Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.01.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Publikace z konference
Praha : Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, 1996
386 s.

objednat
ISBN 80-85778-15-7 (brož.)
ISBN 80-85778-14-9 (soubor ; brož.)
000104103
Vladimír Macura (Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha) : SLOVO ÚVODEM 9 // Alfred French (University of Adelaide) : ZPRÁVA O STAVU ČESKÝCH STUDIÍ V AUSTRÁLII 11 // Ivan Pavlov (Sofijská univerzita Klimenta Ochridského) : PŘEHLED HISTORICKÉHO VÝVOJE A SOUČASNÉHO DĚNÍ LITERÁRNĚVĚDNÉ BOHEMISTIKY V BULHARSKU 13 // Veličko Todorov (Sofijská univerzita Klimenta Ochridského) : BULHARSKÁ BOHEMISTIKA - PRAMENY A INOVACE 24 // Ivan Pavlov (Sofijská univerzita Klimenta Ochridského) : BULHARSKÁ LITERÁRNĚVĚDNÁ BOHEMISTIKA JAKO ŽIVOTNÍ DRÁHA A VĚDECKÉ STANOVISKO 28 // Anželina Penčevová (Nakladatelství Sofijské univerzity Klimenta Ochridského) : PŘEDMLUVY ČESKÝCH KNIH V BULHARSKU JAKO MARGINÁLNÍ DRUH LITERÁRNĚVĚDNÉ BOHEMISTIKY 33 // Peter Bugge - Knud Jordal (Árhus Universitet) : DĚJINY DÁNSKÉ LITERÁRNĚVĚDNÉ BOHEMISTIKY 46 // Catherine Servantová (Royan) : MEZI FRANCIÍ A ČECHY (Především k pozornosti věnované české literatuře do roku 1918) 51 // Giuli Ležavová (Ústav gruzínské literatury, Tbilisi) : VYBRANÉ KAPITOLY Z GRUZÍNSKO-ČESKÝCH LITERÁRNÍCH VZTAHŮ 63 // Alena Wildová-Tosi (Universita La Sapienza, Roma) : BOHEMISTIKA V ITÁLII (stručný přehled) 68 // Veronika Ambrosová (University of Toronto) : KANADSKÁ LITERÁRNÍ BOHEMISTIKA 83 // Almis Grybauskas (Elektrenai) : BOHEMISTIKA NA LITVĚ 86 // Veronika Heéová (Univerzita Loránda Eötvöse, Budapest) : MAĎARSKÁ LITERÁRNÍ BOHEMISTIKA 90 // Tamás Berkes (Literárněvědný ústav MAV, Budapest) : HISTORIE A PROBLÉMY MAĎARSKÉ BOHEMISTIKY 97 // Ludmila B. Hanková (Filozofická fakulta, Budapest) : SOUČASNÁ MAĎARSKÁ BOHEMISTIKA A JEJÍ POHLED NA ČESKOU LITERATURU 100 // Miloš Sedmidubský - Jan Jiroušek (Universität München) : LITERÁRNĚVĚDNÁ BOHEMISTIKA V NĚMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍCH (NĚMECKO, RAKOUSKO, ŠVÝCARSKO) (Stručný přehled s bibliografií) 106 //
Manfred Jähnichen (Humboldt-Universität, Berlin) : LITERÁRNĚVĚDNÁ BOHEMISTIKA V NĚMECKU 143 // Mojmír Grygar (Univerzita Palackého, Olomouc / Universiteit Amsterdam) : SLAVISTIKA V AMSTERDAMU 148 // Jacek Baluch (Uniwersytet Jagiellońskiego, Kraków) : BOHEMISTIKA V POLSKU 154 // Halina Janaszek-Ivaničková (Uniwersytet Śląski, Katowice) : CESTY A SCESTÍ POLSKÉ LITERÁRNĚVĚDNÉ BOHEMISTIKY V PERSPEKTIVĚ POSLEDNÍCH PADESÁTI LET 159 // Josef Vintr (Universität Wien) : LITERÁRNĚVĚDNÁ BOHEMISTIKA V RAKOUSKU 166 // Christa Rothmeierová (Universität Wien) : I VZDÁLENÁ BLÍZKOST (Bohemistika na rozhraní dvou kultur) 171 // Pavol Winczer (Universität Wien) : METODICKÉ PROBLÉMY A DILEMATA PŘI VÝUCE ČESKÉ LITERATURY NA VÍDEŇSKÉ UNIVERZITĚ 176 // Jean Grosu (Svaz rumunských spisovatelů, Bucuresti) : ČESKÁ LITERATURA V RUMUNSKU 184 // Sergej Nikolskij (Ustav slavistiky a balkanistiky RAV, Moskva) : LITERÁRNĚVĚDNÁ BOHEMISTIKA V RUSKU 187 // Ludmila Titovová (Ustav slavistiky a balkanistiky RAV, Moskva) : RUŠTÍ BOHEMISTÉ O LITERATUŘE ČESKÉHO NÁRODNÍHO OBROZENÍ 199 // Ludmila Budagovová (Ustav slavistiky a balkanistiky RAV, Moskva) : ČESKÁ POEZIE V RUSKU (Výběr, překlady, vlivy, perspektivy) 205 // Miloš Tomčík (Bratislava) : K DĚJINÁM A POJMU SLOVENSKÁ LITERÁRNOVEDNÁ BOHEMISTIKA 211 // Peter Káša (Univerzita P J. Šafárika, Prešov) : K POČIATKOM SLOVENSKEJ BOHEMISTIKY 227 // Štefan Drug (Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava) : MILO URBAN O ČESKEJ LITERATÚRE 233 // Miloslava Slavíčkova (Lunds Universitet) : LITERÁRNĚVĚDNÁ BOHEMISTIKA VE ŠVÉDSKU 239 // Helena Kosková (Linkóping Universitet) : ČESKÁ LITERATURA VE ŠVÉDSKU 251 // Petr Holman (Ustav pro českou literaturu AV ČR, Praha) : BOHEMISTIKA VE SPOJENÝCH STÁTECH 259 //
Pavel Trenský (Fordham University, New York) : PŘÍNOS ČESKÝCH EMIGRANTŮ VE SPOJENÝCH STÁTECH LITERÁRNĚVĚDNÉ BOHEMISTICE 274 // Misha Harnicková (Columbia University, New York) : ČESKÁ LITERATURA V AMERICKÝCH KNIHOVNÁCH 286 // Robert B. Pynsent (University of London), Karel Brušák (Cambridge University), James Naughton (Oxford University), Igor Hájek (University of Glasgow): BOHEMISTIKA VE VELKÉ BRITÁNII 293 // KATEDRA ČESKÉ A SLOVENSKÉ LITERATURY A LITERÁRNÍ VÉDY NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ 302 // LITERÁRNĚVĚDNÁ BOHEMISTIKA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 313 // Jiří Fiala : LITERÁRNĚVĚDNÁ BOHEMISTIKA NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI (1946-1995) 316 // KATEDRA ČESKÉ LITERATURY, LITERÁRNÍ VĚDY A DĚJIN UMĚNÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY 330 // Aleš Haman : PROFIL KATEDRY BOHEMISTIKY NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI 334 // Jiří Hošna - Michael Špirit : KATEDRA ČESKÉ LITERATURY A LITERÁRNÍ VĚDY NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 336 // Jaroslava Hrabáková - Vladimír Křivánek: KATEDRA ČESKÉ LITERATURY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY 344 // Zuzana Pokorná (Literární archív Památníku národního písemnictví, Praha) : LITERÁRNÍ ARCHÍV JAKO PRAMEN LITERÁRNĚHISTORICKÉHO BÁDÁNÍ 352 // Rudolf Havel - Zdeněk Pešat - Vladimír Macura - Petr Šisler : ÚSTAV PRO ČESKOU LITERATURU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY 355 // Dobrava Moldanová : LITERÁRNĚVĚDNÁ BOHEMISTIKA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 385
cnb000137369

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC