Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2005
247.,[16] s.obr.příl.
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 80-247-0931-7 (brož.)
ISBN 978-80-247-6369-9 (online ; pdf)
Na obálce též logo Avicenum
Obsahuje fotografie, rejstřík
Bibliografie na s. 235-235
Popsáno podle tištěné verze
Lékařství soudní - pojednání
Právo medicínské - pojednání
000103163
Obsah // Úvod...9 // 1 Soudně lékařská thanatologie a traumatológie (J. Štefan)...11 // 1.1 Smrt... 11 // 1.2 Posmrtné změny...12 // 1.2.1 Posmrtné skvrny (livores mortis)...12 // 1.2.2 Posmrtná ztuhlost (rigor mortis) ...14 // 1.2.3 Chladnutí těla (algor mortis)...15 // 1.2.4 Zasychání kůže a slizníc...16 // 1.2.5 Autolýza...17 // 1.2.6 Hniloba, tlení... 17 // 1.2.7 Biologičtí činitelé urychlující rozklad ...18 // 1.2.8 Mumifikace, adipocire ...19 // 1.2.9 Balzamování, konzervace...20 // 1.3 Prohlídka a pitva zemřelých...20 // 1.4 Identifikace...25 // 1.5 Náhlé úmrtí...28 // 1.6 Násilná smrt...34 // 1.7 Poranění ostrým nástrojem...34 // 1.7.1 Řezné rány...34 // 1.7.2 Sečné rány...36 // 1.7.3 Bodné rány ...37 // 1.8 Poranění tupým nástrojem ...39 // 1.8.1 Pohmoždění (contusio) kůže...40 // 1.8.2 Oděrky (excoriationes)...40 // 1.8.3 Krevní výrony (hematoma)...41 // 1.8.4 Tržně zhmožděné rány (vulnera contusolacera) ...42 // 1.8.5 Tupá poranění vnitřních orgánů...43 // 1.8.6 Zlomeniny...49 // 1.8.7 Rány vzniklé kousnutím...52 // 1.9 Střelné rány (vulnera sclopetaria)...53 // 1.10 Dušení...58 // 1.10.1 Oběšení...60 // 1.10.2 Uškrcení...62 // 1.10.3 Zardoušení...63 // 1.10.4 Zakrytí nosu a úst...64 // 1.10.5 Vdechnutí cizích těles...65 // 1.10.6 Utopení...66 // 1.10.7 Traumatická asfyxie (smáčknutí trupu)...69 // 1.10.8 Vdechování vzduchu neadekvátního složení...69 // 1.10.9 Nepřirozená
(neadekvátní) poloha těla...70 // 1.11 Exploze ...70 // 1.12 Pracovní úrazy...72 // 1.13 Mimopracovní úrazy ...74 // 1.13.1 Domácí úrazy...74 // 1.13.2 Sportovní úrazy...75 // 1.13.3 Dopravní úrazy ...75 // 1.14 Poranění fyzikálním násilím...79 // 1.14.1 Vysoká teplota a nízká teplota...79 // 1.14.1.1 Úpal, úžeh...79 // 1.14.1.2 Popálení, opaření...80 // 1.14.1.3 Omrznutí...82 // 1.14.1.4 Podchlazení (hypotermie)...83 // 1.14.2 Elektrický proud, zasažení bleskem...84 // 1.14.3 Změny atmosférického tlaku ...87 // 1.14.4 Záření...89 // 1.15 Poškození chemickými látkami - otravy...91 // 1.15.1 Obecná část...92 // 1.15.2 Psychofarmaka...97 // 1.15.3 Hypnotika...99 // 1.15.4 Opiáty a jiné omamné látky... 101 // 1.15.5 Atropin... 102 // 1.15.6 Těkavé narkotické látky... 102 // 1.15.7 Halucinogeny... 103 // 1.15.8 Psychostimulancia... 104 // 1.15.9 Kokain... 104 // 1.15.10 Oxid uhelnatý... 105 // 1.15.11 Ostatní krevní a tkáňové jedy... 107 // 1.15.12 Etylalkohol (etanol)... 108 // 1.15.13 Metylalkohol... 110 // 1.15.14 Etylenglykol... 111 // 1.15.15 Pesticidy (insekticidy a herbicidy) ... 111 // 1.15.16 Poživatiny... 112 // 1.15.17 Hmyzí jed... 115 // 1.15.18 Hadí jed... 115 // 1.15.19 Anorganické jedy... 115 // 1.15.19.1 Kyseliny a zásady... 115 // 1.15.19.2 Arzen... 116 // 1.15.19.3 Olovo... 116 // 1.15.19.4 Rtuť... 117 // 1.15.19.5 Thallium... 117 // 1.16 Hladovění... 118 // 2 Úloha lékaře v soudním řízení
(J. Štefan)... 121 // 2.1 Lékařské potvrzení, odborné vyjádření... 121 // 2.2 Lékař jako svědek... 122 // 2.3 Lékař jako znalec, znalecký posudek... 123 // 2.4 Soudní pitva... 126 // 2.5 Zdravotnická dokumentace a její význam ... 127 // 2.6 Prohlídka a vyšetření poškozeného... 128 // 2.7 Prohlídka a vyšetření osob podezřelých ze spáchání trestného činu... 129 // 2.7.1 Nepříčetnost, stav zmenšené příčetnosti... 132 // 2.7.2 Ochranná opatření... 133 // 2.8 Mechanismus zranění... 134 // 2.9 Příčinná souvislost ... 135 // 2.10 Kvalifikace poranění v trestním řízení... 137 // 2.10.1 Ublížení na zdraví... 137 // 2.10.2 Těžká újma na zdraví... 139 // 2.11 Týrání svěřené osoby... 144 // 2.12 Vražda... 146 // 2.12.1 Vražda novorozeného dítěte matkou... 149 // 2.12.2 Opuštění dítěte ... 152 // 2.13 Sebevražda (suicidium), účast na sebevraždě... 152 // 2.14 Fyzické napadení, loupež, rvačka... 156 // 2.15 Nedovolené přerušení těhotenství... 160 // 2.16 Znásilnění... 162 // 2.17 Pohlavní zneužití... 165 // 2.18 Šíření nakažlivé choroby... 166 // 2.19 Ohrožování pohlavní nemocí... 167 // 2.20 Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými potřebami... 167 // 2.21 Ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství... 168 // 2.22 Alkohol a bezpečnost v dopravě... 171 // 2.23 Drogová závislost (toxikománie)... 175 // 2.23.1 Nedovolená výroba a držení omamných
a psychotropních látek . . 177 // 2.24 Odškodňování za bolest a ztížení společenského uplatnění ... 179 // 3 Medicínsko-právní problematika (J. Mach)... 183 // 3.1 Právní postavení, práva a povinnosti zdravotnických pracovníků... 183 // 3.1.1 Základní právní předpisy medicínského práva... 185 // 3.1.2 Povinnost zdravotnického pracovníka poskytnout první pomoc . . 187 // 3.1.3 Povinnost mlčenlivosti, její prolomení a neoprávněné // nakládání s osobními údaji ... 190 // 3.2 Vztah lékař - pacient, poučení a souhlas, informovaný souhlas, pozitivní // a negativní revers... 195 // 3.2.1 Informace o nepříznivém zdravotním stavu a infaustní // diagnóze... 198 // 3.2.2 Souhlas pacienta s poskytováním zdravotní péče a pozitivní // revers... 199 // 3.2.3 Nesouhlas pacienta s výkonem zdravotní péče - negativní // revers... 201 // 3.2.4 Provádění zdravotních výkonů bez souhlasu pacienta... 202 // 3.2.5 Zdravotní výkony u dětí a osob nezpůsobilých k právním // úkonům bez souhlasu zákonných zástupců nebo opatrovníka . . . 203 // 3.2.6 Defence a povinnosti zdravotnického zařízení v případě // detence...204 // 3.3 Transplantace, odběr krve, odnímání částí lidského těla v souvislosti // s léčebně preventivní péčí... 206 // 3.3. 1 Transplantace... 206 // 3.3.2 Odběr tkání a orgánů od žijících dárců...206 // 3.3.3 Odběr od zemřelých dárců... 208 // 3.3.4 Odnímání částí
lidského těla v souvislosti s léčebně preventivní péčí, lékařskou vědou, výzkumem a výukovými účely, odběr // krve, tkání a orgánů... 211 // 3.4 Postup lege arlis, non lege artis, vitium arlis...211 // 3.5 Trestní odpovědnost zdravotnického pracovníka...214 // 3.5.1 Nejčastější trestné činy, ke kterým dochází v souvislosti // s výkonem lékařského povolání...217 // 3.6 Znalecké posudky hodnotící postup při poskytování zdravotní péče...219 // 3.6.1 Odborné posudky znaleckých komisí a vědecké rady České // lékařské komory... 222 // 3.7 Česká lékařská komora - Disciplinární řád a Etický kodex ...225 // 3.8 Nejčastější chyby a nedostatky při poskytování zdravotní péče...226 // 3.9 Prevence právních problémů - doporučení...228 // Vzor Informovaný souhlas... 231 // Vzor Revers... 233 // Literatura...235 // Rejstřík // 237

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC