Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.06.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Praha : XYZ, 2005
249 s.

objednat
ISBN 80-86864-33-2 (váz.)
Obsahuje předmluvu, úvod, doslov Pavla Kelly-Tychtla, údaje o autorce a její fotografii
Armáda československá - armáda sovětská - vztahy - ovlivňování - r. 1948-1983 - studie
Armáda sovětská - armáda československá - vztahy - ovlivňování - r. 1948-1983 - studie
Československo - Sovětský svaz - politika vojenská - r. 1948-1983 - studie
Sovětský svaz - Československo - politika vojenská - r. 1948-1983 - studie
000103706
Obsah // Předmluva /17 Úvod /19 // První kapitola: Vztahy mezi stranou a armádou ve východní Evropě /23 První dimenze /23 Druhá dimenze /25 // Povaha sovětského vlivu ve východní Evropě /25 Zaměření sovětského vlivu /29 Nástroje sovětské moci /33 // Oprávněnost užití metody případové studie (case study) /36 Shrnutí /37 // Druhá kapitola: Historické pozadí vztahu mezi stranou a armádou v Československu /42 // Zdroje sovětského a komunistického vlivu ve vývoji československých ozbrojených sil /44 Problémy při formování důstojnických sborů /47 Armáda a policie /58 Třetí kapitola: Budování armády socialistického typu, 1948-1956 /67 Čistka komunistických profesionálních důstojníků /70 Sovětizace československých ozbrojených sil /80 Nárůst strategické závislosti /82 Sovětská politika po Stalinově smrti /85 Čtvrtá kapitola: Československá lidová armáda po destalinizaci, 1956-1967 /92 // Změny v základnách sovětského vlivu uvnitř ČSLA /95 Role ČSLA v atomovém věku /99 Diskuse o obranném rozpočtu? /106 Profesionalizace ČSLA a problém legitimity /107 // Pátá kapitola: Armáda v období liberalizace, leden až srpen 1968 /116 Šejnova aféra a požadavek přehodnocení stranicko-vojenského systému /116 // Vnitřní armádní politika: boj o politickou kontrolu armády /121 Změny v politicko-vojenském aparátu v nové fázi socialismu /124 Hledání řešení dalších problémů v ČSLA /128
ČSLA a aliance /131 Šestá kapitola: Invaze a normalizace, srpen 1968-1975 /156 ČSLA a následky invaze /159 Problémy spojené s okupací /162 // Snahy o zachování nového vojensko-politického uspořádání /165 Požadavky konzervativního křídla ohledně „normalizace“ ČSLA /169 Čistka v řadách liberálních velitelů a představitelů nového konzervativního křídla /172 Konsolidace ČSLA: znovu vyvstává otázka politické loajality /178 Problémy spojené s náborem důstojníků: politická uvědomělost kontra odborná zdatnost podruhé /183 Dopad „normalizace“ na ČSLA /186 // Upevnění sovětské nadvlády: uplatnění nátlakových a demonstrativních prostředků /188 Sedmá kapitola: Československá lidová armáda po roce 1975 /197 Vytvoření politicky uvědomělé a profesionálně zdatné armády /197 Upevnění sovětské nadvlády /207 Osmá kapitola: Vztahy mezi komunistickou stranou a armádou v zemích východní Evropy: vliv sovětské moci /215 Doslov /240

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC