Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.05.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.8) Půjčeno:35x 
BK
Praha : Cesty, 1996

objednat
ISBN 80-7181-055-X
000104220
Rekat.
Obsah // ZÁPADNÍ EVROPA OD PRAVĚKU PO KELTY // (Christian Peyre) // Umění paleolitu // (30 000-10 000 př.n.l.) 1 // Umění neolitu a doby bronzové // (4000-750 př.n.l.) 4 // Umění stredomorské západní Evropy v době železné // (750-200 př.n.l.) 6 // Keltské západoevropské umění v době bronzové // (750 př.n.l. - počátek n.l.) 7 // STAROVĚKÝ PŘEDNÍ VÝCHOD // (Jean Margueron) // Zrození orientálního umění 9 // Zrození říší // (2200- 1100 př.n.l.) 17 // Cesta ? světovým říším 24 // EGYPT // (Christiane Zieglerovd ) // Od počátků po dobu pyramid 34 // Střední říše // aneb doba klasicismu 43 // Nová říše aneb doba výbojů 49 // Pozdní doba aneb poslední // záblesky egyptského umění 58 // MINOJSKA // KRÉTA // A KYKLADY // (Olivier Pelon) 65 // MYKENSKE // ŘECKO // (Olivier Pelon) 15 // ŘECKÉ UMĚNÍ // (Francis Croissant) // Geometrické umění // (9.-8. stol. př.n.l.) 82 // Orientalizující umění // (7. stol. př.n.l.) 89 // Archaické období // (6. stol. př.n.l.) 96 // První klasické období (5. stol.př.n.l.) 105 // Druhé klasické období (4. stol.př.n.l.) 113 // Helénistické umění // (3.-1. stol.př.n.l.) 121 // UMĚNÍ // ACHAJMENOVSKÉ PERSIE // ( Veron ique Sch iltzovd) 129 // NOMÁDSKÉ UMĚNÍ // (Veroniqne Sch iltzovd) 137 // ETRUSKÉ UMĚNÍ // (Jean-Paul Jannot) 145 // ŘÍMSKÉ UMĚNÍ // (Jean-Paul Morel) // Republika 154 // Od Caesara po Augusta 160 // První století našeho
letopočtu 168 // Druhé století našeho letopočtu 177 // Pozdní říše 185 // RANĚ KŘESŤANSKÉ UMĚNÍ // (Jit rget i Christen i) 193 // BYZANTSKÉ UMĚNI // (Anthony Cutler) // Od Justiniana po staletí temna // (527-843) 201 // Vrcholné období byzantské // říše (843-1081) 208 // Rozvoj a ústup Byzance (1081 - 1453) 216 // ISLÁMSKÉ // UMĚNÍ // (Oleg Grabar) // Expanze a první syntézy (622 - 1000) 225 // Středověk (1000- 1260) 232 // Doba velkých říší ( 1300 - 1950) 239 // OD BARBARSKÉHO ? ROMÁNSKÉMU // UMĚNÍ // (Carol Heitz) // Merovejské období (5. - 8. stol.) 249 // Karolínské umění 257 // Otonské umění a první // období románského umění 265 // Románské umění 11. století 273 // Rozkvět románského umění 281 // GOTICKÉ // UMĚNÍ // (Ala i 11 Erlande-Bra ndenburg) // Zrod gotického umění (1140 - 1190) 289 // Klasická gotika (1190 -1240) 296 // Vrcholná gotika (1240 - 1350) 306 // Pozdní gotika (1350 - 1520) 313 // OD ITALSKÉHO TRECENTA ? MANÝRISMU // (Albert Chdtelet a Sylvia Pressouyreovd) // Itálie od Ciotta k Masacciovi 321 // Italské quattrocento ( 1400 - 1470) 328 // Od mezinárodní gotiky // ? realismu (1380 -1480) 336 // Pozdní gotika a renesance 343 // Leonardo da Vinci a jeho doba 351 // Raffael a klasická renesance 361 // Michelangelo, Tizian a italský manýrismus ( 1520 -1590) 369 // Rozšíření manýrismu // v Evropě ( 1530 - 1600/1620) 377 // BAROKNÍ UMĚNÍ // (Klaus Schwager) // Světská
architektura (1590 - 1690) 385 // Církevní architektura ( 1590 -1690) 393 // Barokní sochařství 399 // Malířství v období baroka 407 // POZDNÍ BAROKO A ROKOKO // (Jörg Ganns) // Architektura 417 // Sochařství a dekorativní uměni 425 // Malířství v období mezi // barokem a rokokem «33 // OD KLASICISMU DO KONCE 19. STOLETÍ Klasicistická architektura (Jörg Ganns) 441 // Rozum a cit: doba klasicismu (Daniel Ternois) 450 // Doba romantismu (Daniel Ternois) 457 // Realismus (Daniel Ternois) 465 // Historismus v architektuře 19. stol. // ( ľ ran go is Loyer) 474 // Impresionismus (Albert Citatele/) 481 // Symbolismus a secese (Art nouveau) // (Albert Chdtelet) 491 // Postimpresionismus (1884-1905) // (Albert Chdtelet) 498 // UMĚNÍ 20. STOLETÍ Léta experimentování (1905 - 1920) // (Albert Chdtelet) 505 // Návrat ? řádu před druhou světovou válkou // (Albert Chdtelet) 513 // Sochařství od Rodina po současnost (Mach1 Mén ierová) 522 // Vývoj moderní architektury ( 1900 - 1945) (Jean-louis Cohen) 529 // Poválečná architektura: druhý dech. nebo krize „moderního hnutí“? (1945 - 1980) // (Jean-Louis Cohen) 536 // Abstrakce vítězí ( 1940 -1960) // (Albert Chdtelet) 544 // Trendy současného umění (I960 - 1990) // (Albert Chdtelet) 553 // LIDOVÉ UMĚNÍ // (Jean Cuisenier) 561 // UMĚNÍ // SUBSAHARSKÉ AFRIKY // (Frantine Ncliayeouá) 569 // INDICKÉ UMĚNÍ // (Bentarcl Philippe Groslier) // Od kultury poříčí Indu do vytvoření
impéria (2500 př.n.l. -1. stol.n.l.) 577 // Klasické období (2. - 8. stol.) 585 // Scholastické období (9. - IS.stol.) 593 // Indie pod cizí // nadvládou (13. -19. stol.) 601 // Střední Asie a himálajská // království (5. -17. stol.) 609 // UMĚNÍ // JIHOVÝCHODNÍ ASIE // (Bernard Philippe Groslier) // Státy jihovýchodní Asie // ovlivněné Indií 617 // Indonésie // (3. stol. př.n.l. -16. stol. n.l.) 625 // Kambodža: od Somboru // po Angkor (6.-13. stol.) 633 // Barma (5. - 19.stol.) 641 // Umění Siamu, // Laosu a Kambodže // po Angkoru ( 13. -19. stol.) 648 // ČÍNSKÉ UMĚNÍ Čína od dynastie Sani» do období Válčících států // (Mand Girard-Ges/anorci) 657 // Umění v období Čchinů (221 - 207 př.n.l.) // a Chánů (206 - 200 n.l.) // (Mand Girard-Geslanová) 664 // Umění Tří království (221 - 265 n.l.) a Šesti dynastií (265 - 589 n.l.) // (Mand Girard-Geslanová) 672 // Umění dynastií Suej a Tchang (Caroline Gyss-Vermandeovd) 681 // Umění Pěti dynastií, dynastie Sung a Liao-Ťin // (Caroline Gyss-Vennandeová) 688 // Umění dynastií Jüan, // Ming a Čching // (Caroline Gyss-Vermandeovd) 696 // VIETNAMSKÉ A KOREJSKÉ UMĚNÍ // ( Mand G i ra rd-Gesla 11 ovci // a Francois Bert hier) 705 // JAPONSKÉ // UMĚNÍ // ( Frango is Bert hier) // Prehistorické umění 713 // Buddhistické umění 720 // Světské umění 728 // UMĚNÍ OCEÁNIE // (José Garanger) lil // PŘEDKOLUMBOVSKÉ UMĚNÍ // Mezoamerické umění
od počátků // po oslabení vlivu Teotihuacánu // (Dominique Michelet) 745 // Mezoamerické umění od roku // 600 n.l. po španělskou conquistu // ( Do m in iqi te Mich elei) 753 // Andská Amerika // (Jean-Frangois Bouchard) 760 // REJSTŘÍK 769

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC