Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Vydání druhé, přepracované
Praha : Fortuna, 1994
173 s. : barev. il., mapy ; 30 cm

objednat
ISBN 80-7168-147-4 (váz.)
Chronologický přehled
Dotisk 1998
Obsahuje bibliografii na s. 157
000104156
Obsah // ÚVOD DO STUDIA UČEBNICE - 7 // ÚVOD DO DĚJIN LIDSTVA - 9 Vznik a vývoj člověka v pravěku - 9 Přílohy ke studiu - 13 I. NEJSTARŠÍ CIVILIZACE A STÁTY DOBY BRONZOVÉ - 14 // 1. Přední východ a Egejská oblast - 15 // 2. Hmotná a duchovní kultura doby bronzové - 16 // 3. Státy Předního východu a Egejské oblasti - 19 // 4. Evropa v pozdní době kamenné a v době bronzové - 25 // 5. Konec doby bronzové a počátky doby železné - 27 Přílohy ke studiu - 29 // II. STŘEDOMOŘSKÁ CIVILIZACE DOBY ŽELEZNÉ — // KLASICKÁ KULTURA - 31 // 1. Starověké Řecko - 32 // 2. Starověký Řím - 36 // 3. Hmotná a duchovní kultura antického světa - 40 // 4. Křesťanství - 50 // 5. Doba železná v ostatních oblastech Evropy - 53 Přílohy ke studiu - 54 // III. ASIJSKÁ CIVILIZACE A BARBARSKÝ SVĚT - 56 // 1. Čína období starověku a středověku - 57 // 2. Starověká a středověká Indie - 62 // 3. Invaze barbarů v 5. a 6. století n. 1. a vznik středověkého obrazu Asie a Evropy - 67 Přílohy ke studiu - 71 // IV. UTVÁŘENÍ STŘEDOVĚKÉ EVROPY - 73 Středověk v Evropě - 73 // 1. Franská říše. Svatá říše římská - 76 // 2. Státy v severní Evropě. Vikingové a Anglosasové - 79 // 3. První slovanské státy - 82 // 4. Velkomoravská říše - 84 // 5. Počátky českého státu -  5 // 6. Byzantská říše - 87 // 7. Západní a východní křesťanství - 90 // 8. Románská kultura - 93 // 9. Arabská říše - 93
// 10. Křížové výpravy a jejich důsledky. Oslabení státní moci - 95 // Přílohy ke studiu - 98 // V. STŘEDOVĚKÁ EVROPA V ROZKVĚTU - 102 // 1. Venkovská a městská civilizace vrcholu středověku - 103 // 2. Duchovní síla křesťanstva. Vznik jednotných států v západní Evropě - 106 // 3. Svatá říše římská a střední Evropa - 111 // 4. Český stát v rozkvětu - 115 // 5. Lucemburská epocha ve střední Evropě a v českých zemích - 117 // 6. Západní a východní Evropa. Národní státy v západní Evropě - 120 // 7. Stagnace a krize středověké společnosti - 123 // 8. Opravné hnutí v církvi - 124 // 9. Husitství - 125 // 10. Doba Jiřího z Poděbrad - 127 // 11. Počátky humanismu a renesance - 129 // 12. Střední Evropa v době jagellonské - 132 Přílohy ke studiu - 133 // VI. EVROPA NA CESTĚ K NOVOVĚKU - 136 // 1. Objevné plavby a výpravy. Počátky kolonialismu - 136 // 2. Nová hospodářská a kulturní centra v Evropě - 140 // 3. Evropská reformace - 142 // 4. Revoluce v Nizozemí - 146 // 5. Vznik středoevropského soustátí pod vládou rakouských Habsburků - 147 // 6. Třicetiletá válka a české země - 148 Přílohy ke studiu - 151 // VII. CIVILIZAČNÍ ODKAZ STŘEDOVĚKU A JEHO VÝZNAM PRO PŘECHOD // K MODERNÍ SPOLEČNOSTI - 154 Synoptické tabulky - 158
(OCoLC)39581300
cnb000102884

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC