Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Praha : Fortuna, 1992

objednat
ISBN 80-85298-82-1
000103927
Rekat.
Úvod ... 8 // TABULKY ... 9 // Tab. 1a Rozměry Země a údaje o Zemi jako o vesmírném tělese // Tab. 1b Měření vzdáleností podle stupňů zeměpisné šířky a délky___ // Tab. 2 Rozloha světadílů // Tab. 3 Světový oceán // Tab. 4 Nej vyšší a nejnižší místa světadílů // Tab. 5 Vybraná pohoří světadílů // Tab. 6 Nejznámější činné sopky světa // Tab. 7 Největší ostrovy světa // Tab. 8 Největší poloostrovy světa // Tab. 9 Plocha tepelných pásů Země // Tab. 10 Ubývání teploty od rovníku k pólům // Tab. 11 Výška sněžné čáry od rovníku k pólům // Tab. 12 Klimatická data vybraných meteorologických stanic // Tab. 13 Oceány a moře // Tab. 14 Nej významnější průlivy // Tab. 15 Nejdelší řeky světa // Tab. 16 Největší řeky světa // Tab. 17 Největší jezera světa // Tab. 18 Přírodní (vegetační) pásy, typy půd a jejich zemědělské využití // Tab. 19 Nejznámější národní parky // Tab. 20 Zeměpisné rekordy (extrémy Země) // Tab. 21 Státy a závislá území světa // Tab. 22 Obyvatelstvo světa // Tab. 23 Přirozená měna obyvatelstva // Tab. 24 Rasové skupiny obyvatelstva a jejich podíl // na světovém obyvatelstvu // Tab. 25 Největší státy světa podle rozlohy // Tab. 26 Největší státy světa podle počtu obyvatel // Tab. 27 Města s největším počtem obyvatel // Tab. 28 Nej významnější náboženství podle počtu věřících na Zemi // Tab. 29 Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele // Tab. 30 Těžba uhlí // Tab. 31 Těžba ropy ...38 // Tab. 32 Těžba zemního plynu ...39 // Tab. 33 Těžba železné rudy ...39 // Tab. 34 Těžba bauxitu ...40 // Tab. 35 Produkce oceli ...40 // Tab. 36 Produkce hliníku ...41 // Tab. 37 Produkce elektřiny ...41 // Tab. 38 Produkce automobilů ...42 // Tab. 39 Využití půdního fondu vybraných zemí ...43 //
Tab. 40 Produkce obilnin, pšenice, rýže a kukuřice ...44 // Tab. 41 Produkce ječmene, žita a brambor ...45 // Tab. 42 Produkce kávy, kakaa a čaje ...45 // Tab. 43 Chov skotu, prasat a ovcí ...46 // Tab. 44 Produkce masa, mléka a másla ...47 // Tab. 45 Mořský rybolov ...47 // Tab. 46 Produkce dřeva ...48 // Tab. 47 Světová železniční síť ...48 // Tab. 48 Železniční síť vybraných států ...49 // Tab. 49 Dálniční síť v evropských státech ...49 // Tab. 50 Individuální automobilizace ve vybraných zemích ...50 // Tab. 51 Světové obchodní loďstvo ...51 // Tab. 52 Obrat nej významnějších světových přístavů ...52 // Tab. 53 Světový turistický ruch ...53 // Tab. 54 ČSFR — Délka a průměrný roční průtok řek ...53 // Tab. 55 ČSFR — Vodní toky a vodohospodářská díla ...54 // Tab. 56 ČSFR — Klimatické hodnoty ...54 // Tab. 57 ČSFR — Základní údaje o obyvatelstvu ...55 // Tab. 58 ČSFR — Národnostní složení obyvatelstva ...55 // Tab. 59 ČSFR — Rozloha území podle okresů, počet obcí, počet obyvatel // a hustota zalidnění na 1 km2 ...56 // Tab. 60 ČSFR — Města s více než 50 000 obyvateli ...60 // Tab. 61 ČSFR — Vybrané průmyslové výroby ...61 // Tab. 62 ČSFR - Přehled půd ...61 // Tab. 63 ČSFR — Sklizeň hlavních zemědělských plodin ...61 // Tab. 64 ČSFR — Hospodářské zvířectvo ...62 // Tab. 65 ČSFR — Výroba masa, mléka a vajec ...62 // Tab. 66 ČSFR — Plocha lesů a těžba dřeva ...62 // Tab. 67 ČSFR — Počet a plocha chráněných území ...62 // Tab. 68 ČSFR — Základní údaje o dopravní síti ...63 // Tab. 69 ČSFR — Zahraniční cestovní ruch ...63

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC