Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18) Půjčeno:18x 
BK
1. vyd.
Praha : Oikoymenh, 2003
260 s.

objednat
ISBN 80-7298-057-2 (brož.)
Oikúmené
Bibliografie na s. 227-256
Patristika - scholastika - studie
Scholastika - studie
000104081
OBSAH // Úvodem ...9 // „NEPŘIJAL ČLOVĚKA, ALE STAL SE JÍM“ // Vtělení božského Logu podle Maria Victorina ...13 // Sestup stvořitelského Logu do látky (Adversus Arium, Ia) ... 18 Vtělení jako poslední uskutečnění dvojpohybu // život-moudrost (Adversus Arium, lb) ...28 // Universální Logos na sebe vzal logos těla a logos duše // (Adversus Ahum, HI) ...33 // Syn „trpí“ svůj sestup (Adversus Arium, IV) ...37 // Vtělení sahá až ? člověku (Hymnus 111) ...43 // Vtělený a vzkříšený Kristus naplňuje veškerenstvo // (In Epistolam Pauli ad Ephesios) ...44 // Kristus jako muž zrozený z ženy // (In Epistolam Pauli ad Galatas) ...48 // Logos přijal tělo v lidské podobě // (In Epistolam Pauli ad Philippenses) ...49 // „NAŠE ŽITÍ SPOČÍVÁ VŽDY JEN V PŘÍTOMNOSTI“ // Poznámka ? pojetí času podle Maria Victorina, // Adversus Arium, IV, 15 ...59 // OTEC NENÍ „STARŠÍ“ NEŽ SYN Představa o vzniku času podle Řehoře z Nyssy, // Contra Eunomium, 1,341-385 ...68 // .1. Otce nedělí od Syna ani nekonečný, ani konečný interval // - (Řehoř z Nyssy, Contra Eunomium, 1,341-358) ...71 // II. Syn před svou konstitucí nebyl // (Eunomiova představa o zrození Syna) ...75 // 5 // III. Zrození Syna nenásleduje po stvoření věku // (Basil z Caesareje, Adversus Eunomium, 11,11-13) ...80 // IV. Stvoření věků, nikoli zrození Syna zakládá interval // (Řehoř z Nyssy, Contra Eunomium, 1,359-385) ...83 // PŘEDLOŽKY
A KŘESTNÍ RITUS // Basil z Caesareje, O Duchu svátém ...92 // Spor o předložky ...96 // Dvojí christologická doxologie ...99 // Malá pneumatologie ...101 // Spor s pneumatomachy o význam křestního pověření ...104 // Božské působení Ducha ...109 // „Souřadnost“ Ducha s Otcem a Synem ...112 // Dvojí pneumatologická doxologie ...117 // Hermeneutika liturgického jednání ...120 // DUCH TVŮRCE A POSVĚTITEL // Řehoř z Nyssy, O Duchu svátém proti makedoniánům // pneumatomachům ...124 // V božství není stupňování ...127 // Duch sdílí všechny atributy božství ...129 // Účast Ducha na stvořitelské moci ...130 // Duch jako Kristovo pomazání na krále ...132 // Křestní trojiční milost ...134 // Cirkulace božské slávy ...136 // Úcta osvědčovaná Duchu ...137 // Proskynésis ...139 // Děj stvoření a posvěcení ...143 // UNIVERSUM SVOBODY A BŮH JAKO PŘÍRODNÍ ZÁKON // Jan Eriugena, De praedestinatione ...147 // Víra a filosofie ...151 // V Bohu není nutnost ...153 // Předvědění a předurčení ...156 // Neexistují dvě předurčení ...161 // Haeresis gotescalcana ...163 // Lidská svoboda ...165 // Eschatologická fyzika ...170 // 6 // ZÁVISEJÍ FORMY NA LÁTCE? // (Poznámka ? chartreskému komentáři Librum hunc) ...175 // „VĚCI NESOU VÝZNAM“ // Exegeze Písma a skutečnosti podle Hugona ze Sv. Viktora .190 // Didascalicon ...191 // De scripturis et scriptoribus sacris ...193 // De sacramentis ...198
Noemova archa ...199 // Biblická krajina ...201 // KRÁSA i MIO AEQUALITAS NUMEROSA // Číselná struktura uměleckého díla podle Augustinova // spisu De musica a Bonaventurova Itineraria ...205 // Augustinus, De musica, VI (Číselná struktura veškerenstva // a umělecká tvorba) ...206 // Bonaventurovo Itinerarium (Číselná struktura díla a čtenář) ...216 // Prameny ...227 // Literatura ...237 // Seznam zkratek ...257 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC