Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2001
180 s.

objednat
ISBN 80-247-0181-2 (brož.)
Psyché
Obsahuje rejstřík
Bibliografie na s. 174
Psychiatrie forenzní - příručky
Psychologie forenzní - příručky
000103420
OBSAH // PŘEDMLUVA... // 1 ÚVOD ... // (Pavel Pavlovský) // 1.1 Historické poznámky... // 1.2 Legislativa... // 1.3 Psychiatrický znalecký posudek... // 2 OBECNÁ PSYCHOPATOLOGIE... // (Pavel Pavlovský) // 2.1 Poruchy vědomí... // 2.2 Poruchy myšlení... // 2.3 Poruchy vnímaní... // 2.4 Poruchy emotivity ... // 2.5 Poruchy jednání... // 2.6 Poruchy paměti... // 2.7 Poruchy intelektu... // 2.8 Poruchy pudů... // 2.9 Poruchy osobnosti ... // 2.10 Vyšetřovací metody v psychiatrii... // 3 SPECIÁLNÍ PSYCHIATRIE... // (Pavel Pavlovský) // 3.1 Organické duševní poruchy... // 3.2 Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek . . . // 3.3 Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy (F20-F29)... // 3.4 Afektivní poruchy (F30-F39)... // 3.5 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy (F40-F47)... // 3.6 Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory (F50-F59)... // 3.7 Poruchy osobnosti a chování u dospělých (F60-F69)... // 3.8 Mentální retardace (F70-F79)... // Literatura... 77 // 4 FORENZNÍ PEDOPSYCHIATRIE...79 // (Eva Malá) // 4.1 Úvod a historické poznámky...79 // 4.1 Posuzování trestní odpovědnosti dětí a mladistvých...81 // 4.2 Posuzování svěřování dětí do péče...98 // 4.3 Hodnocení věrohodnosti...108 // 4.4 Týrané, zanedbávané a sexuálně zneužívané dítě...112 // 4.5 Problematika odškodňování...117 // 4.7 Způsobilost k právním úkonům...121 // Literatura...122 // 5 SOUDNÍ SEXUOLOGIE...124 // (Ladislav Procházka) // 5.1 Úvod...124 // 5.2 Sexuální chování...125 // 5.3 Forenzní posuzování sexuálního chování...126 // 5.4 Soudně znalecký sexuologický posudek...127 //
5.5 Poruchy pohlavní identity...129 // 5.6 Poruchy sexuální preference...129 // 5.7 Poruchy sexuální preference a sexuální delinkvence...138 // 5.8 Ochranné léčení sexuálních delinkventů...140 // Literatura...142 // 6 PSYCHOLOGICKÁ ZNALECKÁ ČINNOST...143 // (Ludmila Šrulová) // 6.1 Úvod...143 // 6.2 Osobnost...150 // 6.3 Motivace...161 // 6.4 Věrohodnost...169 // Literatura...174 // REJSTŘÍK...175

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC