Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.09.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Bibliografie
Praha : Ústav československých a světových dějin Československé akademie věd, 1979
421 stran ; 21 cm

objednat
000103747
Předmluva ...I - III. // I. SOCIÁLNÍ HNUTÍ PRACUJÍCÍCH V NÁMEZDNÍM POMĚRU ...1 // 1 . ODBOROVÉ HNUTÍ ...1 // A ...Obecná poje&iání o odborovém hnutí* Statistické // studie ...i // a) literatura ...i // b) časopisy ...1 // B. Činnost jednotlivých odborových ústředen ...5 // a) literatura ...5 // b) časopisy ...21 // C. Odborové hnutí podle jednotlivých tříd podnikání*. 49 // - Zemědělství, zahradnictví a chov zvířat* Lesnictví, myslivost a rybářství ...49 // a) literatura ...49 // b) Časopisy ...49 // - Hornictví, hutnictví ...59 // a) literatura ...59 // b) časopisy ....61 // - Zpracování kovů. Průmysl strojů, nástrojů a přístrojů ...96 // a) literatura ...* ...98 // b) časopisy ...110 // - průmysl kamene a zemin ...133 // a) literatura ...133 // b) časopisy ...134 // - Průmysl sklářský ...141 // a) literatura ...* 141 // b) Časopisy ...142 // Průmysl dřevařský ...153 // a) literatura ...153 // b) Časopisy ...155 // průmysl chemický ...164 // a) literatura ...164 // b) časopisy ...166 // Průmysl papírnícký ...169 // a) literatura ...169 // b) časopisy ...170 // Průmysl polygrafický a umělecký ...181 // a) literatura ...181 // b) časopisy ...185 // Průmysl textilní ...190 // a) literatura ...190 // b) časopisy ...191 // Průmysl kožedělný ...204 // a) literatura ...204 // b) časopisy ...204 // Průmysl oděvnický ...209 // a) literatura ...209 // b) časopisy ...; ...210 // Průmysl potravin a poživatin ...215 // a) literatura ...215 // b) časopisy ...217 // Živnosti stavební ...233 // a) literatura ...233 // b) časopisy ...235 // Obchod se zbožím a pomocná živnosti obchodní ...261 // a) literatura ...261 // b) časopisy ...266 // Živnost hostinská a výčepnické ...272 // a) literatura ...272 // b) časopisy ...272 // Peněžnictví ...278 // a) literatura ...278 // b) časopisy ...280 //
Pošta, telegraf a telefon ...286 // a) literatura ...286 // b) časopisy ...287 // - Želemice a jiné dráhy ...292 // a) literatura ...292 // b) časopisy ...294 // - Ostatní doprava a pomocné živnosti stavební ...299 // a) literatura ...299 // b) časopisy ...300 // - Domácí služby ...302 // a) časopisy ...302 // - Státní a jiná veřejná správa ...304 // a literatura ...304 // b) časopisy ...305 // - Školství a výchova ...319 // a) časopisy ...319 // 2. STÁVKOVÉ HNUTÍ ...321 // A. Statistická studie ...321 // a) literatura ...322 // 3. Stávkové hnutí podle jednotlivých tříd podnikání 322 // - Zemědělství a lesnictví ...322 // a) časopisy ...322 // - Hornictví, hutnictví ...323 // a) časopisy ...323 // - Zpracování kovů ...333 // a) časopisy ...333 // - Průmysl kamene a zemin ...340 // a) časopisy ...340 // - Průmysl sklářský ...343 // a) časopisy ...343 // - Průmysl chemický ...344 // a) časopisy ...344 // - Průmysl dřevařský ...345 // a) časopisy ...345 // - Průmysl papírenský ...346 // a) časopisy ...346 // - Průmysl polygrafický ...348 // a) časopisy ...348 // - Průmysl textilní ...348 // a) Časopisy ...348 // - Průmysl kožedělný ...355 // a) časopisy ...355 // - Průmysl oděvnický ...358 // a) časopisy ...358 // - Průmysl potravin a poživatin ...360 // a) časopisy ...360 // - Živnosti stavební ...360 // a) časopisy ...360 // - Obchod se zbožím. Živnosti hostinské a výčepní 368 // a) časopisy ...368 // - Peněžnictví ...369 // a) časopisy ...369 // - Železnice a ostatní doprava ...370 // a) časopisy ...370 // - Státní a jiná veřejná správa ...370 // a) Časopisy ...370 // II. HNUTÍ NEZAMĚSTNANÝCH ...370 // a) literatura ...370 // b) časopisy ...372 // III. OSTATNÍ SOCIÁLNÍ HNUTÍ ...373 // 1) HNUTÍ ROINICTVA A JíŽSTSKÍ MALOBURŽOAZIE ...373 // a) literatura ...373 //
b) časopisy ...375 // 2) HNUTÍ MLÍDEŽE ...378 // a) literatura ...378 // b) časopisy ...379 // 3) ŽENSKÉ HNUÍÍ ...379 // a) literatura ...379 // b) Časopisy ...380 // Jmenný rejstřík I. - III.dílu ...383 // Obsah I. - II.dílu (ruský) ...393 // Obsah III.dílu (ruský) ...402 // Obsah I.dílu ...409 // Obsah II.dílu ...411 // Obsah ...417
cnb000395262

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC