Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.7) Půjčeno:8x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Rubico, 2000
216 s. ; 20 cm

objednat
ISBN 80-85839-51-2 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 221-222
000104090
Úvod 4 // I. Geografie jako vědní disciplína // I.1. Objekt studia geografie 5 // I.2. Pracovní metody v geografii 6 // I.3. Studium krajinné sféry z vesmíru 6 // I.4. Členění geografie 7 // I.5. Společenský význam geografie 8 // II. Země jako vesmírne těleso // IL 1. Země jako součást vesmíru 9 // II.2. Tvar a velikost Země 9 // II.3. Pohyby Země 10 // II.4. Slapové jevy 12 // III. Zobrazování zemského povrchu - mapy // III.1. Měřítko mapy 14 // III.2. Kartografická zobrazení 14 // III.3. Obsah mapy 16 // III.4. Dělení map 17 // III.5. Základní mapová díla 18 // IV. Fyzickogeografická sféra // IV.1. Atmosféra 19 // - zemská atmosféra 19 // - teplo v atmosféře 20 // - voda v atmosféře, atmosférické srážky 21 // - pohyby v atmosféře 21 // - vzduchové hmoty a fronty 22 // - počasí a podnebí 23 // IV.2. Hydrosféra 26 // - voda v oceánech a mořích a její vlastnosti 27 // - voda na pevnině 31 // IV.3. Kryosféra 35 // IV.4. Litosfèra 35 // - zemská kůra a její členění 36 // - povrch litosféry - georeliéf 38 // IV.5. Pedosféra 42 // IV.6. Biosféra 44224 // Středoškolský zeměpis v přehledu // V. Krajina // V.1. Základní členění krajinné sféry 49 // V.2. Vlastnosti krajiny 49 // V.3. Krajinotvorní činitelé a procesy 50 // V.4. Základní krajinná typologie 51 // - přírodní krajina 51 // - kulturní krajina 51 // - typy kulturních krajin podle míry ovlivnění lidskou činností 52 // - typy kulturních krajin podle hospodářského využití 53 // - funkce krajiny (kulturní) 53 // V.5. Krajina a činnost člověka, ochrana krajiny a životního prostředí 54 // VI. Socioekonomická sféra // VI.1. Prostorová diferenciace socioekonomické sféry 56 // VI.2. Geografie obyvatelstva a sídel 56 // - Počet a rozmístění obyvatelstva na Zemi 56 // - Struktura obyvatelstva 58 //
VI.3. Geografie světového hospodářství 60 // VI.3. 1. Zemědělství a rybolov // - Rostlinná výroba // - Živočišná výroba 63 // - Rybolov 64 // VI.3. 2. Průmysl 64 // - Těžební průmysl 65 // - Energetika 66 // - Zpracovatelský průmysl 66 // VI.3. 3. Doprava 67 // VI.3. 4. Cestovní ruch a rekreace, služby 69 // VII. Regionální a politická geografie // VII.1. Stát a státní zřízení 70 // - Základní klasifikace států 70 // VII.2. Politická a hospodářská sdružení 71 // VIII. Regionální geografie České republiky // VIII.1. Přírodní poměry České republiky 73 // VIII.2. Hospodářské poměry 81 // VIII.3. Ochrana přírody a krajiny 93 // VIII.4. Krajinné typy v České republice 96 // VIII.5. Geografie regionů České republiky 97 // IX. Regionální geografie Afriky // IX.1. Obecně geografický popis 106 // IX.2. Geografická charakteristika regionů 112 // X. Regionálni geografie Austrálie a Oceánie // X.1. Obecně geografický popis 118 // X.2. Geografická charakteristika regionů 120 // XI. Regionální geografie Ameriky // XI.1. Obecně geografický popis 123 // XI.2. Geografická charakteristika regionů 130 // XI.2.I. Severní Amerika 130 // XI.2.2. Střední Amerika 134 // XI.2.3. Jižní Amerika 136 // XII. Regionální geografie Asie // XII.1. Obecně geografický popis 140 // XII.2. Geografická charakteristika regionů 146 // XIII.Regionální geografie Evropy // XIII.1. Obecně geografický popis 157 // XIII.2. Geografická charakteristika regionů 164 // XIV. Regionální geografie polárních oblastí 184 // XV. Regionální geografie světového oceánu // XV.1. Základní členění světového oceánu 186 // XV.2. Základní charakteristiky oceánů 186 // XV.3. Ekonomický význam oceánů 189 // XVI. Globální změny životního prostředí a ochrana životního prostředí //
XVI.1. Globální ekologické problémy 190 // XVI.2. Antropogenní vlivy na složky fyzickogeografické sféry 192 // XVI.3. Růst počtu obyvatelstva 194 // XVI.4. Trvale udržitelný rozvoj 195 // XVI.5. Ochrana životního prostředí na mezinárodní úrovni 195 // XVI.6. Systém péče o životní prostředí v České republice 196 // XVII. Přehled testových otázek 197 // XVIII. Doporučená studijní literatura 221 // XIX. Obsah 223
(OCoLC)50343988
cnb000887608

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC