Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.02.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.5) Půjčeno:30x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2004
325 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-247-0722-5 (váz.)
ISBN 978-80-247-0722-8 (dotisk ; brož.)
Dotisk 2010
Bibliografie na s. 325
Svaly - diagnostika - stati a ilustrace
000104309
Obsah // Několik vzpomínek úvodem ...9 // 1 Funkční svalový test...11 // 1.1 Část obecná...13 // 1.2 Obličej ...20 // 1.2.1 Svaly mimické...21 // 1.2.2 Svaly žvýkací...26 // 1.3 Kmen tělní jako celek ...28 // 1.3.1 Ncrvstvo kmene tělního...29 // 1.3.2 Svalstvo kmene tělního...29 // 1.3.2.1 Svalstvo zádové ...29 // 1.3.2.2 Svalstvo na ventrální straně kmene tělního...30 // 1.3.3 Krk...34 // 1.3.3.1 Flexe...34 // 1.3.3.2 Extenze...40 // 1.3.4 Trup...45 // 1.3.4.1 Flexc...45 // 1.3.4.2 Flexc trupu s rotací...49 // 1.3.4.3 Extenze...53 // 1.3.5 Pánev...57 // 1.3.5.1 Elevace...57 // 1.4 Horní končetina jako celek...60 // 1.4.1 Nervstvo horní končetiny...61 // 1.4.1.1 Pars supraclavicularis plexus brachialis...62 // 1.4.1.2 Pars infraclavicularis plexus brachialis...65 // 1.4.2 Svalstvo horní končetiny ...73 // 1.4.3 Lopatka...76 // 1.4.3.1 Addukce...76 // 1.4.3.2 Kaudální posunutí a addukce...80 // 1.4.3.3 Elevace...82 // 1.4.3.4 Abdukcc s rotací...85 // 1.4.4 Kloub ramenní...88 // 1.4.4.1 Flexe...88 // 1.4.4.2 Extenze...91 // 1.4.4.3 Abdukcc...95 // 1.4.4.4 Extenze v abdukci...98 // 1.4.4.5 M. pectoralis major...101 // 1.4.4.6 Zevní rotace...105 // 1.4.4.7 Vnitřní rotace... 108 // 1.4.5 Kloub loketní... 112 // 1.4.5.1 Flexe... 112 // 1.4.5.2 Extenze ... 121 // 1.4.6 Předloktí... 125 // 1.4.6.1 Supinace... 125 // 1.4.6.2 Pronace ... 129 // 1.4.7 Zápěstí... 133 // 1.4.7.1 Flexe s addukcí (ulnární dukcí)... 133 // 1.4.7.2 Flexe s abdukci
(radiální dukcí)... 136 // 1.4.7.3 Extenze s addukcí (ulnární dukcí)... 139 // 1.4.7.4 Extenze s abdukci (radiální dukcí) ... 142 // 1.4.8 Metakarpofalangové (MP) klouby prstu ... 145 // 1.4.8.1 Flexe... 145 // 1.4.8.2 Extenze ... 149 // 1.4.8.3 Addukce... 152 // 1.4.8.4 Abdukcc... 156 // 1.4.9 Mezičlánkové klouby prstů... 160 // 1.4.9.1 Flexc v proximálním mezičlánkovém kloubu (IP 1)... 160 // 1.4.9.2 Flexe v distálním mezičlánkovém kloubu (IP 2)... 163 // 1.4.10 Karpometakarpový kloub palce ruky... 166 // 1.4.10.1 Addukce... 166 // 1.4.10.2 Abdukce... 169 // 1.4.11 Palec a malík... 173 // 1.4.11.1 Opozice... 173 // 1.4.12 Metakarpofalangový (MP) kloub palce... 176 // 1.4.12.1 Flexc... 176 // 1.4.12.2 Extenze... 179 // 1.4.13 Mezičlánkový (IP) kloub palce... 182 // 1.4.13.1 Flexe... 182 // 1.4.13.2 Extenze... 185 // 1.5 Dolní končetina jako celek... 188 // 1.5.1 Ncrvstvo dolní končetiny... 189 // 1.5.2 Svalstvo dolní končetiny... 196 // 1.5.3 Kloub kyčelní... 199 // 1.5.3.1 Flexe... 199 // 1.5.3.2 Extenze ... 203 // 1.5.3.3 Addukce... 208 // 1.5.3.4 Abdukce... 212 // 1.5.3.5 Zevní rotace... 216 // 1.5.3.6 Vnitřní rotace... 220 // 1.5.4 Kolenní kloub... // 1.5.4.1 Flexe... // 1.5.4.2 Extenze... // 1.5.5 Kloub hlezenní... // 1.5.5.1 Plantární flexc (m. triceps surae)... // 1.5.5.2 Plantární flexe (rn. soleus)... // 1.5.5.3 Supinace s dorzální flexi ... // 1.5.5.4 Supinace v plantární flexi... // 1.5.5.5 Plantární pronace...
// 1.5.6 Metatarzofalangové (MP) klouby prstů nohy // 1.5.6.1 Flexe 2. - 5. prstu ... // 1.5.6.2 Flexe v základním článku palce ... // 1.5.6.3 Extenze... // 1.5.6.4 Addukce... // 1.5.6.5 Abdukce... // 1.5.7 Mezičlánkové klouby prstů nohy... // 1.5.7.1 Flexc v proximálních (IP 1) kloubech . . // 1.5.7.2 Flexe v distálních (IP 2) kloubech . . . . // 1.5.8 Mezičlánkový kloub (IP) palce nohy... // 1.5.8.1 Flexe... // 1.5.8.2 Extenze... // 2 Vyšetřeni nejčastěji zkrácených svalových skupin // 2.1 Část obecná... // 2.2 M. triceps surae ... // 2.2.1 M. gastrocnemius i m. soleus... // 2.2.2 M. soleus... // 2.3 Flexory kyčelního kloubu... // 2.4 Flexory kolenního kloubu... // 2.5 Adduktory kyčelního kloubu... // 2.6 M. piriformis... // 2.7 M. quadratus lumborum... // 2.8 Paravertebrální zádové svaly... // 2.9 M. pectoralis major ... // 2.10 M. trapezius - horní část... // 2.11 M. levator scapulae... // 2.12 M. sternocleidomastoideus ... // 3 Vyšetřeni hypermobility... // 3.1 Část obecná... // 3.2 Zkouška rotace hlavy . . // 3.3 Zkouška šály... // 3.4 Zkouška zapažených paží // 3.5 Zkouška založených paží... 313 // 3.6 Zkouška extendovaných loktů... 314
3.7 Zkouška sepjatých rukou... 315 // 3.8 Zkouška sepjatých prstů ... 316 // 3.9 Zkouška předklonu... 317 // 3.10 Zkouška úklonu ... 318 // 3.11 Zkouška posazení na paty... 319 // 4 Doplněk... 321 // Literatura ... 325
(OCoLC)63278040
cnb001311710

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC