Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.09.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Příručka
Biografie
Vimperk : Papyrus, 1992
502 s. : tab. ; 20 cm + 4 mapy ; 19x24 cm

objednat
ISBN 80-901111-1-4 (váz.)
Přehled papežů a panovnických rodů
Obsahuje jmenný rejstřík
000104261
Předmluva ...5 // I. STAROVĚK // I. Egypt // Folded do hospodářství a kultury ...9 // Přehled politických dějin: Stará řiše (3400-2140) 10 // Střední říše (2140-1550) ...11 // Nová říše (1550-1080) 12 // Od dynastie velekněžské do konce panství perského (1080-332 př. Kr.) ...13 // Egypt za Alexandra a Ptolemaiovou (332-30 př. Kr.) ...14 // Egypt římskou provincií (30 př. Kr. -395 po Kr.) ...15 // II. Mesopotamie a Irán // Hospodářství a kultura ...15 // Politické dějiny do veleříše assyrské (3000-1130 př. Kr.) ...17 // Veleříše asyrská (1130-606 př. Kr ...18 // Říše novobabylonská a říše médská ...19 // Veleříše perská (550-330 př. Kr.) ...20 // Panství Alexandrovo a říše Seleukovců (330-64 př. Kr.) ...21 // Říše Parthů pod Arsakovci (250 př. Kr.-227 po Kr.) ...22 // Novoperská říše Sásánovců (227-638 po Kr.) ...22 // III. Přimořští národové // Kultura krétská, hethická, fojnická a izrealská ...23 // Historický přehled : Kréťané a Egejci (3500-1200 př. Kr.) ...26 // Malá Asie před Hethity (3500-2000 př. Kr.) ...27 // Hethité a jejich sousedé 2000-1200 př. Kr.) ...27 // Fojničané a Izraelité (od 2000 př. Kr. do 395 po Kr.) ...28 // Říše Frygů v Malé Asii (1200-660 př. Kr.) .... 30 // Řiše Kínmeriů a Lydů (660-546 př. Kr) ...30 // Panství Peršanů a období hellenistické (546-133 př. Kr.) ...31 // Doba římského panství v Asii (133 př. Kr.-395 po Kr.) ...32 // IV. Indie a Čina // Kultura Indie ...33 // Pohled do dějin Indie od 3000 před Kr ...35 // Kultura Číny ...37 // Přehled čínských dějin ...38У. Řecko a Makedonie // Hospodářské poměry ...40 // Náboženství ...41 // Literatura, filosofie a umění ...42 // Kultura hellenistická ...43 // Politický přehled nejstarši doby (2000-500 př. Kr.) ...44 //
Války perské a doba Periklova (500-430 př. Kr.) ...46 // Zápas o nadvládu v Řecku (430-360 př. Kr.) ...47 // Řecko za Filipa Makedonského a Alexandra Velikého (360-323 // př. Kr.) ...49 // Od smrti Alexandrovy do panství římského (323-146 před Kr.) ...50 // Makedonie a Řecko římskou provincií (146 př. Kr.-395 po Kr.) ...52 // VI. Římané a jejich říše // Hospodářství a kulturní poměry: // Zemědělství ...52 // Bohové a kněží ...52 // Üstavnl poměry ...53 // Hospodářské poměry v 2. stol. př. Kr ...54 // Hospodářské poměry v 1. stol. př. Kr ...54 // Hospodářské poměry v době císařské ...56 // Umění a literatura ...57 // Politický přehled : Od založení Říma do konce doby královské (753-510 před Kr.) // Republika do válek punských (510-264 př. Kr.) // Doba válek s Karthagem (264-146 př. Kr.) // Od bratří Gracchů do Pompeja (133-60 př. Kr.) // Doba triumvirátů (60-30 př. Kr.) // Augustus a jeho nástupci (29 př. Kr.-98 po Kr.) // Doba císařů adoptovaných (98-180 po Kr.) // Dvě stě let poklesu říše (180-383 po Kr.) // Od Diokleciána do pádu říše západořímské (284-476) // II. STŘEDOVĚK // A. Pohled do dějin jednotlivých staletí (horizontální průřezy) // 77 XI. století ...93 // 81 XII. století ...96 // 84 XIII. století ...100 // 87 XIV. století ...104 // 90 XV. století ...106 // VI. století // VII. století // VIII. století // IX. století // X. století // В. Pohled do dějin jednotlivých států (vertikálni průřezy) // Itálie // Celkový přehled ...109 // Raný středověk (476-800) ...114 // Císařství v rukou Karlovců (od 800) ...115 // Říše římská německého národa (od 962) ...116 // Království «Obojí Sicilie» (Neapolsko a Sicilie od 1059 do 1516) ...117 // Francie // Celkový přehled ...118 // Merovejci (486-751) ...122 //
Karlovci (751-987) ...122 // Kapetovci (987-1328) ...124 // Rod Valois (1328-1498) ...125 // Hispánie // Celkový přehled ...128 // Říše Visigotů v Gallii a v Hispánii (415-711) ...131 // Chalifát cordovský (711-1031) ...132 // Panství Morabitů a Mohadovců (1086-1223 ...133 // Kastihe (933-1492) ...133 // Aragonie (1000-1516) ...135 // Portugalsko (1000-1521) ...136 // Britannie // Celkový přehled ...137 // Anglosasové (449-1016) ...140 // Rod dánský (1016-1041). - Edvard III. (do 1066) ...141 // Rod normanský (1066-1154) ...142 // Rod Plantagenetů (1154-1399) ...142 // Rod lankasterský (1399-1461) ...145 // Rod yorský (1461-1485) ...145 // Státy severské // Celkový přehled ...146 // Norsko ...148 // Švédsko ...149 // Dánsko ...151 // Německo // Celkový přehled ...154 // Říše východofranská za Karlovců (843-911) ...157 // Rod saský (919-1024) ...157 // Rod franský (1024-1125) ...159 // Rod hohenštaufský (1138-1254) ...160 // Králové voleni kurfiřty (1257-1347) 162 // Rod lucemburský (1347-1437) ...164 // Rod habsburský (1438-1740) ...165 // český stát // Celkový přehled ...166 // Ríše Samova v 7. stol ...163 // Říše velkomoravská (830-906) ...169 // Přemyslovci do 1197 ...169 // Králové z rodu Přemyslova (1197-1306) ...172 // Doba po vymření Přemyslovců (1306-1310) ...173 // Doba Lucemburků (1310-1437) ...174 // Albrecht II., Ladislav Pohrobek, Jiři z Poděbrad (1437 až 1471) ...177 // Jagellonci (1471-1526) ...178 // Polsko // Celkový přehled ...181 // Piastovci (960-1370) ...184 // Anjouovci (1370-1386) ...187 // Jagellonci (1386-1572) ...187 // Uhry // Celkový přehled ...188 // Arpádovci (do 1301) ...190 // Anjouovci (1308-1387) ...192 // Rody cizí a Hunyadovci (1387-1490) ...193 // Jagellonci (1490-1526) ...149 // Bulharsko // Celkový přehled ...194 //
Velké Bulharsko (805-1018) ...198 // Panství byzantské (1018-1186) ...199 // Asénové, říše Trnovská (1186-1280) ...199 // Nadvláda Byzance a Tatarů (1275-1290) ...199 // Posledních sto let svobody (1290-1396) ...199 // Srbové a Charváti // Celkový přehled ...200 // Charvátsko před spojením s Uhry (800-1102) 203 // Srbsko za rodu Nemanjova (1159-1367) ...204 // Říše byzantská // Celkový přehled ...206 // Rod Justinův (518-602) ...209 // Rod Herakleiovců (610-717) ...210 // Dynastie syrská (717-802) ...210 // Dynastie frygická (820-867) ...210 // Rod makedonský (867-1056) ...211 // Komnenovci (1057-1185) a Angelovci (1185-1204) ...212 // Císařství latinské (1204-1261) ...214 // Císařství nicaejské (1205-1261) ...214 // Obnova říše Palaiologovci (1261-1453) 214 // Rusko // Celkový přehled ...215 // ftiše novgorodská (838-900) ...218 // Ríše kyjevská (900-1169) ...218 // Říše vladiměřská (1169-1327) ...220 // Nadvláda Tatarů (1237-1481) ...221 // Říše moskevská (od 1328) ...221 // Asijské říše středověké // Celkový přehled ...222 // Říše Arabů (662-661 ...224 // Umajjovci (661-750) ...225 // Abbasovci (750-1258) ...225 // Seldžukové a výpravy křížové (1040-1092) ...226 // Říše Saladinova a jeho rodu (1174-1250) ...227 // Veleříše tatarská v Asii (1202-1290) ...229 // Turci do pádu Cařihradu (1299-1453) ...228 // NOVOVĚK // Kulturní a hospodářské poměry v jednotlivých stoletích // XVI. století. Kulturní přehled ...233 // Hospodářský přehled ...237 // XVII. století. Kulturní přehled ...239 // Hospodářský přehled ...241 // XVIII. století. Kulturní přehled ...244 // Hospodářství a osady ...246 // XIX. století. Politický a hospodářský přehled ...249 // XIX. a XX. století. Věda, literatura a umění ...255 //
XX. století. Politický a hospodářský přehled ...268 // Střední Evropa do I. světové války // Země Habsburků, Německo a Italie, celkový přehled ...274 // Střední Evropa га císaře Maxmiliána (1493-1519) ...277 // Doba reformace (1517-1564) ...279 // Padesát let před válkou třicetiletou (1564-1618) ...283 // Válka třicetiletá (1618-1648) ...285 // Doba Leopolda I., Josefa I. a Karla VI. (1657-1740) ...288 // Doba Marie Terezie a Josefa II. (1740-1790) ...292 // Doba revolucí a reakcí (1790-1848) ...295 // Od 1848 doj1871 (zřízení II. císařství německého) ...298 // Doba před válkou světovou (1871-1914) ...302 // Francie // Celkový přehled ...304 // Vláda mladší větve rodu Valois (1498-1589) ...307 // Vláda rodu Bourbonů (1589-1792) ...310 // Doba Velké revoluce francouzské (1789-1799) ...313 // Doba Napoleonova (1795-1815) ...315 // Doba restaurace a druhé republiky (1815-1852) ...321 // Třetí republika do I. světové války (1870-1914) ...324 // Španělsko a Portugalsko // Celkový přehled ...327 // Španělští Habsburci (1516-1700) ...329 // Španělští Bourboni (1701-1910) ...333 // Portugalsko ...332-336 // Britannie, Belgie a Holandsko // Celkový přehled ...336 // Anglie za Tudorovců (1485-1603) 339 // Stuartovci (1603-1714) ...342 // Rod hannoverský (1714-1914) ...346 // Holandsko (Svob. Nizozemí) // Belgie (španělské Nizozemí) // Dánsko, Norsko a Švédsko // Celkový přehled ...354 // Dánsko a Norsko ...355 // Rod šlesvicko-holštýnský (od 1523 dodnes) ...355 // Švédsko, Vasovci (1523-1654) ...360 // Rod falcko-zweibrückenský (1654-1751) ...362 // Rod holštýnsko-gottorpský (1751-1818) ...363 // Po době napoleonské (od 1818) ...363 //Polsko // Celkový přehled ...364 // Poslední Jagellonci (1492-1572) 365 // Králové volení (od 1572) ...367 //
Vasovci na polském trůně (1587-1668) 367 // Poslední vladaři svobodné Polsky (1669-1795) ...368 // Poláci v cizím područí (1795-1807, 1815-1918) ...370 // Rusko // Celkový přehled ...371 // Poslední Rurikovci (1462-1598) 374 // Romanovci (1613-1917) ...375 // Turecko a státy balkánské // Celkový přehled ...382 // Turecko ...384 // Řecko ...389 // Srbsko ...390 // Černá Hora ...391 // Bulharsko ...392 // Rumunsko ...393 // Asie // Persie ...394 // Přední Indie ...397 // Zadní Indie ...399 // Ostrovy Sundské ...400 // Ruská Asie ...401 // Čína a Japonsko ...401 // Afrika // Všeobecný přehled ...403 // Amerika // Kanada a Spojené státy severoamerické ...406 // Mexiko ...408 // Republiky středoamerické ...409 // Ostrovy středoamerické ...409 // Jižní Amerika ...411 // Australie a Oceanie ...413 // Arktis a Antarktis ...414 // DOBA NEJNOVĚJŠÍ // První světová válka // Rok 1914-1918 419 // Období mezi dvěma světovými válkami // Přehled podle let (1919-1938) ...424 // Druhá světová válka // Rok 1939 ...439 // Rok 1940 ...441 // Rok 1941 ...444 // Rok 1942 ...447 // Rok 1943 ...449 // Rok 1914 ...451 // Rok 1945 ...453 // Do nového života // Rok 1945 ...455 // Rok 1946 ...458 // Rok 1947 ...461 // Rók 1948 ...465 // CELKOVÉ PŘEHLEDY A TABULKY // Církev a papežové ...465 // Přehled panovnických rodů ...480 // Rodokmeny panovnických rodů // Přemyslovci a Lucemburkové ...484 // Rod habsbursko-lotrinský ...486 // Královské rody Francie ...488 // Panovnické rody v Anglii ...490 // Král. rody v Uhrách a v Polsku ...492 // Romanovci na Rusi ...494 // Rejstřík ...495 // Obsah ...502 // MAPY // Rozsah moci českých panovníků ...179 // Rozsah slavných říší starověku a středověku (příloha) // Rozpětí vojenské moci Německa v II. světové válce (příloha) // Pohyby front v II. světové válce ... (příloha) // Důležitá místa v historii let 1066-1945 (příloha)
(OCoLC)39571995
cnb000066617

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC