavní zneužití 165 // 2.18 Šíření nakažlivé choroby 166 // 2.19 Ohrožování pohlavní nemocí 167 // 2.20 Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými potřebami 167 // 2.21 Ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství 168 // 2.22 Alkohol a bezpečnost v dopravě 171 // 2.23 Drogová závislost (toxikománie) 175 // 2.23.1 Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek 177 // 2.24 Odškodňování za bolest a ztížení společenského uplatnění 179 // 3 Medicínsko-právní problematika (J. Mach) 183 // 3.1 Právní postavení, práva a povinnosti zdravotnických pracovníků 183 // 3.1.1 Základní právní předpisy medicínského práva 185 // 3.1.2 Povinnost zdravotnického pracovníka poskytnout první pomoc 187 // 3.1.3 Povinnost mlčenlivosti, její prolomení a neoprávněné nakládání s osobními údaji 190 // 3.2 Vztah lékař - pacient, poučení a souhlas, informovaný souhlas, pozitivní a negativní revers 195 // 3.2.1 Informace o nepříznivém zdravotním stavu a infaustní diagnóze 198 // 3.2.2 Souhlas pacienta s poskytováním zdravotní péče a pozitivní // revers 199 // 3.2.3 Nesouhlas pacienta s výkonem zdravotní péče - negativní revers 201 // 3.2.4 Provádění zdravotních výkonů bez souhlasu pacienta 202 // 3.2.5 Zdravotní výkony u dětí a osob nezpůsobilých k právním úkonům bez souhlasu zákonných zástupců nebo opatrovníka 203 // 3.2.6 Defence a povinnosti zdravotnického zařízení v případě detence 204 // 3.3 Transplantace, odběr krve, odnímání částí lidského těla v souvislosti s léčebně preventivní péčí 206 // 3.3.1 Transplantace 206 // 3.3.2 Odběr tkání a orgánů od žijících dárců 206 // 3.3.3 Odběr od zemřelých dárců 208 //
3.3.4 Odnímání částí lidského těla v souvislosti s léčebně preventivní péčí, lékařskou vědou, výzkumem a výukovými účely, odběr krve, tkání a orgánů 211 // 3.4 Postup lege arlis, non lege artis, vitium arlis 211 // 3.5 Trestní odpovědnost zdravotnického pracovníka 214 // 3.5.1 Nejčastější trestné činy, ke kterým dochází v souvislosti s výkonem lékařského povolání 217 // 3.6 Znalecké posudky hodnotící postup při poskytování zdravotní péče 219 // 3.6.1 Odborné posudky znaleckých komisí a vědecké rady České lékařské komory 222 // 3.7 Česká lékařská komora - Disciplinární řád a Etický kodex 225 // 3.8 Nejčastější chyby a nedostatky při poskytování zdravotní péče 226 // 3.9 Prevence právních problémů - doporučení 228 // Vzor Informovaný souhlas 231 // Vzor Revers 233 // Literatura 235 // Rejstřík 237

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC