Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:12x 
BK
2., rozš. a aktualiz. vyd.
Praha : Grada, 2004
204 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-247-0542-7 (brož.)
Obsahuje bibliografie, rejstřík
Psychiatrie forenzní - příručky
Psychologie forenzní - příručky
000103421
OBSAH // PŘEDMLUVA ? 2. VYDÁNÍ... 9 // PŘEDMLUVA ? L VYDANÍ...11 // L ÚVOD...13 // (Pavel Pavlovský) // 1.1 Historické poznámky...13 // 1.2 Legislativa...14 // 1.3 Psychiatrický znalecký posudek...21 // 2. OBECNÁ PSYCHOPATOLOGIE...23 // (Pavel Pavlovský) // 2.1 Poruchy vedomí...23 // 2.2 Poruchy myslení...25 // 2.3 Poruchy vnímaní...26 // 2.4 Poruchy emotivity...27 // 2.5 Poruchy jednaní...28 // 2.6 Poruchy paměti...3 i // 2.7 Poruchy intelektu...32 // 2.8 Poruchy pudů...32 // 2.9 Poruchy osobnosti...33 // 2.10 Vyšetřovací metody v psychiatrii...34 // 3. SPECIÁLNÍ PSYCHIATRIE...37 // (Pavel Pavlovský) // 3.1 Organické duševní poruchy (F00-F09)...37 // 3.1.1 Syndrom demence...37 // 3.1.2 Syndrom amnestický (F04)...45 // 3.1.3 Syndrom kvalitativní poruchy vedomí...46 // 3.1.4 Syndrom postkomoční a postkontuzní...49 // 3.2 Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních // látek (F10-F19)...50 // 3.2.1 Poruchy vyvolané požívaním alkoholu (FIO.x)...52 // 3.2.2 Poruchy vyvolané požívaním opioidú (F11.x)...59 // 3.2.3 Poruchy vyvolané požívaním kanabinoidu (F 12.x)...61 // 3.2.4 Poruchy vyvolané užívaním sedativ nebo hypnotik (F13.x)...62 // 3.2.5 Poruchy vyvolané požívaním kokainu (F 14.x)...62 // 3.2.6 Poruchy vyvolané požívaním jiných stimulancií // (včetně kofeinu) (F 15.x)... 63 // 3.2.7 Poruchy vyvolané požíváním halucinogenů (F16.x) 64 // 3.2.8 Poruchy vyvolané užívaním tabaku
(Fi7.x)... 64 // 3.2.9 Poruchy vyvolané užívaním organických rozpouštědel (F 18.x). ... 64 // 3.2.10 Poruchy vyvolané požíváním několika látek a požíváním jiných // psychoaktivních látek (F19.x)... 65 // 3.3 Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy (F20-F29) ... 66 // 3.3.1 Schizofrenie (F20)... 66 // 3.3.2 Schizotypní porucha (F21)... 69 // 3.3.3 Poruchy s bludy... 70 // 3.4 Afeklivní poruchy (F30-F39)... 72 // 3.5 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní // poruchy (F40-F47)... 74 // 3.6 Bchaviorální syndromy spojené a fyziologickými poruchami a somatickými // faktory (F50-F59)... 77 // 3.7 Poruchy osobnosti a chování u dospělých (F60-F69)... 79 // 3.7.1 Specifické poruchy osobnosti (F60)... 79 // 3.7.2 Přetrvávající změna osobnosti po katastrofické zkušenosti (F62.0) . . 84 // 3.7.3 Návykové a impulzivní poruchy (F63)... 84 // 3.7.4 Kompenzační neuróza (F68.0)... 86 // 3.8 Mentální retardace (F70-F79)... 88 // Literatura... 90 // 4. FORENZNÍ PEDOPSYCHIATRIE... 93 // (Eva Malá) // 4.1 Úvod a historické poznámky... 93 // 4.2 Posuzování trestní odpovědnosti dětí a mladistvých... 95 // 4.2.1 Výňatky ze zákona o soudnictví ve věcech mládeže 218/2003Sb. . . 95 // 4.2.2 Znalecké posudky z psychiatrie u adolescentů ...106 // 4.2.3 Poruchy chování a zneužívání návykových látek...108 // 4.2.4 Mentální retardace (MR)...120 // 4.2.5 Psychotické poruchy...121 // 4.3 Posuzování
svěřování dětí do péče...,24 // 4.3.1 Vybrané paragrafy...l2-‘5 // 4.3.2 Rozvody...126 // 4.3.3 Běžná praxe znaleckého posuzování ...128 // 4.4 Hodnocení věrohodnosti...’24 // 4.5 Týrané, zanedbávané a sexuálně zneužívané dítě...128 // 4.5.1 Sexuální zneužívání dítěte...139 // 4.6 Problematika odškodňování...142 // 4.7 Způsobilost ? právním úkonům...’46 // Literatura... ’42 // 5. SOUDNÍ SEXUOLOGIE...149 // (Ladislav Procházka) // 5.1 Úvod...’49 // 5.2 Sexuální chování...’50 // 5.2.1 Normalita sexuálního chování...’51 // 5.3 Forenzní posuzování sexuálního chování...’52 // 5.3.1 Diagnostické melody ...’53 // 5.4 Poruchy pohlavní idenlily...’56 // 5.5 Poruchy sexuální preference...’56 // 5.5.1 Přehled poruch sexuální preference...’57 // 5.6 Poruchy sexuální preference a sexuální delikvence...164 // 5.7 Ochranné léčení sexuálních delikventů ...’66 // Literatura...’68 // 6. PSYCHOLOGICKÁ ZNALECKÁ ČINNOST...169 // (Ludmila Šrutová) // 6.1 Úvod...’69 // 6.2 Psychologie, psychodiagnoslika, metody psychologického vyšetření...170 // 6.2.1 Klinické metody...’7’ // 6.2.2 Metody testové, testy ...’73 // 6.2.3 Psychologický znalecký posudek...’75 // 6.3 Osobnost...’76 // 6.3.1 Inteligence...’78 // 6.3.2 Temperament ...’80 // 6.3.3 Charakter...’8’ // 6.3.4 Agresivita...’83 // 6.4 Motivace...187 // 6.5 Věrohodnost...’95 // Literatura...’99 // REJSTŘÍK ...201

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC