Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:16x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Knižní klub, 2002
384 s. : il.

objednat
ISBN 80-242-0853-9 (váz.)
Obsahuje barevné reprodukce
Obsahuje rejstřík
Umění - encyklopedie
000103720
? SAH // í|ä JAK POROZUMĚT // 1 II UMĚLECKÉMU DÍLU // 2 KLÍČE ? UMĚNÍ // 2 • Vnímání uměleckého díla // 4 • Barva // 6 • Světlo // 8 • Tvar // 10 • Pohyb // 12 • Prostor // 14 • Kompozice // 16 • Umělecký výraz 18 • Proporce 20 • Napětí 22 • Syntéza // 24 • Umění ve svých souvislostech: trh // 26 UMĚLECKÉ TECHNIKY 26 • Malba // 30 • Kresba // 32 • Grafika // 34 • Sochařství // 38 • Architektura // ?? DĚJINY // 43 UMĚNÍ___ // 44 • NEJSTARŠÍ CIVILIZACE // 44 • Prehistorie. Počátky umění // Paleolitické výtvarné projevy Expresivní symbolika neolitické revoluce 46 • Egypt v době faraónů Rezidence pro věčnost Chrámy pro velký počet bohů Umělecká řemesla: reliéf, malířství, sochařství a zlatnictví 48 • Civilizace starověkého Východu Dva tisíce let mezopotamského umění Blízký východ, místo setkání Umění založené na síle Perská říše // 50 KLASICKY STAROVEK // 50 • Předchůdci klasického světa Mínójská vláda nad mořem Bohové a válečníci: mykénský svět Smrt a hostiny v předřímské Itálii 52 • Řecká civilizace Archaické Řecko: zrod umění Rozkvět Atén a řecký klasicismus Helénismus // 54 • Římská říše // Republikánský Řím Velkolepost říše // 56 • Evropa barbarských národů // Pozdní starověk a raně křesťanské umění Vliv germánských národů // 58 STŘEDOVĚK // 58 • Byzantská říše // Symbolická
architektura Umění barvy // 60 • Umělecký projev islámu // Estetické zásady Muhammadova náboženství Islám ve Španělsku // Jathrib-Medína, Muhammadovo město // 62 • Románská architektura // Doba klášterů // Stavební zvláštnosti románského slohu Svatojakubská cesta // 64 • Gotická architektura // Stavební zvláštnosti gppky Gotické umění mimo Ile de France 66 • Středověké sochařství // Románská poučná názornost Výraz nového náboženského cítění 68 • Umění barvy // Románské fresky a miniatury Postupné zlidštění gotiky Vitraj // 70 RENESANCE // 70 • Znovuobjevení klasického světa // Rozchod s předchozím vývojem Vývoj teoretických zásad renesance // 72 • Renesanční architektura // Vymezení quattrocenta Zralost cinquecenta // 4 Giovanni Ranista Gaulli, výzdoba stropu v kostele II Gesu v Římě (1674—1679) // 74 • Renesanční sochařství Kolem florentského dómu Moc papežského Říma 76 • Renesanční malířství Možnosti 15. století Mistři 16. století Benátský kolorismus i* // 78 • Velcí humanisté Leonardo da Vinci (1452-1519) Michelangelo Buonarroti (1475-1564) // RafFaelo Santi (1483-1520) // Štěstí na kritiku // 80 • Renesance mimo Itálii I // Španělsko // Francie // Anglie // 82 • Renesance mimo Itálii II // Německo // Nizozemí // 84 • Manýrismus // Porušení renesančních architektonických zásad Forma serpentinata v sochařství Expresivní experimentování
v malířství Různé způsoby oslavy života // 86 BAROKO // 86 • Barokní teatrálnost // Charakteristické rysy barokní kultury Umění jako zbraň moci 88 • Barokní architektura I // Ve službách katolické církve v Itálii // 90 • Barokní architektura II // Vymezení vzoru v Německu a Rakousku Palladiův vliv v Anglii // Mezi náboženstvím a monarchií ve Španělsku 92 • Barolmí sochařství // Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) Francouzská mytologická mnohomluvnost Výraz náboženského cítění ve Španělsku // 94 • Malířství v Itálii a ve Francii Italské volby Francouzský klasicismus 96 • Malířství v Holandsku a ve Flandrech Vlámská rozbujelost Holandští mistři Žánrové malířství ve Flandrech a v Holandsku 98 • Španělský Zlatý věk // Andaluská a madridská škola Diego de Silva Velázquez (1599-1660) // 100 • Rokoko // Spojení všech umění Radostná intimita malířství // 102 19. STOLETÍ // 102 • Klasicistické umění // Nápodoba předloh se symbolickou hodnotou Návrat ke kánonu v sochařství Interpretace klasicismu v malířství 104 • Romantický génius // Francisco de Goya: osobitý vývoj ? romantismu První projevy romantismu Goya grafik // 106 • Romantické podněty // Francouzské zanícení Německý mysticismus Vzneseno v britském prostředí Umělecká hnutí vracející se ? minulosti // // 108 // • Architektonické vzory // Historismus v architektuře. Eklektická architektura Nové
materiály pro nové potřeby Urbanismus. Potřeby moderního města // ¦ Od realismu ? postimpresionismu Realismus // Impresionistické malířství Postimpresionistické přehodnocení Rodin. Interpretace impresionismu v sochařství // • Duch „fm-de-siécle“ // Secese // Různé názvy Směry v malířství // • Užité umění Návrat ? řemeslné tvorbě Zestetizování existence • // 1 Druhá avantgarda // Abstraktní expresionismus a informel Pop-art // Francouzský nový realismus Op-art a kinetické umění // • Od racionalismu ? postmoderně // Racionalismus // Frank Lloyd Wright a organická architektura // • Fotografie Možnosti nové techniky Experimentování s možnostmi // reprodukovaného obrazu 126 • Nové výrazové prostředky // Od specifického objektu ? odhmotnění díla // Exploze možností v postmoderní době Joseph Beuys. „Každý člověk je umělec.“ // 128 • Design // Historický vývoj průmyslového designu Modernismus: „Umění a technologie: nová jednota.“ (W. Gropius) Postmoderna: „Každý předmět je také znak.“ (Roland Barthes) // 130 UMĚNÍ AMERIKY // 130 • Předkolumbovské umění // Umění Mexika a Mezoameriky Andská oblast // 132 • Umění 16.-19. století // Interpretace importovaných vzorů 134 • Umění 20. století Mexický muralismus Moderní a tradiční výraz // 20. STOLETÍ 136 UMĚNÍ ASIE // Rozchod s tradicí I 136 • Čínské umění // Fauvismus. Osvobozená barva Od prehistorie
// Kubismus. Uvedení čtvrté dimenze do dynastie Čchin (??? // Futurismus. Opěvování stroje Od dynastie Chan JltJl // Picasso. Neustálý vývoj do mandžuského pronikání // Rozchod s tradicí II 138 • Korejské // Expresionismus. Životní tíseň a japonské umění JQ // Abstraktní umění. Odbourání věcného podnětu Korejská rozmanitost // Dadaismus. Provokace jako odpověď Buddhismus // Surrealismus. Vstup do podvědomí v Japonsku // Japonské umění od období Heian Otevření Japonska // 140 • Indické umění // Od počátků v údolí Indu do buddhistického období Od „klasického“ indického umění ? umění Thajů 142 • Africké a oceánské umění // Umělecké projevy afrického kontinentu Umělecké výrazy Oceánie // 145 // VIRTUÁLNÍ // MUZEUM // 146 DÍLA NEZNÁMÝCH MISTRŮ 184 AUTORSKÁ DÍLA // 313 UMĚNÍ OD A DO Z // 361 CHRONOLOGICKY PŘEHLED // 374 JMEN NÝ REJ SIRI ?

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC